យើងជួយឱ្យអាជីវកម្មរកឃើញវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើការ

រយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំ យើងបានជួយអាជីវកម្មនានាក្នុងការស្វែងរក និងបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែលល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សរបស់ពួកគេ។

បណ្ដាញដ៏ទូលំទូលាយនៃទីតាំងរបស់យើងអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទំហំទាំងអស់ធ្វើការនៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់របៀបដែលពួកគេត្រូវការ។

យើងជួយឱ្យអាជីវកម្មរកឃើញវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើការ

បណ្ដាញនៃកន្លែងធ្វើការទូទាំងពិភពលោករបស់យើងបានបង្កើតសហគមន៍អាជីវកម្មសកលដែលមានមនុស្សចំនួន 2.5 លាននាក់។

ចំណុចពិសេសរបស់ Regus

យើងជឿលើការផ្ដល់ឱ្យអាជីវកម្មនានានូវជម្រើស ភាពបត់បែន និងការចូលប្រើសហគមន៍ដែលមានការរីកចម្រើន។ យើងបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែលមានការជំរុញទឹកចិត្ត និងមានភាពលេចធ្លោ ដែលអាចប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់បុគ្គល នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដែលស៊ីចង្វាក់គ្នា។ ការិយាល័យ មជ្ឈដ្ឋានការិយាល័យធ្វើការរួម សាលអាជីវកម្ម និងបន្ទប់ប្រជុំរបស់យើងមានភ្ជាប់មកជាមួយការផ្ដល់ជូនទាំងអស់។ ក្រុមការងារដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងមានបទពិសោធន៍តម្រៀបព័ត៌មានលម្អិត និងសេវាកម្មទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យមនុស្សអាចមានផលិតភាពកាន់តែច្រើន និងបន្តផ្ដោតលើអ្វីដែលសំខាន់។

សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា

Regus គឺជាផ្នែកនៃបណ្ដុំម៉ាកកន្លែងធ្វើការតាមតំបន់ និងជាសកលដែលបង្កើតបណ្ដាញ IWG។ ម៉ាកទាំងនេះរួមមាន Spaces, HQ, Signature by Regus និង No18។ តាមរយៈផលបត្រចម្រុះនេះ យើងផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវជម្រើសគ្មានគូប្រៀបនៃការរចនា ការបំពាក់សម្ភារ ទីតាំង និងអគារ ដោយអាចឱ្យពួកគេជ្រើសរើសកន្លែងធ្វើការដែលត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការពិសេសរបស់ពួកគេ។

ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនកំពុងចាប់ផ្ដើមក្ដោបយកការធ្វើការដែលមានភាពបត់បែន។ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មយល់ថា ពួកគេអាចជួលមនុស្សបន្ថែមទៀត ហើយថាពួកគេនឹងកាន់តែមានផលិតភាព ប្រសិនបើពួកគេកំពុងធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យដែលបានរចនាឡើងបានយ៉ាងល្អ ដែលកាន់តែនៅជិតកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅ។ វាក៏ជាអ្វីដែលបុគ្គលិកខ្លួនឯងចង់បានផងដែរ។

ធ្វើការតាមរបៀបដែលអ្នកចង់បាន

ជ្រើសរើសធ្វើការពីការិយាល័យ មជ្ឈដ្ឋានការិយាល័យធ្វើការរួម សាលអាជីវកម្ម ឬបន្ទប់ប្រជុំរយៈពេលយូរ ឬឆាប់តាមដែលអ្នកចង់បាន – នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

យើងទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែមនុស្សរបស់យើង

នៅពេលអាជីវកម្មជ្រើសរើស Regus ជាធម្មតាអាជីវកម្មទាំងនោះមិនជ្រើសរើសកន្លែងធ្វើការទេ ប៉ុន្តែពួកគេជ្រើសរើសមនុស្សរបស់យើង។ ក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងកំណត់ Regus – រួមគ្នា ដោយបង្កើតបទពិសោធន៍ដែលមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នា មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងមានវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់។

ធ្វើការឱ្យយើង

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរការសម្រាប់អ្នក។

យើងដឹងថា គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសប្លែកពីគេ។ អ្នកប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងនឹងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នក និងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកវិធីធ្វើការដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ – និងថ្ងៃស្អែក។