សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

"2015 គឺជាឆ្នាំមួយទៀតនៃការអភិវឌ្ឍស៊ីជម្រៅ ដែលមានលទ្ធផលខ្លាំងក្លា ផ្តល់នូវប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងការរីកចម្រើនគួឱ្យកត់សម្គាល់…"

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

Regus គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់’ទីកន្លែងការងារដែលមានភាពបត់បែនដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មជាច្រើន រួមមានការិយាល័យនិងបន្ទប់ប្រជុំដែលមានបំពាក់ឧបករណ៍ពេញលេញ... ច្រើនទៀត

សំណួរចម្លើយអ្នកវិនិយោគនិងព័ត៌មានម្ចាស់ភាគហ៊ុន

ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកវិនិយោគស្តីពីការទូទាត់ភាគលាភ ការផ្ទេរភាគហ៊ុន និងការប្តូរព័ត៌មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នក.... ច្រើនទៀត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ទាញយក  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនិងគណនេយ្យឆ្នាំ 2015 របស់ Regus សម្រាប់ការបង្ហាញព័ត៌មានពិស្តារនៃការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

ព័ត៌មានតម្លៃភាគហ៊ុន

មើលព័ត៌មានតម្លៃភាគហ៊ុនចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយបង្អស់ពី ទីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍.