Skilmálar og notkunarskilmálar

Skilmálar og notkunarskilmálar

Með því að nota eða skoða þetta vefsvæði („vefsvæðið“) eða önnur vefsvæði („vefsvæði samstæðunnar“) IWG PLC-samstæðunnar („samstæðunnar“) staðfestir þú að þú hafir lesið, skilið og samþykkir að vera bundin(n) þessum skilmálum og öllum viðeigandi lögum og reglugerðum. Ef þú samþykkir ekki að vera bundin(n) þessum skilmálum máttu ekki nota þetta vefsvæði. Við kunnum að breyta þessum skilmálum hvenær sem er og án þess að tilkynna þér um það svo við ráðleggjum þér að heimsækja þetta vefsvæði reglulega til að skoða þessa skilmála. Með því að nota þetta vefsvæði eftir að við gerum breytingar á því samþykkir þú að fallast á þessar breytingar, hvort sem þú hefur skoðað þær eða ekki.
Við biðjum þig um að fara yfir persónuverndarstefnu og kökustefnu okkar, sem einnig á við um heimsókn þitt á þetta vefsvæði.
Allt efni, þar með talið myndir, upplýsingar, gögn, teikningar, hönnun, tákn, ljósmyndir, myndskeið, texti, hugbúnaður, myndefni, forskriftir, kennimerki og annað efni sem er hluti af þessu vefsvæði (saman nefnt „efnið“) er eingöngu í eigu (beint eða óbeint) samstæðunnar og/eða efnisveitna hennar. Efnið er varið með höfundarrétti, vörumerkjum, þjónustumerkjum, útliti, búnaði eða umbúðum og öðrum hugverka- eða eignarétti í eigu samstæðunnar. Allur réttur sem ekki er veittur með berum orðum í skilmálunum er áskilinn samstæðunni.
Merki, kennimerki og hönnun samstæðunnar sem birtist á einhverjum vefsvæða samstæðunnar eru vörumerki og þjónustumerki sem eingöngu eru (beint eða óbeint) í eigu samstæðunnar. Ekkert leyfi eða réttur á slíkum merkjum, kennimerkjum og hönnun og annar einkaleyfisréttur samstæðunnar er veittur eða falinn þér. ​
Öll önnur vörumerki og þjónustumerki sem birtast á vefsvæðum samstæðunnar og eru ekki í eigu samstæðunnar eru eign eigenda þeirra.
Þetta vefsvæði og efni þess ER eingöngu til einkanota, ekki í viðskiptalegum tilgangi. Önnur notkun vefsvæðisins eða efnis þess er stranglega bönnuð, þar með talið, án takmarkana, breyting, fjarlæging, eyðing, flutningur, útgáfa, dreifing, vistun í skyndiminni á staðgengilsþjóni, upphleðsla, birting, endurdreifing, endurútgáfa leyfa, sala, afritun, endurútgáfa eða önnur miðlun án skriflegs leyfis frá samstæðunni eða eiganda. Ekki má nota rammatækni til að umlykja vörumerki eða kennimerki samstæðunnar eða nota lýsimerki eða annan falinn texta án skriflegs samþykkis frá okkur. Ekki má birta tengil á vefsvæðið án skriflegs samþykkis frá okkur. Notkun vefkóngulóa, þjarka og svipaðra verkfæra til gagnasöfnunar og -úrdráttar er algerlega bönnuð.
Aðeins er leyfilegt að skoða og prenta út afrit af efninu á vefsvæðinu og sækja afrit af efni sem ætlað er til niðurhals til einkanota, en ekki má breyta efninu á nokkurn hátt , þar með talið, án takmarkana, fjarlægja eða breyta höfundarrétti eða öðrum tilkynningum um eignarhald. Réttur, titill og hagur efnisins flyst ekki yfir á þig með því að afrita eða sækja efnið. Ekki þarf að greiða fyrir upplýsingarnar sem veittar eru á vefsvæðinu og þær eru aðeins til upplýsingagjafar. Þær stofna ekki viðskipta- eða fagleg þjónustutengsl á milli þín og samstæðunnar.
Þú samþykkir að nota vefsvæðið aðeins í lögmætum tilgangi. Þú mátt ekki birta eða senda á eða í gegnum vefsvæðið ólögmætt, skaðlegt, ógnandi, móðgandi, áreitandi, ærumeiðandi, gróft, klúrt, dónalegt eða hatursfullt efni, eða annað efni sem gæti leitt til refsingar bæði í einkamála- og refsirétti. Við kunnum að gefa upp efni eða hvers konar rafræn samskipti (þ.m.t. notandasíðu, netfang og aðrar upplýsingar um þig) (1) til að fullnægja lögum, reglugerðum eða beiðni frá yfirvöldum; (2) ef birtingin er nauðsynleg eða viðeigandi til að starfrækja vefsvæðið; eða (3) til að vernda réttindi eða eign samstæðunnar, hlutdeildarfélaga hennar og þín.
Samstæðan beitir öllum aðferðum sem mega teljast sanngjarnar til að veita nákvæmar og uppfærðar upplýsingar, en við ábyrgjumst ekki að upplýsingar á vefsvæðinu séu nákvæmar, tæmandi, áreiðanlegar, uppfærðar eða villulausar eða að vefsvæðið sé laust við vírusa. Sömuleiðis berum við ekki ábyrgð á villum eða úrfellingum á vefsvæðinu. Þó við kunnum að breyta efninu, gera endurbætur á vefsvæðinu eða lagfæra villur eða úrfellingar hvenær sem er og án þess að tilkynna þér um það, ber okkur engin skylda til að gera það. Við munum gera okkar besta til að uppfæra upplýsingar tímanlega en við berum enga ábyrgð á nákvæmni þeirra. Öll notkun þín á upplýsingunum á þessu vefsvæði er alfarið á þína ábyrgð og samstæðan ber enga ábyrgð á gagnatapi, hagnaðartapi eða öðru tjóni eða tapi sem rekja má til notkunar þinnar á vefsvæðinu.
Tenglar á þessu vefsvæði kunna að vísa á þjónustu eða vefsvæði sem samstæðan hvorki stjórnar né starfrækir. Þessir tenglar eru veittir þér til upplýsinga og þæginda. Tenglarnir lýsa ekki stuðningi við vefsvæðið eða þjónustuna. Við tökum enga ábyrgð á öðrum vefsvæðum eða þjónustu. Öll notkun þín á vefsvæðum eða þjónustu sem tengd er við þetta vefsvæði er alfarið á þína ábyrgð.
Samstæðan veitir þetta vefsvæði og efni þess „eins og það er“ og „samkvæmt framboði“ án fyrirvara eða ábyrgðar, beinnar eða óbeinnar. Samstæðan firrir sér allri beinni og óbeinni ábyrgð, þar með talið, en ekki takmarkað við, óbeina ábyrgð er varðar söluhæfi, notagildi í ákveðnum tilgangi, titil og helgi eignarréttar. Undir engum kringumstæðum er samstæðan skaðabótaskyld gagnvart neinum aðila fyrir beint, óbeint, refsivert, tilfallandi, sérstakt, afleitt eða annað tjón, gagnatap, tekjutap eða hagnaðartap, eignatap eða eignatjón, viðskiptatruflanir eða tap á forritum eða gögnum, sem stafar af eða tengist þessu vefsvæði, öðru vefsvæði eða þjónustu sem tengd er þessu vefsvæði eða fyrir afritun, birtingu eða notkun, óháð lagalegum álitamálum sem krafan er byggð á, jafnvel þótt samstæðan hafi verið upplýst um möguleikann á slíku tjóni, þar með talið, án takmarkana, tjóni sem rekja má til mistaka, úrfellingar, víruss, tafar eða truflunar á starfsemi eða þjónustu, hver svo sem ástæðan er. Samstæðan ber enga ábyrgð á tapi eða tjóni sem stafar af eða tengist á einhvern hátt vefsvæðum þriðja aðila eða efni þeirra sem aðgangur fæst að í gegnum tengla á þessu vefsvæði, notkun þinni á vefsvæðinu eða notkun þinni á tækjabúnaði eða hugbúnaði sem tengist þessu vefsvæði.
Tiltekin lög heimila ekki takmarkanir á óbeinni ábyrgð eða að tiltekið tjón sé útilokað eða takmarkað. Ef þessi lög eiga við þig eiga sumir eða allir ofangreindir fyrirvarar, útilokanir eða takmarkanir hugsanlega ekki við en skaðabótaskylda okkar skal vera takmörkuð að því marki sem lög leyfa.
Þú samþykkir að bæta samstæðunni skaða og gera hana skaðlausa gegn kröfu, málsókn, tapi eða tjóni frá þriðja aðila (þar með talið þóknunum lögmanna) sem stafar af eða tengist broti þínu á þessum skilmálum, notkun þinni á þessu vefsvæði eða broti þínu á réttindum þriðja aðila.
Samstæðan áskilur sér rétt til þess að leita allra tiltækra úrbóta samkvæmt lögum á brotum á þessum skilmálum, þar með talið, en takmarkast ekki við, rétt til að loka á aðgengi frá tiltekinni IP-tölu.
Athugasemdir, hugmyndir og aðrar uppástungur sem þú sendir í gegnum þetta vefsvæði verða ekki meðhöndlaðar sem trúnaðarupplýsingar né einkaupplýsingar og samstæðan kann að deila þeim eða nota þær í hvaða tilgangi sem er án þess að henni beri skylda til að bæta þér það. Allar persónuupplýsingar sem samstæðan fær verða meðhöndlaðar í samræmi við persónuverndarstefnu okkar.
Þetta vefsvæði og efni þess er aðeins birt í þeim tilgangi að kynna tiltæka þjónustu samstæðunnar. Samstæðan stjórnar og starfrækir þetta vefsvæði frá skrifstofum sínum í Sviss. Þú berð ábyrgð á að fylgja lögum lögsagnarumdæmisins þaðan sem þú færð aðgang að vefsvæðinu og þú samþykkir að þú munir ekki nálgast eða nota upplýsingarnar á vefsvæðinu á nokkurn hátt sem brýtur gegn slíkum lögum. Svissnesk lög og sértækar reglur um lagaskil og alþjóðlega sáttmála sem gilda í Sviss, sér í lagi Vínarsamningurinn varðandi alþjóðleg kaup frá 11. apríl 1980, gilda efnislega um þessa skilmála og notkun þína á síðunni. Það að við framfylgjum ekki einhverjum réttindum samkvæmt þessum skilmálum skal ekki jafngilda undanþágu frá einhverjum skilmálum í þessum skilmálum.
Samkvæmt eftirfarandi ákvæði verður hver krafa eða ágreiningur sem tengist þessum skilmálum eða vefsvæðinu leystur með gerðardómi. Ákvörðun gerðardómsmanns er bindandi fyrir báða aðila. Að því marki sem heimilt er samkvæmt gildandi lögum verður enginn gerðardómur tengdur við annan gerðardóm sem felur í sér annan aðila samkvæmt þessum skilmálum, hvorki í gegnum hópmálsókn eða á annan hátt.
Aðeins í Bandaríkjunum: Hver krafa eða ágreiningur sem tengist þessum skilmálum eða vefsvæðinu (nema samstæðan sæki um lögbann) í Bandaríkjunum verður leystur með gerðardómi í samræmi við gildandi reglur bandarísku samtakanna um gerðardóm á þeim tíma. Gerðardómur mun fara fram í Dallas, Texas. Ákvörðun gerðardómsmanns er bindandi fyrir báða aðila. Að því marki sem heimilt er samkvæmt gildandi lögum verður enginn gerðardómur tengdur við annan gerðardóm sem felur í sér annan aðila samkvæmt þessum skilmálum, hvorki í gegnum hópmálsókn eða á annan hátt.
Ef ákvarðað er að eitthvert ákvæði þessa skilmála sé ógilt eða óframkvæmanlegt mun það ákvæði ekki hafa áhrif á önnur ákvæði skilmálanna. Án tillits til reglna eða laga sem kveða á um annað þarf að leggja fram allar kröfur eða málsóknir sem stafa af eða tengjast notkun á þessu vefsvæði eða samkvæmt þessum skilmálum innan eins (1) árs frá því að slík krafa eða málsókn kom upp eða hún verður útilokuð um alla framtíð. Kaflaheitin í þessum skilmálum eru aðeins til hægðarauka.
Ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við þetta vefsvæði skaltu senda okkur tölvupóst á webmaster@regus.com
Þetta vefsvæði tilheyrir Pathway IP II GmbH (sem er hluti af samstæðunni) og Pathway IP II GmbH tekur allar ákvarðanir um innihald þessa vefsvæðis. Pathway IP II GmbH er skráð í Sviss með fyrirtækjanúmerið CHE-269.357.217, og skráð skrifstofa þess er að Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Sviss.

Febrúar 2020