Trendy

Czym jest hot desking?

Hot desking to trend, który jest równie często chwalony, co krytykowany. Z jednej strony pozwala zaoszczędzić miliardy wydawane na niewykorzystaną powierzchnię biurową i wspiera innowacyjność. Z drugiej strony może pozbawić pracowników poczucia stabilizacji i obniżyć ich produktywność. Nie musi tak jednak być. Koncepcja hot desking, podobnie jak powierzchnia biurowa przeznaczana na to rozwiązanie, jest elastyczna.

Czym jest hot desking?

Hot desking to po prostu korzystanie ze stanowisk roboczych, które nie są przydzielone konkretnym osobom. Te przestrzenie do pracy mogą być w danym dniu zajęte przez dowolnego pracownika z dowolnego działu lub szczebla organizacji.

Jednak początkowo ta zasada stanowiła tylko część teorii tzw. „activity-based working” (ABW) autorstwa Erika Veldhoena. ABW postuluje zmniejszenie liczby stanowisk roboczych dostępnych w przestrzeni biurowej przy jednoczesnym zwiększeniu ich różnorodności, by umożliwić pracę w dowolnym stylu.

W jakich przypadkach sprawdza się hot desking?

Teoria zakłada, że nie wszyscy potrzebują biurka każdego dnia, a jeśli pracownicy będą się przemieszczać, przestaną gromadzić zbędne dokumenty. Dzięki temu będą też wchodzić w interakcje z większą liczbą współpracowników i rozwijać nowe pomysły.

To dobry sposób na wspieranie innowacyjności w firmach zatrudniających pracowników mobilnych w elastycznych godzinach pracy. Nie zawsze sprawdza się jednak w przypadku stanowisk o określonych godzinach pracy, gdy ten sam zespół pracowników wykonuje regularne zadania.

Przestrzenie współdzielone i zróżnicowana powierzchnia biurowa

Hot desking zdaje egzamin, gdy stanowi jeden z elementów organizacji powierzchni biurowej w firmie. Jeśli na przykład otwierasz biuro satelitarne, zatrudniając wielu pracowników tymczasowych, korzystne może być urządzenie części biura według koncepcji hot desking, z oddzielnymi przestrzeniami do wykorzystania na spotkania i przerwy.

Najnowsze trendy tworzenia elastycznych miejsc pracy spowodowały także powstanie przestrzeni współdzielonych: wspólnych biur, które nie tylko zachęcają to wymiany pomysłów wewnątrz przedsiębiorstwa, ale też między wieloma firmami. Pozwala to na realizację dodatkowych celów w zakresie poszerzania sieci kontaktów i zwiększania widoczności. Można to połączyć z innymi elastycznymi rozwiązaniami, takimi jak abonament na usługi dostępu do stanowisk roboczych i sal konferencyjnych w przestrzeniach współdzielonych na całym świecie.