Làm việc hiệu quả hơn. Tiết kiệm nhiều hơn. Giảm giá 25%*

Chúng tôi giảm giá cho một số không gian làm việc* trong khoảng thời gian có hạn. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều hơn, với chi phí thấp hơn. *Áp dụng các Điều khoản và điều kiện; chỉ những địa điểm trong chương trình.

Chọn Regus

 • business addressHơn 4000 địa điểm trên toàn cầu
 • Mail PostỞ mọi thành phố, thị trấn và đầu mối giao thông lớn
 • Meeting roomĐầy đủ dịch vụ và sẵn sàng sử dụng
 • Virtual officeNhóm hỗ trợ và đội ngũ tiếp tân tại chỗ thân thiện
 • Event spaceSẵn có theo giờ, ngày, tuần hoặc thời hạn dài hơn

Điều Khoản & Điều Kiện

 • Điều khoản & Điều kiện cụ thể
 • 1. IWG sẽ chiết khấu 25% cho khách hàng mới khi đặt trước văn phòng riêng đã chọn tại các trung tâm thích hợp (“Khuyến mãi”).
 • 2. Để biết thông tin chi tiết về các trung tâm thích hợp, bạn có thể liên hệ với tổng đài của chúng tôi hoặc truy cập vào URL khuyến mãi: regus.com/promotion
 • 3. Khuyến mãi này sẽ tùy vào tình trạng sẵn có, bắt đầu vào ngày 01/12/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024 (bao gồm cả 2 ngày này).
 • Điều khoản & Điều kiện chung
 • 1. Khách hàng cũng sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của IWG, cũng như các quy tắc nội bộ áp dụng cho hợp đồng văn phòng riêng của dịch vụ.
 • 2. Việc chấm dứt hoặc vi phạm hợp đồng sẽ dẫn đến việc Khuyến mãi bị thu hồi và áp dụng mức phí đầy đủ. Các hợp đồng đã ký hoặc các yêu cầu được thực hiện trước khi bắt đầu thời gian khuyến mãi sẽ không đủ điều kiện và không thể hủy rồi đặt lại trong thời gian khuyến mãi.
 • 3. Khuyến mãi không thể chuyển nhượng và không dùng được đồng thời với bất kỳ Khuyến mãi nào khác. Khuyến mãi không được quy đổi thành tiền mặt. Thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ sẽ chính xác tại thời điểm công bố.
 • 4. Theo luật bảo vệ dữ liệu ở nhiều quốc gia, IWG bắt buộc phải lưu ý với bạn rằng khi bạn tham gia Khuyến mãi này và nhằm giúp IWG có thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Khuyến mãi này, bạn chấp nhận và cho phép một cách rõ ràng rằng IWG, các công ty con của IWG và các đại diện bên thứ ba được chỉ định, được phép nắm giữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong quá trình tham gia Khuyến mãi. IWG sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở được nêu trong các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi (có trên trang web của chúng tôi tại https://www.regus.com/privacy-policy).
 • 5. IWG bảo lưu quyền thay đổi hoặc rút lại Khuyến mãi này hoặc các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.