Fleksible kontor gir massiv økonomisk vekst i småbyene

Trender

Fleksible kontor gir massiv økonomisk vekst i småbyene

Lesetid:  2 Minutter

Den lokaløkonomiske gevinsten av at folk jobber i nærheten av hjemmet er enorm, viser ny undersøkelse. Regus satser nå stort på kontorhotell utenfor de store byene

 

I de neste ti årene kan fleksible arbeidsplassløsninger på mindre steder verden over bidra med så mye som 254 milliarder dollar til lokaløkonomien. Det viser en ny undersøkelse utført av analysebyrået Development Economics for kontorutleieren Regus.

– Når folk pendler inn til de store byene, bruker de også pengene sine der. Dersom en arbeidstaker isteden kan jobbe i nærheten av hjemmet skaper det positive forandringer både for lokalsamfunnet og for enkeltindividet. Derfor har vi et mål om å være tilstede i 30-35 ulike byer og tettsteder rundt om i Norge de neste årene, sier Thomas Weeden, norgessjef i Regus.

Levende småbyer

Undersøkelsen har tatt for seg ringvirkningene av at stadig flere fleksible arbeidsplassløsninger dukker opp i mindre byer eller i utkanten av de store byene. Dette skyldes blant annet at selskaper i økende grad gir rom for fleksible arbeidsformer for de ansatte. Både de økonomiske og velferdsmessige konsekvensene er betydelige.

Et enkelt fleksibelt kontorsted står i gjennomsnitt for 218 jobber, inkludert nødvendige tjenester som resepsjon og rengjøring. I tillegg skapes det i gjennomsnitt 121 nye jobber der folk har et fleksibelt kontorsted de kan jobbe fra. Når bedrifter slår seg ned i mindre byer, fører det til at de benytter seg av lokale tjenesteleverandører og ansatte bruker mer av pengene sine i området.

Gjør en forskjell

Også de sosiale gevinstene er store. Et enkelt kontorsted reduserer den samlede tiden de ansatte ellers ville brukt på reisevei til storbyen med 7416 timer hvert år. Her har amerikanerne aller mest å vinne med hele 10 892 timer i gjennomsnittlig redusert pendlertid per år.

De helsemessige fordelene ved å bruke mindre tid på pendling er store og inkluderer lavere stressnivå og mer fritid. I tillegg gir de nye fleksible arbeidsplassløsningene økte muligheter for å være i arbeid for mennesker som for eksempel er uføre eller som har ekstra omsorgsansvar.

Undersøkelsen er den første i sitt slag som tar for seg de sosialøkonomiske konsekvensene av å jobbe på fleksible kontorsteder i mindre byer, i dag og ti år frem i tid. Den inkluderer 19 land: Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Filippinene, Sør-Afrika, Spania, Sveits, Storbritannia og USA. Les hele rapporten her.