សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

Regus គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយ’ទីកន្លែងការងារធំបំផុតក្នុងលោក ដែលមានអតិថិជនភាគច្រើនជាសហគ្រិនជោគជ័យ រូបវន្តបុគ្គលនិងសាជីវកម្មមានដើមទុនរាប់លានដុល្លារ។មជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មអាជិវកម្មទាំងអស់លាតសន្ធឹងស្ទើរតែ 900 ទីក្រុងក្នុង120 ប្រទេស។ តាមរយៈទំរង់ការិយាល័យរបស់ជាច្រើន ក៏ដូចជាការរីកចម្រើនចល័តរបស់យើង ការិយាល័យនិម្មិត និងការិយាល័យ workplace recovery យើងភ្ជាប់មនុស្សនិងអាជីវកម្មទៅកាន់ការងារដែលគេចង់ ទៅតាមពេលនិងរបៀបដែលគេចង់ធ្វើ ព្រមទាំងជម្រើសនៃតម្លៃជាច្រើន។Regus បានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងប្រុយសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ក្នុងឆ្នាំ 1989 មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលុចសំបួរនិងបានចុះបញ្ជីផ្សារភាគហ៊ុនទីក្រុងឡុងដ៍