De echte kosten van een crisis

Productiviteit

De echte kosten van een crisis

Leestijd:  2 Minuten

Wanneer zich een ramp voordoet, worden bedrijven niet alleen financieel getroffen door de som van hun verzekeringspolis. Hier zijn enkele andere (grotere) kosten waar u op voorbereid moet zijn

 

Managers van bedrijfsrisico’s dragen een zware verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van activa en het budgetteren in geval van een ramp, zij het een natuurlijke ramp of een ramp die door mensen veroorzaakt is. Het zijn niet alleen de steeds groeiende kosten van kantoortechnologie, vastgoed en lonen die de inzet verhogen. De toenemende complexiteit van onze wereld betekent dat bedrijven meer kans hebben dat onverzekerde verliezen zullen binnensluipen en ze op een slecht moment een trap nageven.

Het is één ding om de kosten van uw kantoorapparatuur en infrastructuur op te nemen in de hoeveelheid verloren inkomsten tijdens de periode dat uw team tot stilstand gekomen is. Deze zaken zijn eenvoudig te documenteren in uw verzekeringsdekking. Maar na de meer onmiddellijke kosten moet er ook nog rekening gehouden worden met een verborgen kostenlaag. Deze kosten zijn veel moeilijker financieel in kaart te brengen, wat betekent dat de meeste bedrijfsverzekeringen er niet op zijn afgestemd.

Zoals reputatieschade. Stel, uw bedrijf maakt een cyberaanval mee. Zodra uw systemen weer actief zijn en de verloren uren bij de verzekering gedeclareerd zijn, is de situatie mogelijk alsnog niet ‘business-as-usual’.

Deze inbreuk op uw systemen zou kunnen leiden tot een gebrek aan vertrouwen van consumenten en investeerders en uw bedrijf zou een plotselinge impact op de aandelenwaarde kunnen ervaren. Als dat zou gebeuren, heeft u niet alleen te maken met een financieel waardeverlies. Er zouden ook middelen toegewezen moeten worden om het vertrouwen van investeerders te herstellen en PR- en marketinginspanningen in werking te zetten.

Wanneer bedrijven erg afhankelijk zijn van bedrijfsverzekeringen om activiteiten te herstellen, is de kans dat onverzekerde verliezen bedrijven kunnen verwoesten des te groter. Maar er zijn manieren waarop risicomanagers een meer omvattende aanpak kunnen hanteren bij het samenstellen van een ‘back-to-business’ plan, waarbij rekening gehouden wordt met deze heimelijke (en verscheurende) potentiële verliezen die uit een crisis kunnen voortkomen. Om de werkelijke kosten van een catastrofe te berekenen, moeten risicomanagers verder denken dan de dagelijkse kosten van het runnen van een bedrijf en rekening houden met het grotere geheel.

Ja, het is een uitdaging om naar uw financieel directeur te stappen en te adviseren dat budget moet worden besteed aan het installeren van waterkeringen. Des te meer als het een flink bedrag is, vergelijkbaar met de som van de items op de verzekering. Maar door de tijd te nemen om voorspellingen voor onverzekerde verliezen te berekenen, kunnen risicoprofessionals ze overtuigen. Als een overstroming zou resulteren in miljoenen aan onverzekerde verliezen, zoals verloren klanten, paniekerige investeerders, een daling van de bedrijfsgroei die niet kan worden teruggewonnen, lijkt het investeren in isolatie ineens een betere optie.

Door een benadering van totaal financieel verlies toe te passen, in plaats van te vertrouwen op een waterdichte verzekeringspolis, zullen risicomanagers hoogstwaarschijnlijk kansen vinden om te investeren in oplossingen die hun bedrijf later kunnen redden, voordat het te laat is.

Tegenwoordig zijn er oplossingen voor vervangende werkplekken waarmee risicomanagers een allesomvattende benadering kunnen toepassen op rampenplannen voor de werkplek. Door middel van rigoureuze scenarioplanning, gegevensbeheerprocessen en overleg met specialisten op verschillende gebieden, zoals degenen die bij een ramp vervangende werkplekken kunnen garanderen, kunnen risicomanagers een realistischer inzicht krijgen in de financiële gevolgen die hun bedrijf zou kunnen ondervinden bij een ramp, zodat ze andere afdelingen dienovereenkomstig kunnen voorbereiden, budgetteren en adviseren.

 

Bekijk de testbare oplossingen voor vervangende werkplekken van Regus