Nguyên tắc chủ đạo, quy tắc ứng xử và đạo đức

Regus cam kết áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, tính trung thực và tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của mình.

Chúng tôi hiểu rõ điều mình tin tưởng, những tiêu chuẩn đạo đức và kinh doanh cũng như những biện pháp thực hành quản lý công ty của chúng tôi.

Hướng dẫn quản lý

statement-of-commitmentpdf icon

Tháng 2 năm 2020

Tuyên bố cam kết (chỉ bằng tiếng Anh)

modern-slavery-act-anti-slavery-statementpdf icon

Tháng 3 năm 2021

Tuyên bố nô lệ hiện đại (chỉ bằng tiếng Anh)