សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

1. ជ្រើសរើសគម្រោងសមាជិកភាព

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

Regus Office for Membership

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

Regus Office for Membership
មានតែនៅ
បន្ទប់ធ្វើការរួមការិយាល័យ

ការិយាល័យឯកជន

Regus Office Suite for Membership
មានតែនៅ
ការិយាល័យ

ទិដ្ឋភាពរួម៖

ការបន្តផលិតភាពខណៈពេលលោកអ្នកកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្មរបស់យើងដោយគ្មានកំណត់ គ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោក។

មានផ្តល់ជូនការចូលប្រើប្រាស់គ្មានដែនកំណត់ជាមួយនឹងការជាវគម្រោងបន្ទប់រង់ចាំរបស់យើងខ្ញុំប្រចាំខែងាយៗ។

រួមមាន៖

 • ចូលប្រើសាលអាជីវកម្មណាមួយរបស់ Regus
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

Regus Office for Membership

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

Regus Office for Membership
មានតែនៅ
បន្ទប់ធ្វើការរួមការិយាល័យ

ការិយាល័យឯកជន

Regus Office Suite for Membership
មានតែនៅ
ការិយាល័យ

ទិដ្ឋភាពរួម៖

ធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសរួសរាយរាក់ទាក់ និងអាចប្រើប្រាស់ទីតាំងណាមួយនៃទីតាំងធ្វើការរួមគ្នារបស់យើងខ្ញុំ។ គម្រោងបន្ទប់ធ្វើការរួមផ្តល់ជូនអ្នកនូវតុធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា ឬនៅការិយាល័យចំហ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានតុធ្វើការធំជំនួសឱ្យសាលអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ នេះគឺជាគម្រោងសម្រាប់អ្នក។

បន្ថែមពីលើតុធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នក អ្នកក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នៃគម្រោងបន្ទប់រង់ចាំរបស់យើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្មរបស់យើងដោយគ្មានដែនកំណត់ផងដែរ។

ជ្រើសរើសរយៈពេល 5 ថ្ងៃ 10 ថ្ងៃ ឬគ្មានដែនកំណត់ក្នុងមួយខែ។

រួមមាន៖

 • តុធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យរួម និងគ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់ស្តុកទុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលណាមួយរបស់ Regus
 • មានអ្នកទទួលភ្ញៀវដែលនៅរង់ចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវ
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ប្រើសាលអាជីវកម្មណាមួយរបស់ Regus
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

ទីកន្លែងទទួលភ្ញៀវថ្នាក់អាជីវកម្ម

Regus Office for Membership

ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា

Regus Office for Membership
មានតែនៅ
បន្ទប់ធ្វើការរួមការិយាល័យ

ការិយាល័យឯកជន

Regus Office Suite for Membership
មានតែនៅ
ការិយាល័យ

ទិដ្ឋភាពរួម៖

គម្រោងការិយាល័យរបស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការិយាល័យឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលទាំង 3000 របស់យើង។

លើសពីនេះទៀត អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីគម្រោងបន្ទប់ធ្វើការរួមរបស់យើង ដែលមានការប្រើប្រាស់ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា និងការប្រើសាលអាជីវកម្មរបស់យើងគ្មានដែនកំណត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោក។

រួមមាន៖

 • ប្រើការិយាល័យឯកជន ការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា និងសាលអាជីវកម្មនៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់ Regus
 • គ្រឿងសង្ហារិមការិយាល័យទំនើប និងផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងផាសុខភាពពេលប្រើ
 • ការសម្អាត និងថែទាំការិយាល័យ
 • WiFi ដែលមានសុវត្ថិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនស្កែន និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង
 • ផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ 10% សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ប្រជុំ ប្រសិនបើអ្នកកក់តាមរយៈ MyRegus

តើអ្នកត្រូវការការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នកប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងមួយខែ? តើអ្នកត្រូវការការិយាល័យឯកជន និងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នារបស់អ្នកប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុងមួយខែ?

អ្នកនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្ម របស់យើងដោយឥតកំណត់ ជារៀងរាល់ខែ។

ជ្រើសរើសរយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក

 

 

សន្សំ 10%

 

សន្សំ 15%

 

តើអ្នកចង់ចាប់ផ្តើមគម្រោងសមាជិកភាពនៅពេលណា?

ជ្រើសរើស រួចបន្ត

អ្នកបានជ្រើសរើស

បន្ទប់ធ្វើការរួម

លាក់សេចក្ដីសង្ខេប