សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19
Regus Chairman - Douglas Sutherland

Douglas Sutherland

ប្រធាន

Douglas Sutherland ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ2010។ Douglas គឺជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Skype ក្នុងអំឡុងពេលដែលវាត្រូវបានទិញដោយ eBay និងជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Wave ក្នុងពេលដែលវាត្រូវបានទិញដោយ PatchLink។ មុនពេលកាន់ដំណែងនេះ Douglas គឺជាដៃគូវិនិយោគជាមួយ Arthur Andersen ដែលទទួលខុសត្រូវការងារគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ។ គាត់បានកាន់ដំណែងជានាយកក្រុមហ៊ុនដែលមានតួនាទីជាច្រើននិងជាងប្រធានស្ថាបនិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅទីក្រុងប្រុយសែល។ បច្ចុប្បន្ន Douglas ក៏ជានាយកក្រុមហ៊ុន Median Gruppe S.à r.l. និងក្រុមហ៊ុន Socrates Health Solutions Inc ផងដែរ។

Regus CEO Mark Dixon

Mark Dixon

នាយកប្រតិបត្តិ

លោក Mark Dixon គឺជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅអឺរ៉ុប’s ដែលជាសហក្រិនល្បីឈ្មោះ។ ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Regus បានបង្កើតនៅទីក្រុងប្រុយសែល នៃប្រទេសប៊ែលហ្សិក ក្នុងឆ្នាំ 1989 មក គាត់បានបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំនិងនវានុវត្តន៍។ មុនពេលបង្កើត Regus គាត់បានបង្កើតអាជីវកម្មលក់រាយនិងលក់ដុំលើវិស័យស្បៀងអាហារ។ ក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើន លោក Mark បានធ្វើបដិវត្តន៍នូវវិធីធ្វើអាជីវកម្មដោយប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វានិងទស្សនៈរបស់ខ្លួននៃការងារនាពេលអនាគត។

Regus COO & CFO - Dominik de Daniel

Dominik de Daniel

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ

Dominik de Daniel បានចូលរួមជាមួយ Regus នៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយ Regus Dominik បានបម្រើការងារជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឱ្យក្រុមហ៊ុន Adecco Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយធនធានមនុស្សលំដាប់ពិភពលោក រយៈពេលជាង 9 ឆ្នាំ។ Dominik ក៏ធ្លាប់ជាប្រធានដំណោះស្រាយសកលនៃក្រុមហ៊ុន Adecco Group’s និងទទួលខុសត្រូវផ្នែកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសកលនៃក្រុមហ៊ុន Adecco Group’ នៅប្រទេសចិន។ Dominik ធ្លាប់មានតំណែងជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅ DIS AG ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាស្វែងរកបុគ្គលិកអាជីពឈានមុនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ មុនពេលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានទិញយកដោយក្រុមហ៊ុន Adecco Group។

Regus Senior Non-Executive Director - Lance Brown

Lance Brown

នាយកមិនកាន់ការងារប្រតិបត្តិឯករាជ្យជាន់ខ្ពស់

Lance Browne ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកមិនមែនប្រតិបត្តិសម្រាប់ Regus នៅថ្ងៃទី 27 ខែសីហា ឆ្នាំ 2008 និងបានក្លាយជានាយកឯករាជ្យជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2010 និងជាប្រធានគណៈកម្មការតែងតាំងនៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2012។ Lance ធ្លាប់បម្រើជានាយកប្រតិបត្តិ និងបន្ទាប់មកជាប្រធានធនាគារ Standard Chartered Bank (China) Ltd ជានាយកមិនប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន IMI plc, ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ឱ្យទីក្រុងឡុងដ៏ ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន China Goldmines plc និងជានាយកក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅ Powergen International។ Lance គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Travelex និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនWS Atkins International Advisory ។

Regus Non-Executive Director - Elmar Heggen

Elmar Heggen

នាយកមិនកាន់ការងារប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

Elmar Heggen ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកមិនប្រតិបត្តិរបស់ Regus នៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2010 និងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការសវនកម្មនៅថ្ងៃទី 27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2012។ Elmar មានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះលើផ្នែកគ្រប់គ្រង។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2006 គាត់គឺជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជាប្រធានសាជីវកម្មកណ្តាល និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន RTL Group ដែលជាបណ្តាញកំសាន្តនាំមុខមួយនៅអឺរ៉ុប។ ដោយការចូលរួមជាមួយ RTL Group ក្នុងឆ្នាំ 2000 គាត់ធ្លាប់មានតួនាទីជាអនុប្រធានផ្នែករួមបញ្ចូលគ្នានិងលទ្ធកម្ម និងជាអនុប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងការត្រួតពិនិត្យ។ មុនពេលចូលជាមួយ RTL, Elmar ធ្លាប់ជាអនុប្រធាន & នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Felix Schoeller Digital Imaging នៅចក្រភពអង់គ្លេស។ Elmar គឺជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន RTL Group។ គាត់ក៏មានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃAtresmedia (Spain) and Metropole television (France) និងជាប្រធាននៃthe Broadcast Centre Europe SA។

Regus Non-Executive Director - Florence Pierre

Florence Pierre

នាយកមិនកាន់ការងារប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

Florence Pierre ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកមិនមែនប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Regus នៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ2013។ បច្ចុប្បន្នគាត់ចែករំលែកពេលវេលារបស់គាត់រវាងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្រឹក្សាយោបល់ និងការបណ្តាក់ទុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការផ្តល់នូវវានុវត្ន៍តនិងសេវាអ៊ិនធឺណិត។ គាត់មានបទពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំជាមួសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ មានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ BNP, Financière Rothschild, Degroof និងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា M& របស់គាត់ផ្ទាល់។ Florence មានទស្សនៈវិស័យអន្តរជាតិធ្វើការនៅ Chicago, New York, Paris និងប្រុយសែល។ គាត់ក៏ធ្លាប់បង្រៀនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បោះពុម្ពសៀវភៅនិងអត្ថបទស្តីពីការវាយតម្លៃមួយចំនួន និងជាសមាជិកនៃសហគ្រិនភាពបារាំងជាច្រើននិងគណៈកម្មការនវានុវត្តន៍ ទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងវិជ្ជាជីវៈ។ Florence ធ្លាប់ជានាយកក្រុមហ៊ុន 3i Infrastructure plc ចាប់ពីឆ្នាំ 2010 ដល់ 2013 និងជានាយកនៃ ESL ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឈានមុខរបស់បារាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

Regus Non-Executive Director - François Pauly

François Pauly

នាយកមិនកាន់ការងារប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

François Pauly ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកមិនមែនប្រតិបត្តិរបស់ Regus នៅថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ2015។ François មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងជាង 30 ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារ។ រហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 François ធ្លាប់បម្រើជានាយកប្រតិបត្តិ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនBanque Internationale à Luxembourg (“BIL”) បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងពីអតីតកាលរួមមានការចាត់តាំងប្រតិបត្តិនៅ BIP Investment Partners S.A., Dexia Group និងនៅ Sal។ Oppenheimer jr. & Cie. S.C.A. François បម្រើជាដៃគូប្រឹក្សាយោបល់ជាន់ខ្ពស់នៅ Castik Capital Partners និងជានាយកមិនប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Group la Luxembourgeoise SA, BIP Investment Partners SA, M&C S.p.A and Cobepa SA។ François ក៏បម្រើការងារនៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើនផងដែរ។

Regus Non-Executive Director - Nina Henderson

Nina Henderson

នាយកមិនកាន់ការងារប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

Nina Henderson ត្រូវបានតែងតាំងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2014។She is currently a non-executive Director of Hikma Pharmaceuticals PLC. បច្ចុប្បន្ននេះគាត់គឺជានាយកក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ CNO Financial Group (ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ​Bankers Life, Washington National and Colonial Penn)។ Nina ក៏ជាដៃគូគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Henderson Advisory ដែលផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវឧស្សាហកម្មវាយតម្លៃដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានា។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបំពេញការងារសាមសិបឆ្នាំរបស់គាត់ជាមួយ Bestfoods និងក្រុមហ៊ុនមុនៗរបស់វា CPC International គាត់មានតួនាទីអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិនិងអាមេរិកខាងជើងមួយចំនួន រួមមានអនុប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Bestfoods និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Bestfoods Grocery។ Nina ក៏បានបម្រើការងារជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងវិស័យផ្សេងៗ រួមមានក្រុមហ៊ុន AXA Financial Inc, ក្រុមហ៊ុន Royal Dutch Shell plc., ក្រុមហ៊ុន Del Monte Food and Pactiv Corporation។ Nina គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Drexel កន្លែងដែល​គាត់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបានទទួលបណ្ណ AJ Drexel Distinguished Alumni ឆ្នាំ2010។ គាត់ក៏បម្រើការងារជានាយកសេវាគិលានុបដ្ឋាយិកានៃទីក្រុងញ៉ូយ៉កនិងសមាគមន៍គោលនយោបាយបរទេស។