Dasar Privasi Dalam Talian

Dasar Privasi Dalam Talian

Pengenalan

 • Kami komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda yang kami proses atau kawal. Dasar Privasi ini memberikan notis kepada anda tentang amalan privasi kami berhubung dengan interaksi kami dengan anda di dalam talian, melalui telefon dan apabila anda melawat pusat kami yang telah dipasang CCTV.
 • Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti dan lawat semula halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak sebarang perubahan yang mungkin telah dibuat. (Kami boleh meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat-syarat yang telah dipinda di tapak web ini. Semua terma yang dipinda akan berkuat kuasa secara automatik pada tarikh yang ditetapkan dalam Dasar Privasi yang disiarkan, kecuali dinyatakan sebaliknya.)

Laman web yang dilindungi oleh dasar privasi ini

Dasar Privasi ini terpakai kepada semua laman web dan domain kami termasuk semua laman wilayah atau khusus negara (secara kolektifnya "Laman web"). Laman web tersebut mungkin menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga untuk kemudahan dan maklumat anda. Jika anda mengakses pautan itu, anda akan meninggalkan Laman web tersebut. Kami tidak mengawal laman tersebut atau amalan privasi mereka, yang mungkin berbeza daripada amalan privasi kami. Dasar Privasi ini tidak melindungi sebarang data peribadi yang anda pilih untuk beri kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan. Kami tidak memantau atau mengawal maklumat yang dikumpul oleh laman web tersebut atau amalan privasi mana-mana pihak ketiga dan kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan mereka atau kandungan laman mereka.

Jenis maklumat yang kami kumpul dan gunakan

 • Dalam dasar ini, "maklumat peribadi" atau "data peribadi" bermaksud maklumat mengenai individu yang boleh dikenal pasti yang tertakluk kepada perlindungan di bawah undang-undang dalam bidang kuasa tempat anda tinggal. Dalam sesetengah bidang kuasa, "maklumat peribadi" atau "data peribadi" tidak akan termasuk maklumat hubungan perniagaan.
 • Laman Web mengumpul maklumat melalui pelbagai cara yang berbeza dan untuk tujuan yang berbeza seperti berikut. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar dengan mana-mana Laman Web bagi menerima kemas kini daripada kami, untuk menguruskan akaun anda dan/atau menggunakan portal layan diri kami, maka anda akan diminta untuk memberikan maklumat hubungan (nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama dan kata laluan masuk yang unik). Kami menggunakan maklumat ini berdasarkan kepentingan perniagaan kami yang sah untuk menyediakan perkhidmatan kami dan/atau menghubungi anda mengenai perkhidmatan di laman kami yang anda telah nyatakan minat.
 • Laman Web mengumpulkan maklumat teknikal mengenai lawatan anda (seperti jenis pelayar, penyedia perkhidmatan Internet, jenis platform, alamat protokol Internet (IP), halaman rujukan/keluar, sistem pengendalian dan cap tarikh/masa) secara automatik. Kami agregat maklumat ini untuk melaporkan tentang Laman web untuk menganalisis trend, mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan mentadbir Laman web, untuk menjejak pergerakan dan penggunaan pengguna serta mengumpulkan maklumat demografi yang luas. Lihat "Kuki dan penanda digital lain" di bawah untuk maklumat lanjut.
 • Anda juga mempunyai pilihan untuk memberikan maklumat demografi (seperti jenis perniagaan, saiz perniagaan, lokasi, dll.). Kami gunakan maklumat demografi ini untuk memahami keperluan dan kepentingan anda dan untuk memberikan anda pengalaman yang lebih diperibadikan di laman kami. Maklumat tersebut digunakan oleh kumpulan untuk memproses pesanan anda, membolehkan penyertaan dalam promosi (tertakluk pada pilihan pemasaran anda) dan supaya kami dapat memberikan perkhidmatan kami kepada anda.
 • Jika kami bercakap dengan anda melalui telefon, anda boleh memberikan kami data peribadi semasa panggilan tersebut. Panggilan sedemikian mungkin dirakamkan bagi tujuan kualiti dan latihan. Anda akan dimaklumkan sewaktu permulaan panggilan jika panggilan akan dirakam, memberi anda peluang untuk menamatkan panggilan jika anda tidak selesa dengan rakaman.
 • Jika anda melawat pusat kami yang telah dipasang CCTV, kami boleh merakam rakaman anda pada sistem CCTV kami.

Perkara yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan

 • Melalui Laman web, anda boleh memesan produk atau perkhidmatan, meminta maklumat atau melanggan bahan pemasaran atau sokongan. Untuk membeli produk atau perkhidmatan daripada kami, kami akan meminta maklumat tertentu daripada anda yang akan digunakan untuk tujuan prestasi kontrak. Anda perlu memberikan maklumat hubungan (seperti nama, e-mel dan alamat penghantaran anda) dan maklumat kewangan (seperti nombor kad kredit, alamat pengebilan dan tarikh luput). Maklumat kewangan yang dikumpulkan daripada anda digunakan hanya untuk membuat bil anda bagi produk dan perkhidmatan yang telah anda beli.
 • Jika kami mengumpul maklumat kad kredit daripada anda, kami hanya menggunakan maklumat ini untuk pemprosesan pembayaran dan pencegahan penipuan. Maklumat kad kredit dan data peribadi sensitif yang serupa tidak digunakan untuk sebarang tujuan lain oleh kumpulan tanpa persetujuan jelas anda. Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda selepas memproses pembayaran melainkan anda memberikan kami kebenaran untuk menyimpan maklumat kad kredit anda untuk pembelian akan datang.
 • Kami mungkin perlu untuk berkongsi maklumat dengan pihak ketiga disebabkan oleh undang-undang yang dikenakan. Sebagai contoh, kami mungkin dikehendaki mendedahkan maklumat hasil daripada perintah mahkamah, sepina atau waran. Di samping itu, kami mungkin, tertakluk pada undang-undang yang dikenakan, memberikan maklumat secara sukarela bagi membantu dalam penyiasatan penguatkuasaan undang-undang atau apabila pendedahan itu diperlukan untuk melindungi sistem kami, perniagaan kami atau hak orang lain.
 • Kami juga mungkin menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kumpulan lain, seperti bilik mesyuarat, pejabat maya, pemulihan tempat kerja, pejabat, kerja bersama dan keahlian yang tertakluk kepada kami setelah mendapat persetujuan anda selari dengan undang-undang yang dikenakan. Sekiranya anda tidak mahu menerima pemberitahuan promosi ini secara berterusan, anda boleh memberi tahu kami untuk mengemas kini pilihan anda (lihat ‘Pilihan Anda dan Memilih Keluar’ di bawah).

Komunikasi elektronik

 • Sebaik sahaja anda mendaftar, kami akan menghantar e-mel alu-aluan kepada anda untuk mengesahkan nama pengguna dan kata laluan anda. Kami juga akan menjawab pertanyaan anda, menyediakan perkhidmatan yang anda minta dan mengurus akaun anda. Kami mungkin berkomunikasi dengan anda melalui e-mel, telefon, SMS dan perisian pemesejan segera yang lain serta media sosial (contohnya Facebook Messenger). Kami akan berusaha sedaya upaya untuk menghormati keutamaan anda.
 • Tertakluk kepada keutamaan pemasaran yang anda berikan kepada kami, kami juga akan menghantar kepada anda maklumat mengenai produk, perkhidmatan, simpanan khas, promosi dan maklumat umum. Jika anda tidak mahu menerima maklumat ini, anda boleh memilih untuk tidak menerima surat-menyurat yang akan datang (lihat ‘Pilihan anda dan Pilih Keluar’ di bawah).
 • Jika anda meminta untuk melanggan buletin kami, kami akan menggunakan nama dan alamat e-mel anda untuk menghantar surat berita kepada anda. Anda boleh mendaftar untuk surat berita ini dari kami di halaman pendaftaran kami. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa (lihat ‘Pilihan anda dan Pilih Keluar’ di bawah). Apabila perlu, kami akan menghantar pengumuman berkaitan perkhidmatan yang tidak bersifat promosi. Jika anda tidak mahu menerimanya, anda boleh menyahaktifkan akaun anda dengan Laman web.
 • Sila ambil perhatian bahawa kami tidak memberikan alamat e-mel anda kepada rakan kongsi perniagaan kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin menghantar tawaran bagi pihak rakan kongsi perniagaan kami – lihat "Jenis maklumat yang kami kumpulkan dan gunakan" di atas untuk maklumat lanjut. Anda boleh memilih untuk tidak menerima tawaran e-mel daripada kami seperti yang diterangkan di bawah.

Perkongsian maklumat dan pemindahan rentas sempadan

 • Kami mengikat kontrak dengan penyedia perkhidmatan dan pembekal pihak ketiga untuk menyampaikan produk, perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan yang lengkap seperti diterangkan di atas. Kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga sedemikian untuk membolehkan peruntukan produk, perkhidmatan dan penyelesaian pelanggan yang diminta kepada anda. Di samping itu, kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan ahli Kumpulan kami yang lain untuk tujuan penyatuan data, penyimpanan, pengurusan maklumat pelanggan yang dipermudahkan, pelaporan, menyampaikan produk, perkhidmatan, dan penyelesaian pelanggan yang lengkap dan penggunaan dalaman yang lain (yang mungkin termasuk pemindahan di luar EEA dan Kanada ke Amerika Syarikat dan negara lain).
 • Kami hanya akan berkongsi data peribadi anda dengan cara ini selaras dengan undang-undang perlindungan data.

Kuki dan penanda digital yang lain

Kami mengumpulkan maklumat secara automatik melalui penggunaan kuki dan penanda digital lain. Kuki dan penanda digital adalah fail komputer kecil yang mungkin disimpan pada pemacu keras komputer anda atau tertanam di halaman laman web kami yang membolehkan kami mengenal pasti anda dan menjejaki lawatan anda di Laman web. Sebagai contoh, apabila anda menempah ruang pejabat, kami menggunakan kuki dalam proses daftar keluar untuk menjejaki pesanan anda semasa anda bergerak melalui setiap langkah proses tempahan. Kami boleh menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk mengumpul dan memproses maklumat peribadi melalui penggunaan kuki dan penanda digital lain bagi pihak kami. Anda boleh menyahdayakan kuki pada komputer anda dengan menukar tetapan dalam pilihan atau menu pilihan dalam pelayar anda. Jika anda memilih untuk menyahdayakan kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian tertentu Laman web.

Privasi kanak-kanak

Kami komited untuk melindungi keperluan privasi kanak-kanak dan kami menggalakkan ibu bapa dan penjaga untuk mengambil peranan aktif dalam aktiviti dan minat dalam talian anak-anak mereka. Kami tidak dengan sengaja mengumpulkan maklumat daripada kanak-kanak di bawah usia 13 tahun dan kami tidak menyasarkan laman web kami kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun.

Pilihan anda dan memilih keluar

Kami memberi anda pilihan untuk menerima pelbagai maklumat yang melengkapi produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh melanggan untuk menerima maklumat tertentu produk dan perkhidmatan khusus dan komunikasi pemasaran luas kumpulan. Komunikasi tersebut mungkin merangkumi maklumat produk baharu, tawaran istimewa atau jemputan untuk mengambil bahagian dalam kajian pasaran. Sekiranya anda tidak lagi mahu menerima surat berita dan/atau komunikasi promosi kami, anda boleh memilih untuk tidak menerimanya dengan mengikuti arahan yang disertakan dalam setiap surat berita atau komunikasi termasuk dengan menghubungi kami di crm.suppressions@iwgplc.com.

Akses kepada dan ketepatan maklumat anda serta hak-hak anda yang lain

Dalam bidang kuasa tertentu, terutamanya di UK dan mereka yang berada di EEA, dalam keadaan tertentu anda mempunyai hak yang berikut: hak akses; hak pembetulan; hak pemadaman; hak untuk menyekat pemprosesan; hak kemudahalihan data; dan hak untuk membantah. Hak-hak ini mungkin terhad, contohnya, jika memenuhi permintaan anda akan mendedahkan data peribadi tentang orang lain atau melanggar hak privasi orang lain, atau jika anda meminta kami untuk memadam maklumat yang kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpannya atau mempunyai kepentingan sah yang mendesak untuk menyimpannya. Untuk melaksanakan mana-mana hak ini, sila hubungi gdpr@iwgplc.com. Jika anda mempunyai kebimbangan yang tidak dapat diselesaikan, anda berhak membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data tempat anda tinggal, bekerja atau apabila anda percaya pelanggaran mungkin telah berlaku.

Memastikan maklumat anda selamat

Kami tidak menjamin atau jamin keselamatan pelayan kami dan kami juga tidak dapat menjamin maklumat yang anda berikan melalui Laman web tidak akan dipintas semasa dihantar melalui Internet. Kami mengikut standard teknikal industri yang diterima umum untuk melindungi data peribadi yang dihantar kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja kami menerimanya. Apabila anda memasukkan maklumat sensitif (seperti maklumat kad kredit) pada borang pendaftaran atau pesanan kami, kami menyulitkan maklumat tersebut menggunakan teknologi lapisan soket selamat. Apabila kami memproses maklumat peribadi untuk tujuan pemasaran atau dengan persetujuan anda, kami memproses data tersebut sehingga anda meminta kami berhenti dan untuk satu tempoh yang singkat selepas ini (untuk membolehkan kami melaksanakan permintaan anda). Kami juga menyimpan rekod hakikat bahawa anda telah meminta kami untuk tidak menghantar kepada anda pemasaran langsung atau memproses data anda selama-lamanya supaya kami dapat menghormati permintaan anda pada masa akan datang. Di bahagian kami memproses maklumat peribadi sehubungan dengan melaksanakan kontrak atau menyediakan perkhidmatan, atau untuk pertandingan, kami menyimpan maklumat tersebut selama 6 tahun (kecuali untuk maklumat kewangan, yang kami akan simpan selama 10 tahun) daripada interaksi terakhir anda dengan kami. Kami menyimpan rakaman panggilan telefon dan rakaman CCTV untuk jangka masa yang singkat, seperti yang ditentukan mengikut prosedur pematuhan dalaman kami yang dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Peralihan perniagaan

Sekiranya kami melalui peralihan perniagaan, seperti penggabungan, pemerolehan oleh syarikat lain atau penjualan semua atau sebahagian aset kami, maklumat peribadi anda mungkin akan menjadi antara aset yang dipindahkan.

Terma dan syarat

Jika anda memilih untuk melawat Laman web kami, lawatan anda dan sebarang pertikaian mengenai privasi adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Terma dan Syarat kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian jaminan, batasan liabiliti dan timbang tara pertikaian. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai penggunaan data peribadi anda, sila hantarkan e-mel ke gdpr@iwgplc.com.

Hak Privasi California anda

 • Notis tambahan untuk Pengguna California. Bahagian Dasar Privasi kami ini diguna pakai kepada pengguna yang tinggal di California. Bahagian ini hanya untuk pengguna California.
 • Kami menerangkan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan daripada pengguna dalam dua belas (12) bulan sebelum tarikh kuat kuasa Dasar Privasi ini dalam bahagian Dasar Privasi kami yang bertajuk, "Jenis maklumat yang kami kumpulkan dan gunakan" di atas. Anda boleh menemui keseluruhan dasar di sini.