Membership

សមាជិកភាព

ជម្រើសសមាជិកភាពរបស់យើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវភាពបត់បែនក្នុងការជ្រើសរើសរបៀប ពេលវេលា និងទីកន្លែងដែលអ្នកធ្វើការ។ ចូលប្រើបណ្ដាញសកលដ៏ទូលំទូលាយនៃសាលអាជីវកម្ម ទីតាំងការិយាល័យធ្វើការរួម ឬការិយាល័យរបស់យើង។ គ្រាន់តែចូលទៅទីតាំងដែលអ្នកជ្រើសរើស នៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវការកន្លែងធ្វើការជាការស្រេច។

ទិញឥឡូវនេះ

ជម្រើសសមាជិកភាព

យើងផ្ដល់ជូនជម្រើសសមាជិកភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ប្រៀបធៀបការិយាល័យទាំងនោះដូចខាងក្រោម និងជ្រើសរើសការិយាល័យមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក សូមទាក់ទងជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់របស់អ្នក។

សមាជិកភាពការិយាល័យ

ធ្វើការពីការិយាល័យឯកជនគិតជាថ្ងៃ ឬរយៈពេល 5 ថ្ងៃ 10 ថ្ងៃ ឬគ្មានដែនកំណត់ក្នុងមួយខែ។
 • ទីតាំងរាប់ពាន់កន្លែង
 • បំពាក់គ្រឿងសង្ហារិមពេញលេញ និងមានបម្រើសេវាកម្ម
 • សិទ្ធិចូលប្រើសាល និងកន្លែងសម្រាក
ទិញឥឡូវនេះ

ភាពបត់បែន និងសេរីភាព

កន្លែងធ្វើការ ទីកន្លែង និងពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការវា

សមាជិកភាព Regus ផ្ដល់សិទ្ធិចូលប្រើកន្លែងធ្វើការដល់អ្នកនៅក្នុងទីតាំងរាប់ពាន់កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ធ្វើការពីសាលអាជីវកម្មណាមួយរបស់អ្នក កក់តុពិសេស ឬតុធ្វើការដែលអ្នកមកមុនអាចប្រើបានមុននៅក្នុងការិយាល័យ ឬការិយាល័យមិនបិទបាំងរួមគ្នាប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើង ឬប្រើការិយាល័យឯកជនរបស់អ្នកផ្ទាល់។ បង់ប្រាក់តាមថ្ងៃតាមអត្រាដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ ឬជ្រើសរើសការចូលប្រើរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ដប់ថ្ងៃ ឬគ្មានដែនកំណត់ក្នុងមួយខែ។

  អត្ថប្រយោជន៍

  លើសពីកន្លែងធ្វើការ

  ក្នុងនាមជាសមាជិក អ្នកចូលរួមសហគមន៍ដែលមានការរីកចម្រើន និងមានការសហការគ្នានៃអ្នកជំនាញដែលមានចិត្តគំនិតដូចគ្នា ជាមួយនឹងឱកាសក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មី នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាជីវកម្មនាំអ្នកទៅ។ ចូលប្រើកន្លែងធ្វើការដែលផ្ដល់ជូនសេវាកម្មពេញលេញ ដែលមានក្រុមការងារផ្នែកជំនួយនៅនឹងកន្លែងដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលចាំជួយឱ្យថ្ងៃរបស់អ្នកដំណើរការយ៉ាងរលូន។ សមាជិកភាពរបស់អ្នកក៏ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ៖

  • ចូលប្រើបណ្ដាញសាលអាជីវកម្មសកលរបស់ Regus
  • អត្ថប្រយោជន៍ផ្ដាច់មុខពីដៃគូសុខភាព និងរបៀបរស់នៅ
  • ភាពជាដៃគូរវាង DragonPass និង PPG សម្រាប់សិទ្ធិចូលប្រើកន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋាន
  • បញ្ចុះតម្លៃលើសេវាអាជីវកម្មពីដៃគូសកល
  • សិទ្ធិចូលប្រើទីតាំង Regus Express នៅស្ថានីយធ្វើដំណើរសកល
  • ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាប្រចាំ

  កម្មវិធី REGUS

  កក់បានទាំងពេលកំពុងធ្វើដំណើរ

  បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើតគណនីរួច អ្នកអាចកក់ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងមួយណាក៏បាន ដោយប្រើកម្មវិធីដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង។ មើលភាពទំនេរក្នុងពេលជាក់ស្ដែង និងរក្សាតុ ឬការិយាល័យពេលថ្ងៃរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ឬនៅពេលធ្វើដំណើរ។ កម្មវិធីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នក និងកក់របស់អ្នកនៅកន្លែងទាំងអស់។

   ឆ្លើយសំណួរអំពីសមាជិកភាពរបស់អ្នក

   ក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក។

   ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមជាមួយយើងដោយប្រើសមាជិកភាពបន្ទប់រង់ចាំ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើសាលអាជីវកម្មនានារបស់យើងគ្មានដែនកំណត់ គ្រប់ពេលដែលអ្នកជ្រើសរើស។ មិនចាំបាច់កក់ជាមុនទេ - គ្រាន់តែដើរចូលមកទីតាំងណាមួយក្នុងចំណោមទីតាំងរាប់ពាន់កន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង បណ្ដុំអគារពាណិជ្ជកម្ម ស្ថានីយធ្វើដំណើរ និងកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទូទាំងពិភពលោកជាការស្រេច។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសសមាជិកភាពការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួមសម្រាប់រយៈពេល 5,10 ថ្ងៃ ឬគ្មានដែនកំណត់ក្នុងមួយខែបានផងដែរ។ មិនដឹងថាអ្នកនឹងត្រូវការប៉ុន្មានថ្ងៃមែនទេ? គ្មានបញ្ហាទេ គ្រាន់តែ ចុះឈ្មោះ នៅលើគណនី Regus និងកក់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមរយៈកម្មវិធីជាការស្រេច។
   បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុះឈ្មោះរួច អ្នកអាចប្រើការិយាល័យ បន្ទប់ប្រជុំ ឬការិយាល័យធ្វើការរួម តាម និងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា ដោយគ្រាន់តែកក់នៅលើកម្មវិធីរបស់យើងជាការស្រេច។ ប្រសិនបើអ្នកគឺជាសមាជិកការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួម អ្នកអាចកក់ជាមុន ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពការិយាល័យ ឬគ្រាន់តែដើរចូលមកគ្រប់ពេលដែលអ្នកត្រូវការធ្វើការ អំឡុងម៉ោងបើកដំណើរការទីតាំងជាការស្រេច។
   ប្រសិនបើអ្នក បង្កើតគណនី អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួមទាំងអស់ ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង។ អ្នកក៏នឹងអាចមើលឃើញការកក់ទាំងអស់របស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងការបង់ប្រាក់តាមរយៈគណនីរបស់អ្នកបានផងដែរ។
   យើងមិនអាចធានាថា អ្នកនឹងអាចប្រើការិយាល័យដដែលនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់បានទេ ដោយសារការិយាល័យទាំងនេះត្រូវបានលៃតម្រូវដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមកដល់មុន ផ្ដល់ជូនមុន ប៉ុន្តែអ្នកអាចស្នើសុំក្រុមការងារសហគមន៍នៅនឹងកន្លែង ថាតើពួកគេអាចជួយកក់ការិយាល័យដដែលសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវការបានឬអត់។ យើងរីករាយក្នុងការផ្ដល់ជូន។
   គួរឱ្យសោកស្តាយ មិនបានទេ។ ថ្ងៃដែលបានផ្តល់ជូនត្រូវតែប្រើនៅក្នុងខែដែលយើងបានកំណត់។
   ពិតជាបាន។ អ្នកអាចនាំភ្ញៀវម្នាក់ក្នុងមួយលើក។
   អ្នកអាចប្ដូរសមាជិកភាពរបស់អ្នក នៅពេលដែលវាដល់ពេលត្រូវបន្ត - គ្រាន់តែប្រាប់យើងឱ្យបានដឹងប៉ុណ្ណោះ។ ឬអ្នកអាចអាប់ក្រេតបានគ្រប់ពេល។
   ពិតជាបាន ជាមួយការកក់ការិយាល័យធ្វើការរួម និងការិយាល័យឯកជនទាំងអស់ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មដោយគ្មានដែនកំណត់។

   អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងខែនេះ។ រយៈពេលនៃការចេញវិក្កយបត្ររបស់យើងតម្រូវតាមខែ ដូច្នេះវិក្កយបត្រដំបូងរបស់អ្នកនឹងគិតតាមថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកចាប់ផ្តើម រហូតដល់ចុងខែ។ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់បញ្ចប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែ។ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 12 ខែ ដែលត្រូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 15 ខែមីនា យើងនឹងចេញវិក្កយបត្រតាមចំនួនថ្ងៃឱ្យអ្នកចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមីនា រហូតដល់ចុងខែនោះ បន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀង 12 ខែរបស់អ្នកនឹងដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា នៅឆ្នាំបន្ទាប់។ យើងនឹងចេញវិក្កយបត្រជូនអ្នកជារៀងរាល់ខែ។

   វិធីច្រើនទៀតក្នុងការធ្វើការ

   • ការិយាល័យ

    ផ្ដល់កន្លែងដល់ក្រុមការងាររបស់អ្នក ដើម្បីផ្ដោត ពង្រីកខ្លួន និងរីកចម្រើន នៅពេលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់។
    សិក្សាបន្ថែម
   • ការិយាល័យធ្វើការរួម

    ជាផ្នែកនៃសហគមន៍ការិយាល័យធ្វើការរួមដែលមានភាពរស់រវើកដែលមានជម្រើសតុលក្ខណៈពិសេស ឬតុធ្វើការដែលអ្នកមកមុនអាចប្រើបានមុន។
    សិក្សាបន្ថែម
   • ការិយាល័យនិម្មិត

    បង្កើតវត្តមានភ្លាមៗនៅកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការ នៅទីតាំងអាជីវកម្មចម្បង។
    សិក្សាបន្ថែម
   • បន្ទប់ប្រជុំ

    បន្ទប់មានវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ទាប់ ការសម្ភាស ឬការផ្សព្វផ្សាយការលក់របស់អ្នក នៅកន្លែងណាដែលអ្នកត្រូវការវា។
    សិក្សាបន្ថែម

   * តម្លៃទាំងអស់ដែលបង្ហាញគឺមានសុពលភាពនៅពេលធ្វើការសាកសួរ ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យារយៈពេល 24 ខែ។ តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ហើយនឹងខុសគ្នាទៅតាមផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរើសជាពិសេស។ តម្លៃការិយាល័យ និងការិយាល័យធ្វើការរួមគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយខែ និងអាស្រ័យលើសារពើភណ្ឌដែលនៅទំនេរ។ លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានអនុវត្ត។