Tadbir urus, kelakuan dan etika

Regus komited terhadap standard integriti, kejujuran dan profesionalisme tertinggi dalam semua aktivitinya.

Kami jelas tentang perkara yang kami percayai, etika dan standard perniagaan serta amalan tadbir urus korporat kami.

Penyata urus tadbir

statement-of-commitmentpdf icon

Februari 2020

Kenyataan komitmen (Bahasa Inggeris sahaja)

modern-slavery-act-anti-slavery-statementpdf icon

Mac 2021

Perhambaan moden (Bahasa Inggeris sahaja)