home Icon
 • ការិយាល័យនិម្មិត
home Icon

ការិយាល័យនិម្មិត

អាសយដ្ឋានការិយាល័យនិម្មិតផ្ដល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនូវវត្តមានពិតប្រាកដ នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក ដោយអ្នកមិនចាំបាច់មានវត្តមាននៅទីនោះ។ យើងអាចចាត់ចែងសំបុត្ររបស់អ្នក និងបញ្ជូនវាបន្ត ទទួលការហៅទូរសព្ទរបស់អ្នក និងជួយអ្នកកក់បន្ទប់ប្រជុំ ឬការិយាល័យ នៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងទីក្រុង។

ទិញឥឡូវនេះ

ទុកចិត្តដោយក្រុមហ៊ុនធំបំផុតក្នុងពិភពលោក

ការិយាល័យនិម្មិត

  វត្តមានពិតប្រាកដជាមួយការិយាល័យនិម្មិត។

  អាស្រ័យលើតម្រូវការវត្តមានរបស់អ្នកជាលក្ខណៈនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ ឬលក្ខណៈនិម្មិត យើងមានកញ្ចប់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

  អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម

  បង្កើតអាជីវកម្ម និងធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែទទួលបានភាពជឿជាក់ ដោយប្រើអាសយដ្ឋាននិម្មិតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅគ្រប់ទីតាំង 4000+ កន្លែងរបស់យើង។

  • Globalវត្តមាននិម្មិតនៅគ្រប់ទីកន្លែង

  ការិយាល័យនិម្មិត

  អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មដ៏មានកិត្យានុភាព ដែលមានសេវាកម្មទទួលទូរសព្ទ អ្នកទទួលភ្ញៀវនិមិ្មត និងសិទ្ធិប្រើប្រាស់បណ្ដាញសាលអាជីវកម្មសកលរបស់យើង។

  • ការិយាល័យកញ្ចប់ដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់យើង

  ការិយាល័យនិម្មិតបូក

  អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមាននៅក្នុងកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតរបស់យើង រួមទាំងសិទ្ធិប្រើប្រាស់បន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យរយៈពេល 5 ថ្ងៃរៀងរាល់ខែ។

  • សមាជិកភាពកញ្ចប់ដ៏ទូលំទូលាយបំផុតរបស់យើង

  ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

  រៀបចំការហៅទូរសព្ទតទល់គ្នា 1:1 ជាមួយអ្នកប្រឹក្សាដែលមានវិជ្ជាជីវៈ។

  • មានភ្នាក់ងារនៅទូទាំងពិភពលោក
  • ពិភាក្សាអំពីជម្រើសផ្សេងៗ
  • ទទួលបានសម្រង់តម្លៃដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
  • ចុះឈ្មោះដើម្បីចាប់ផ្ដើម

  អាសយដ្ឋាននិមិ្មតដែលមានន័យថាអាជីវកម្ម

  មានពេលខ្លះដែលអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវមានការិយាល័យរូបវន្ត ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវមានវត្តមានដែលអាសយដ្ឋាននិម្មិតអាចផ្ដល់ជូន។ នេះគឺជាពេលដែលការិយាល័យនិម្មិតអាចមានប្រយោជន៍បំផុត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្មានក៏បាន មិនថានៅផ្ទះ ឬនៅបរទេសឡើយ ដោយមិនចាំបាច់ជួល និងថែទាំការិយាល័យដាច់ដោយឡែកនោះទេ។

  អត្ថប្រយោជន៍នៃការិយាល័យនិម្មិត

  ការិយាល័យនិម្មិតផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗជាច្រើន។ ចាប់ពីការមានអាសយដ្ឋានអាជីវកម្មដ៏មានកិត្យានុភាពនៅលើក្បាលលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក រហូតដល់សេរីភាពក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក។

  • អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មធ្វើឱ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រើអាសយដ្ឋាននៅក្នុងមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ឬតំបន់អាជីវកម្មសំខាន់
  • Placeholderបង្កើតវត្តមានអាជីវកម្មដោយមិនគ្មានការចំណាយលើការថែទាំ ឬការជួលធម្មតា
  • ការិយាល័យនិម្មិតការមានការិយាល័យនិម្មិតអាចឱ្យការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល
  • flexibleអាសយដ្ឋាននិម្មិតផ្ដល់ជូនឱកាសឈានចូលទីផ្សារក្រៅប្រទេសសំខាន់ៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

  តើនរណាប្រើការិយាល័យនិម្មិត?

  ដំណោះស្រាយការិយាល័យនិម្មិតអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន ចាប់ពីក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចថ្មីដែលមានមនុស្សម្នាក់ រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍ដែលមានការិយាល័យជុំវិញពិភពលោក។

  • Placeholderអាជីវកម្មថ្មីៗអាចបង្ហាញរូបភាពអាជីវកម្មកាន់តែមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដោយប្រើអាសយដ្ឋាននិម្មិត
  • Languageក្រុមហ៊ុនធំៗអាចប្រើការិយាល័យនិម្មិត ដើម្បីចុះឈ្មោះការិយាល័យថ្មីនៅទីតាំងណាមួយបាន
  • flexibleសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមអាចបើកការិយាល័យក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការចំណាយលើបុគ្គលិក និងការជួលធម្មតា
  • Individualsអ្នកធ្វើការឯករាជ្យអាចធ្វើការពីផ្ទះ ខណៈពេលរីករាយជាមួយសេវាចាត់ចែងសំបុត្រ និងការលើកទូរសព្ទ

  ការិយាល័យនិម្មិតដែលផ្ដល់ជំនួយពេញលេញ

  យើងមានកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតជាច្រើនដែលអាចឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមស្តង់ដារ។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះរួមមានដូចខាងក្រោម៖

  • Telephoneការចាត់ចែងការហៅទូរសព្ទ និងសេវាចាត់ចែងសំបុត្រដ៏សម្បូរបែប​
  • Discountការបញ្ចុះតម្លៃអាជីវកម្មពីអ្នកផ្គត់ផ្គងសកល និងព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតទំនាក់ទំនងសហគមន៍
  • Supportក្រុមការងារផ្នែកជំនួយអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអាចទាក់ទងបាន នៅពេលអ្នកត្រូវការពួកគេ 24/7
  • Loungesសិទ្ធិចូលប្រើកន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់ការធ្វើការ នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរ
  • អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មអាសយដ្ឋាននិម្មិតផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវអាសយដ្ឋានអាជីវកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈភ្លាមៗ
  • ការិយាល័យនិម្មិតកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតក៏អនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់ការិយាល័យរូបវន្ត និងការិយាល័យធ្វើការរួមផងដែរ

  អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីអាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម

  មិនថាអ្នកជានរណា ស្ថិតនៅទីណានោះទេ អាសយដ្ឋាននិម្មិតអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសៗ។ ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការអាសយដ្ឋានអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ យើងមានជាង 4000 អាសយដ្ឋានសម្រាប់ជ្រើសរើស។

  អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម >

  សួស្ដី តើយើងអាចជួយទទួលទូរសព្ទរបស់អ្នកបានទេ?

  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការពីការិយាល័យនិម្មិតរបស់អ្នកត្រឹមតែការប្រើលេខទូរសព្ទក្នុងតំបន់ និងការចាត់ចែងការហៅទូរសព្ទលក្ខណៈអាជីព យើងអាចជួយបាន។ យើងនឹងទទួលទូរសព្ទដោយប្រើឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក បញ្ជូនបន្តការហៅទូរសព្ទ ឬទទួលសារ ប្រសិនបើ អ្នកជាប់រវល់។

  នៅពេលការិយាល័យនិម្មិតរបស់អ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរ យើងអាចបត់បែនបាន

  មិនថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវការពង្រីកទៅកន្លែងណាក៏ដោយ យើងនឹងមានដំណោះស្រាយការិយាល័យនិម្មិតរង់ចាំជាស្រេច – នៅរាប់ពាន់ទីតាំងទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសអាសយដ្ឋាននិម្មិតច្រើន និងប្ដូរទីតាំងបានគ្រប់ពេល។

  ឆ្លើយសំណួរអំពីការិយាល័យនិម្មិតរបស់អ្នក

  ក្រុមការងាររបស់យើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក។
  ការិយាល័យនិម្មិតមិនមែនជាកន្លែងធ្វើការពេញម៉ោងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកទេ។ ជាមួយកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតរបស់យើង អ្នកចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកន្លែងធ្វើការមួយរបស់យើង និងអត្ថប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនពីការដែលមានអាសយដ្ឋានមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងទីតាំងឈានមុខគេ។ អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់របស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់កន្លែងធ្វើការពិតប្រាកដ។
  ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការិយាល័យរូបវន្តសម្រាប់ធ្វើការ អ្នកអាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិត ដើម្បីចូលប្រើបណ្ដាញសកលនៃសាលអាជីវកម្មរបស់យើង និងធ្វើការនៅទីនោះ គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់។ ជាមួយកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតពិសេរបស់យើង អ្នកអាចធ្វើការពីតុការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួមរយៈពេលប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយខែៗ។
  ម្យ៉ាងទៀត សមាជិកភាព ការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួមរបស់យើងផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកអាចចូលប្រើតុការិយាល័យឯកជន ឬការិយាល័យធ្វើការរួមបានជាញឹកញាប់ដូចដែលអ្នកត្រូវការ។
  ជាមួយសេវាបញ្ជូនសំបុត្របន្តរបស់យើង អ្នកអាចជ្រើសរើសភាពញឹកញាប់ដែលអ្នកទទួលសំបុត្ររបស់អ្នក ឧ. ប្រចាំសប្ដាហ៍ ឬប្រចាំខែ ជំនួសឱ្យការប្រមូលសំបុត្ររបស់អ្នកដោយផ្ទាល់។
  ក្នុងទីផ្សារជាក់លាក់ យើងក៏ផ្ដល់ជូនសេវាស្កេនសំបុត្រឌីជីថល រួមជាមួយជម្រើសរត់សំបុត្រផងដែរ។
  អាចមានការគិតថ្លៃសេវា។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជម្រើសរត់សំបុត្រផ្សេងៗត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះចេញ នៅពេលអ្នកទិញតាមអ៊ីនធឺណិត ឬតាមរយៈក្រុមការងារផ្នែកលក់។
  ជាមួយសេវាទទួលទូរសព្ទរបស់យើង អ្នកទទួលភ្ញៀវដែលមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងនឹងទទួលការហៅទូរសព្ទក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ ពួកគេនឹងផ្ទេរការហៅទូរសព្ទទៅអ្នក ឬទទួលសារជំនួសឱ្យអ្នក។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចូលប្រើភ្លាមៗ ដើម្បីជួបអ្នកដោយមិនបានរំពឹងទុក ពួកគេនឹងប្រាប់ភ្ញៀវនោះថា អ្នកចេញទៅខាងក្រៅហើយនៅថ្ងៃនោះ។
  ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើសមាជិកភាពការិយាល័យ ឬការិយាល័យធ្វើការរួម រួមជាមួយកញ្ចប់ការិយាល័យនិម្មិតរបស់អ្នក អ្នកនឹងអាចធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការណាមួយរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ឬដប់ថ្ងៃក្នុងមួយខែ – ឬអ្នកអាចជ្រើសរើសការចូលប្រើគ្មានដែនកំណត់។ អ្នកគ្រាន់តែកក់តុការិយាល័យធ្វើការរួមរបស់អ្នក ឬការិយាល័យឯកជន នៅទីកន្លែង ឬនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងជាការស្រេច។

  ស្វែងរកការិយាល័យនិម្មិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកថ្ងៃនេះ

  រុករកបណ្ដាញទីតាំងជាង 4000 កន្លែងក្នុងតំបន់ និងក្នុងប្រទេសរបស់យើង ដើម្បីស្វែងរកកន្លែងដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចហៅថាជាផ្ទះ។

  * តម្លៃទាំងអស់ដែលបង្ហាញគឺមានសុពលភាពនៅពេលធ្វើការសាកសួរ ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យារយៈពេល 24 ខែ។ តម្លៃអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ហើយនឹងខុសគ្នាទៅតាមផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរើសជាពិសេស។ តម្លៃការិយាល័យ និងការិយាល័យធ្វើការរួមគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយខែ និងអាស្រ័យលើសារពើភណ្ឌដែលនៅទំនេរ។ លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានអនុវត្ត។