Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến

Giới thiệu

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này thông báo cho bạn về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến các hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn trên mạng, qua điện thoại và khi bạn ghé thăm các trung tâm chúng tôi đã lắp đặt CCTV.
 • Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem xét những thay đổi có thể đã được thực hiện. (Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

Các trang web thuộc phạm vi áp dụng của chính sách quyền riêng tư này

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web và miền của chúng tôi, bao gồm tất cả các trang web dành riêng cho khu vực hoặc quốc gia (gọi chung là “Trang web”). Các Trang web có thể cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn và để bạn tìm thông tin. Nếu truy cập vào các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi các Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của họ (phương thức của họ có thể khác với chúng tôi). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát thông tin do các trang web đó thu thập hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các phương thức của họ hoặc nội dung trên trang web của họ.

Loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng

 • Trong chính sách này, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin về cá nhân có thể nhận dạng, được bảo vệ theo luật của khu vực tài phán mà bạn sinh sống. Ở một số khu vực tài phán, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” sẽ không bao gồm thông tin liên hệ của doanh nghiệp.
 • Trang web thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau như sau. Nếu bạn chọn đăng ký bất kỳ Trang web nào để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi, quản lý tài khoản của bạn và/hoặc sử dụng cổng tự phục vụ của chúng tôi, thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên đăng nhập duy nhất và mật khẩu). Chúng tôi sử dụng thông tin này theo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ của mình và/hoặc để liên hệ với bạn về dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm.
 • Trang web sẽ tự động thu thập thông tin kỹ thuật về lượt truy cập của bạn (như loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại nền tảng, địa chỉ giao thức Internet (IP), trang giới thiệu/trang thoát, hệ điều hành, dấu ngày tháng/thời gian). Chúng tôi tổng hợp thông tin này nhằm mục đích báo cáo về Trang web để phân tích xu hướng, chẩn đoán sự cố với máy chủ và quản trị Trang web, để theo dõi hoạt động và việc sử dụng của người dùng, đồng thời để thu thập thông tin nhân khẩu học trên phạm vi rộng. Xem phần "Cookie và điểm đánh dấu kỹ thuật số khác" bên dưới để biết thêm thông tin.
 • Bạn cũng có tùy chọn cung cấp thông tin nhân khẩu học (như loại doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, vị trí, v.v.). Chúng tôi sử dụng thông tin nhân khẩu học này để hiểu rõ nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời để cung cấp trải nghiệm phù hợp với bạn hơn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của bạn, cho phép bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại (theo tùy chọn tiếp thị của bạn). Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cho bạn.
 • Nếu chúng tôi trao đổi với bạn qua điện thoại, thì bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân trong cuộc gọi. Chúng tôi có thể ghi âm những cuộc gọi như vậy cho mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ. Bạn sẽ nhận được thông báo lúc bắt đầu cuộc gọi nếu cuộc gọi đó được ghi âm. Do đó, bạn có thể chọn kết thúc cuộc gọi nếu không muốn ghi âm.
 • Nếu bạn ghé thăm trung tâm đã lắp đặt CCTV, chúng tôi có thể ghi lại hành trình của bạn trong hệ thống CCTV.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông qua Trang web, bạn có thể đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thông tin, đăng ký nhận tài liệu tiếp thị hoặc hỗ trợ. Để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin sẽ được dùng cho mục đích thực hiện hợp đồng. Bạn cần cung cấp thông tin liên hệ (như tên, email và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn). Thông tin tài chính thu thập từ bạn chỉ được sử dụng để lập hóa đơn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua.
 • Nếu chúng tôi thu thập thông tin thẻ tín dụng từ bạn, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận. Chúng tôi không sử dụng thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân nhạy cảm tương tự khác cho bất kỳ mục đích nào khác khi bạn chưa đồng ý rõ ràng. Chúng tôi không giữ lại thông tin thẻ tín dụng của bạn sau khi xử lý thanh toán trừ khi bạn cấp cho chúng tôi quyền giữ lại thông tin thẻ tín dụng đó để mua hàng trong tương lai.
 • Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin theo lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh. Ngoài ra, chúng tôi có thể tự nguyện cung cấp thông tin theo luật hiện hành để hỗ trợ điều tra thi hành luật hoặc nếu cần tiết lộ để bảo vệ các hệ thống, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc quyền của những người khác.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của tập đoàn như phòng họp, văn phòng ảo, phục hồi không gian làm việc, văn phòng, văn phòng lưu động và tư cách thành viên khi chúng tôi đã được bạn cho phép theo luật hiện hành. Nếu không muốn liên tục nhận các thông báo quảng cáo này, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi để cập nhật tùy chọn của bạn (xem phần "Lựa chọn của bạn và Chọn không tham gia" bên dưới).

Liên lạc điện tử

 • Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email chào mừng để xác minh tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ trả lời các câu hỏi của bạn, cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và quản lý tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email, điện thoại, SMS và phần mềm nhắn tin tức thời khác cũng như phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook Messenger). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng sở thích của bạn.
 • Dựa vào các tùy chọn tiếp thị mà bạn cung cấp, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn các thông tin chung, thông tin về chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, các dịch vụ và sản phẩm mới. Nếu không muốn nhận thông tin này, thì bạn có thể chọn không nhận thư trong tương lai (xem phần ‘Lựa chọn của bạn và Chọn không tham gia’ bên dưới).
 • Nếu bạn yêu cầu đăng ký nhận bản tin, chúng tôi sẽ sử dụng tên và địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn bản tin. Bạn có thể đăng ký nhận các bản tin này từ chúng tôi trên trang đăng ký. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào (xem phần ‘Lựa chọn của bạn và Chọn không tham gia’ bên dưới). Khi cần thiết, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo liên quan đến dịch vụ không mang tính chất quảng cáo. Nếu không muốn nhận các thông báo đó, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình với Trang web.
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp địa chỉ email của bạn cho các đối tác kinh doanh của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gửi cho bạn các ưu đãi thay mặt đối tác kinh doanh của chúng tôi – hãy xem phần 'Loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng" ở bên trên để biết thêm chi tiết. Bạn có thể chọn không nhận thông tin về ưu đãi qua email từ chúng tôi như mô tả bên dưới.

Chia sẻ và truyền thông tin qua biên giới

 • Chúng tôi ký hợp đồng với nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp khách hàng hoàn chỉnh được mô tả ở trên. Chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những bên thứ ba đó để có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ cũng như các giải pháp khách hàng được yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những thành viên khác trong Tập đoàn của chúng tôi nhằm mục đích hợp nhất dữ liệu, lưu trữ, đơn giản hóa việc quản lý thông tin của khách hàng, báo cáo, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp khách hàng hoàn chỉnh và các hình thức sử dụng nội bộ khác (việc này có thể bao gồm cả chuyển dữ liệu ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Canada tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác).
 • Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo các cách sau phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu.

Cookie và các điểm đánh dấu kỹ thuật số khác

Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin thông qua việc sử dụng cookie và các điểm đánh dấu kỹ thuật số khác. Cookie và các điểm đánh dấu kỹ thuật số là các tệp nhỏ trên máy tính có thể được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc được nhúng trong các trang web của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi nhận dạng bạn và theo dõi lượt truy cập của bạn trên Trang web. Ví dụ: khi bạn đặt không gian văn phòng, chúng tôi sẽ sử dụng cookie trong quy trình thanh toán để theo dõi đơn đặt hàng của bạn khi bạn chuyển qua mỗi bước của quy trình đặt chỗ. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để thu thập và xử lý thông tin cá nhân nhờ việc sử dụng cookie và các điểm đánh dấu kỹ thuật số khác thay mặt chúng tôi. Bạn có thể tắt cookie trên máy tính bằng cách thay đổi cài đặt trong tùy chọn hoặc menu tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Nếu chọn tắt cookie, bạn có thể không truy cập được một số khu vực nhất định của Trang web.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ các nhu cầu về quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ tích cực thực hiện vai trò của mình đối với các hoạt động và sở thích trực tuyến của con em mình. Chúng tôi không chủ định thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi và cũng không nhắm mục tiêu trang web của mình tới trẻ em dưới 13 tuổi.

Lựa chọn của bạn và tùy chọn không tham gia

Chúng tôi cung cấp cho bạn tùy chọn nhận nhiều loại thông tin khác nhau bổ sung cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký nhận thông tin dành riêng cho sản phẩm và dịch vụ nhất định cũng như thông tin tiếp thị của toàn tập đoàn. Những thông tin như vậy có thể bao gồm thông tin về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc lời mời tham gia nghiên cứu thị trường. Nếu không muốn nhận bản tin và/hoặc thông tin quảng cáo nữa, bạn có thể chọn không nhận thông tin đó bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi bản tin hoặc thông tin tiếp thị hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ crm.suppressions@iwgplc.com.

Quyền truy cập và độ chính xác của thông tin cũng như các quyền khác của bạn

Ở một số khu vực tài phán, đặc biệt là Vương quốc Anh và những nước thuộc EEA, trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền sau: quyền truy cập; quyền sửa; quyền xóa; quyền hạn chế xử lý; quyền di chuyển dữ liệu; và quyền phản đối. Các quyền này có thể bị giới hạn, như trong trường hợp thực hiện yêu cầu của bạn sẽ để lộ dữ liệu cá nhân về người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư của những người khác hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ theo pháp luật hoặc chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc lưu giữ thông tin đó. Để thực thi bất kỳ quyền nào trong số các quyền này, vui lòng gửi email tới địa chỉ gdpr@iwgplc.com. Nếu các mối quan ngại của bạn chưa được giải quyết thì bạn có quyền nộp khiếu nại lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu nơi bạn sinh sống, làm việc hoặc nơi bạn cho là vi phạm có thể đã xảy ra.

Giữ an toàn cho thông tin của bạn

Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan tính bảo mật của máy chủ của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp qua Trang web sẽ không bị gián đoạn trong khi truyền qua Internet. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành được chấp nhận chung để bảo vệ dữ liệu cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong khi truyền và sau khi chúng tôi nhận được. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (như thông tin thẻ tín dụng) vào biểu mẫu đặt hàng hoặc đăng ký của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật. Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị hoặc khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bạn yêu cầu như vậy (để cho phép chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng giữ bản sao về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc không xử lý dữ liệu của bạn vô hạn định để chúng tôi có thể thực hiện yêu cầu của bạn trong tương lai. Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho một cuộc thi/cạnh tranh hoặc liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ, thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó trong 6 năm (trừ thông tin tài chính, chúng tôi sẽ lưu giữ trong 10 năm) kể từ lần cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi lưu giữ bản ghi âm các cuộc gọi điện thoại và bản ghi CCTV trong thời gian tương đối ngắn, như đã xác định theo quy trình tuân thủ nội bộ của chúng tôi được triển khai bất kỳ lúc nào.

Chuyển đổi kinh doanh

Trong trường hợp chúng tôi tiến hành chuyển đổi kinh doanh như sáp nhập, được công ty khác mua lại hoặc bán một phần hay toàn bộ tài sản của chúng tôi, thì thông tin cá nhân của bạn có khả năng trở thành tài sản được chuyển nhượng.

Điều khoản và điều kiện

Nếu bạn chọn truy cập Trang web của chúng tôi, lượt truy cập của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và phân xử tranh chấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng gửi email tới địa chỉ gdpr@iwgplc.com.

Quyền riêng tư tại California của bạn

 • Thông báo bổ sung cho người tiêu dùng tại California. Phần này của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho người tiêu dùng sinh sống ở California. Phần này chỉ quản lý người tiêu dùng California.
 • Chúng tôi mô tả thông tin cá nhân thu thập được từ người tiêu dùng trong mười hai (12) tháng trước ngày có hiệu lực của Chính sách quyền riêng tư này trong phần Chính sách quyền riêng tư có tiêu đề “Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng” ở trên. Bạn có thể xem toàn bộ chính sách tại đây.