Thu xếp một chuyến tham quan tại King's Cross

Chúng tôi sẽ chào đón bạn trong chuyến tham quan vào ngày giờ phù hợp với bạn

Trong chuyến tham quan, bạn sẽ được dẫn đi quanh địa điểm và xem các sản phẩm cũng như lựa chọn giá cả khác nhau.

+44

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chọn ngày và giờ bạn muốn tham quan

Thời gian dưới đây tính theo múi giờ của trung tâm (UTC-08:00) Giờ Thái Bình Dương (Hoa Kỳ và Canada)

Thứ hai, Tháng 7 22, 2024

Thứ ba, Tháng 7 23, 2024

Thứ tư, Tháng 7 24, 2024

Bạn muốn chọn ngày khác?