Our response to COVID-19

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឬរុករកនៅលើគេហទំព័រនេះ (“គេហទំព័រនេះ”) ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត (“គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនមេ”) របស់ក្រុមហ៊ុនមេ IWG PLC (“ក្រុមហ៊ុនមេ”) មានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមអនុវត្តតាមប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ព្រមទាំងច្បាប់ និងបទបញ្ញាតិ្តជាធរមានទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះ នោះមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រនេះឡើយ។ យើងអាចផ្លាស់ប្តូរប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការជូនដំណឹងណាមួយទៅអ្នកឡើយ ដូច្នេះយើងស្នើឱ្យអ្នកចូលមកកាន់គេហរទំព័រនេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យមើលប្រការ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្ទាប់ពីយើងប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរនានា មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះ មិនថាអ្នកបាន ឬមិនបានពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះឡើយ។

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020