Respons kami terhadap COVID-19

Tadbir urus, kelakuan dan etika

Regus komited terhadap standard integriti, kejujuran dan profesionalisme tertinggi dalam semua aktivitinya.

Kami jelas tentang perkara yang kami percayai, etika dan standard perniagaan serta amalan tadbir urus korporat kami.

Penyata urus tadbir

statement-of-commitment

February 2020

Penyata komitmen

modern-slavery-act-anti-slavery-statement

March 2021

Perhambaan moden (Bahasa Inggeris sahaja)