Flexible working and cybersecurity

Trender

Fleksibelt arbeid og cybersikkerhet

Lesetid:  2 Minutter

Hvordan kan risikodirektører føle seg trygge på at virksomhetens data er sikre, når arbeidshverdagen blir stadig mer fleksibel?

 

Epoken med digital transformasjon er godt underveis. Etter hvert som nye teknologier – som kunstig intelligens og blokkjede– i økende grad blir bransjens pulsårer, har data blitt virksomhetenes livsnerve. Og fortsatt er det mange ansatte som har veldig lite kunnskap om hvordan man beskytter data. 

Ifølge IT-konsulentselskapet ESG Cybersecurity rapporterer mer enn halvparten av organisasjoner en «problematisk mangel» på ferdigheter innen cybersikkerhet i deres virksomhet. Globalt sett opplever vi en underbemanning innen cybersikkerhet på 2,9 millioner ansatte, ifølge forsking fra organisasjonen for IT-sikkerhetsopplæring, ISC². 

Risikodirektører er i et løp mot klokka for å vurdere potensielle trusler mot sensitiv virksomhetsinformasjon. Og for noen synes den voksende trenden med fleksibelt arbeid å være en av dem. Ifølge forskning fra det australske sikkerhetsselskapet innen nettskydata, Rackspace, ser ledere det å gi ansatte og tredjeparter ekstern tilgang til data, som den største trusselen mot cybersikkerhet.

Det er en ting å holde seg oppdatert om databeskyttelsesprosedyrer når alle arbeider under samme tak, men hva når ansatte arbeider eksternt? I teorien betyr det å ha flere metoder for medarbeidere å få tilgang til virksomhetsdata fra utsiden – for eksempel fra en ekstern server – at det finnes flere inntrengingsmuligheter for hackere. 

Men i praksis burde ikke dette være en bekymring. Hvis en virksomhets cybersikkerhetsprotokoller er oppdatert, burde ikke fleksibelt arbeid være en trussel mot virksomhetens datasikkerhet i det hele tatt. Et sentralt spørsmål som fremheves i forskningen fra Rackspace, er mangelen på tillit til en virksomhets verktøy og prosedyrer for cybersikkerhet. Hvis risikodirektører føler seg trygge på at de har identifisert og løst enhver usikkerhet knyttet til datasikkerhet når det gjelder fjernarbeid – og innlemmet dem i virksomhetens katastrofegjenopprettingsplan – da er det virkelig ingen grunn til panikk.

Gitt fordelene med å ha en fleksibel arbeidskultur – inkludert potensialet til å øke de ansattes produktivitet og beholde talenter – er det verdt å løse denne oppfattede spenningen mellom datasikkerhet og fjernarbeid. Ifølge den globale arbeidsplassundersøkelsen for 2019 fra IWG – Regus’ moderselskap – arbeider 50 % av globale ansatte utenfor virksomhetens hovedkontor minst 2,5 dager per uke. Fleksibelt arbeid er den nye standarden, og på samme måte som med teknologiske fremskritt, er det ingen vei tilbake.

Så hvordan kan virksomheter føle seg tryggere på at de har de riktige metodene for å håndtere risikoer knyttet til cybersikkerhet i en tid og alder der fleksibelt arbeid betyr at folk opererer som en del av det samme teamet fra ulike deler av kloden?

Det å finne en betrodd samarbeidspartner som kan håndtere problemet og holde tritt med kravene i dagens cybersikkerhetslandskap, er vesentlig. Risikodirektører kan være trygge på at virksomhetens verdifulle data er trygge – uansett hvor de ansatte bruker sine bærbare datamaskiner – ved å outsource det tekniske til dyktige fagfolk som forstår de spesifikke risikoene virksomheten står overfor. 

Regus vet hvordan man kan forene en virksomhets policy for fleksibelt arbeid med en sikker katastrofegjenopprettingsplan, levere fleksible arbeidssteder til organisasjoner over hele verden, samtidig som de hjelper team med å oppnå målsettingene sine uten å gi avkall på en mer fleksibel, fremtidsrettet måte å arbeide på. 

Ved et brudd på cybersikkerhet, hvis tilgang til nettverk blir kompromittert, kan det å ha Regus Dynamic i gjenopprettingsplanen, sammen med vår samarbeidspartner Pronto Recovery and Rentals, gi virksomheten en ren omstart for å få de ansatte tilbake på nett mens IT-katastrofegjenopprettingsteamet arbeider med å gjenopprette nettverket.

 

Finn ut hvordan Regus kan løse bekymringer knyttet til katastrofegjenoppretting, her