Interieur Regus Fuente Bella

Redactiekamer

Welk type calamiteitenplan past het best bij uw bedrijf?

Leestijd:  3 Minuten

Regus is met zijn nieuwe Rapid Recovery-oplossing voorbereid op het onverwachte en biedt bedrijven hiermee op aanvraag en op ad-hocbasis toegang tot vervangende werkplekken

 

Wat is het plan als uw kantoor plotseling niet meer kan worden gebruikt? Waar kan uw personeel werken als er elektra moet worden gerepareerd, als er na een natuurramp schade wordt verholpen of als er een week lang politiek protest wordt gevoerd en niemand het gebouw in kan?

Elk bedrijf heeft een aantal onmisbare hulpmiddelen die nodig zijn om in de behoeften van klanten te voorzien. Denk hierbij aan centrale IT-systemen, software, hardware en persoonlijk contact. Misschien blijft de schade voor uw bedrijf beperkt als werknemers één dag thuis moeten werken, maar 24 uur later samen kunnen komen in een vervangend kantoor. Of misschien heeft uw bedrijf eronder te lijden als uw software-engineers niet direct toegang hebben tot een nieuwe werkplek met de juiste hulpmiddelen en technologie waar ze snel weer aan de slag kunnen en zo min mogelijk tijd verliezen. 

Bedenk ook dat u niet kunt anticiperen op onverwachte gebeurtenissen. Langetermijnplanningen, noodoefeningen en gedetailleerde calamiteitenplannen zijn uw beste optie als u ervoor wilt zorgen dat zulke gebeurtenissen de werkzaamheden zo min mogelijk verstoren. Maar wat als een noodsituatie een grotere impact op uw bedrijfsvoering heeft dan u had verwacht? Wat als uw bedrijf bijvoorbeeld in een gebied is gevestigd waar steeds meer aardbevingen voorkomen als gevolg van gaswinning? En wat als u onderschat hoeveel werknemers een vervangende werkplek nodig hebben om uw bedrijfsactiviteiten voort te zetten? 

Regus biedt als onderdeel van zijn Workplace Recovery-oplossingen drie typen vervangende kantoorruimte op 3000 locaties over de hele wereld.

  • Met de Dynamic-oplossing hebben teams dezelfde dag of de volgende werkdag een nieuw kantoor tot hun beschikking met de juiste omvang voor het incident.
  • Met de Reserve-oplossing hebt u de garantie dat er direct, 24 uur per dag en 7 dagen per week een vervangende werkplek van Regus beschikbaar is voor essentiële teamleden.
  • Onze nieuwste oplossing is Rapid. Deze optie is meer ad hoc en biedt klanten de mogelijkheid om op aanvraag vervangende kantoorruimte te gebruiken (en alleen te betalen op basis van gebruik).

Misschien staat er in uw calamiteitenplan dat werknemers thuis moeten werken totdat het kantoor weer beschikbaar is. In de praktijk blijkt echter dat werknemers na verloop van tijd steeds minder bereid zijn om vanuit huis te blijven werken. Als de gevolgen van een rampsituatie langer aanhouden dan verwacht, kunnen bedrijfsleiders er baat bij hebben om personeel onder te brengen in een professionele kantooromgeving, zodat de bedrijfsactiviteiten niet stil komen te liggen. In dit soort gevallen biedt de Rapid-oplossing van Regus uitkomst, omdat u hiermee toegang hebt tot de benodigde werkplekken.  

Stel dat er zich een ontwrichtende situatie voordoet die van invloed is op de hele stad. Op zo’n moment is de vervangende werkruimte uit uw calamiteitenplan mogelijk overtekend of niet toegankelijk als gevolg van het incident, en moeten bedrijfsleiders op zoek naar een andere plek. Met de Rapid Recovery-oplossing van Regus hebt u gegarandeerd toegang tot een vervangende kantoorruimte.

Nog een laatste voorbeeld: stel dat een CEO plannen maakt om tijdens een crisissituatie een bepaald aantal werknemers naar een vervangend kantoor te verplaatsen, zoals het senior management. Het noodlot slaat toe en de CEO bedenkt zich ineens dat ook het technische team dringend een werkplek nodig heeft. Rapid biedt bedrijven een aanvulling op hun huidige calamiteitenplan, zodat ook die extra werknemers (die niet zijn opgenomen in het calamiteitenplan) toegang hebben tot een vervangende werkplek.

Er wordt bij de nieuwe Rapid Recovery-oplossing van Regus rekening gehouden met het feit dat, hoewel u probeert te voorspellen wat het effect van een rampsituatie is en plannen maakt om er weer bovenop te komen, het onmogelijk is om overal op voorbereid te zijn. Het is ook belangrijk dat calamiteitenoplossingen zo flexibel mogelijk zijn, dat er kan worden ingespeeld op verwachte omstandigheden en dat er voorbereidingen zijn getroffen om klanten op een proactieve manier te ondersteunen, wat er ook gebeurt.

 

Dynamic, Reserve of Rapid: welke calamiteitenoplossing is het best voor uw bedrijf?