Woman smiling while wearing headphones
hold business meetings

Hỗ trợ Khách hàng

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng, vui lòng liên hệ với Đội ngũ cộng đồng tại trung tâm của bạn. Họ không chỉ là nguồn thông tin hữu ích, mà còn có thể giúp bạn giải đáp phần lớn các thắc mắc. Nếu vẫn cần được hỗ trợ, bạn có thể đăng nhập vào MyRegus để tìm thêm thông tin và lập phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Những điều Đội ngũ cộng đồng có thể hỗ trợ

Để được giải đáp nhanh, hãy liên hệ với Đội ngũ cộng đồng của bạn. Họ có thể hỗ trợ bạn về nhiều chủ đề:

  • Hỗ trợ việc đặt chỗ và quản lý đặt chỗ
  • Cập nhật thông tin tài khoản hoặc trả lời các thắc mắc về hóa đơn
  • Câu hỏi liên quan đến thiết bị CNTT hoặc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khác
  • Mọi thắc mắc chung khác mà bạn có thể có

Nhận hỗ trợ thông qua MyRegus

MyRegus hoạt động 24/7 và có nhiều thông tin cũng như tài nguyên hữu ích:

  • Truy cập vào hướng dẫn về "cách thức" và các tài nguyên hữu ích khác
  • Xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp
  • Đóng góp ý kiến về trải nghiệm của bạn
  • Lập phiếu yêu cầu hỗ trợ nếu bạn cần thêm trợ giúp