Trends

IFRS 16: vijf dingen die u nu moet weten

Leestijd:  3 Minuten

Wanneer IFRS 16 in januari 2019 in werking treedt, zal deze de relatie tussen bedrijven en hun leaseovereenkomsten veranderen, waaronder leasecontracten voor kantoorruimtes en andere onroerende goederen. De bekroonde journalist Melanie Wright legt hier uit wat de veranderingen betekenen en waarom het zo belangrijk is voor bedrijven om ervoor te zorgen dat ze erop voorbereid zijn

 

Veel ondernemingen leasen een breed scala aan items voor hun bedrijven, zoals een kantoorruimte of voertuigen. De nieuwste standaard van de International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS 16, treedt in januari 2019 in werking en verandert de manier waarop bedrijven deze leaseovereenkomsten moeten erkennen, meten, presenteren en vrijgeven.

1. Bereid u voor om uw leaseovereenkomsten op uw balans te erkennen

Bij de administratieve verwerking van leaseovereenkomsten moeten huurders momenteel onderscheid maken tussen een financiële lease en een operationele lease op de balans, maar volgens de International Accounting Standards Board is dit een problematische manier om een goed beeld te krijgen van de geleasde activa en passiva van een bedrijf. Wanneer de regels van IFRS 16 van kracht zijn, moeten bijna alle leasecontracten op de balans worden erkend als activa en passiva en wordt dit probleem opgelost.

2. Beoordeel zorgvuldig uw contracten

De definitie van een lease wordt onder de regels van IFRS 16 ruimer gebruikt dan onder de huidige regels van de International Accounting Standards (IAS) 17. Bedrijven moet dus hun contracten voor potentiële lease-elementen beoordelen om te zien of ze onder de nieuwe richtlijnen vallen. Volgens de regels van IFRS 16 bevat een contract een lease als deze ‘het recht op gebruik van een geïdentificeerd actief voor een periode van tijd in ruil voor een tegenprestatie bevat’ (IFRS 16:9). Om te bepalen of een contract een lease bevat, moeten bedrijven moeten dus vaststellen of er sprake is van een geïdentificeerd actief en of ze het recht hebben om alle economische voordelen te verkrijgen die voortvloeien uit het gebruik van dat actief.

Als uw bedrijf dus bijvoorbeeld een deel van een opslagruimte huurt voor de bewaring van goederen, maar deze plaats varieert afhankelijk van hoeveel ruimte er beschikbaar is, dan kan dit niet worden beoordeeld als een lease onder IFRS 16, omdat er geen specifiek actief kan worden geïdentificeerd. Als uw bedrijf echter een specifieke plaats in een opslagruimte huurt voor een bepaalde periode, dan kan het actief worden geïdentificeerd en bevat uw contract dus een lease.

 

3. Evalueer uw huidige beslissingen met betrekking tot uw leaseovereenkomsten

IFRS 16 heeft gevolgen voor prestatiecijfers en financiële ratio’s, zoals de omloopsnelheid van de vaste activa, gearing, current ratio, rentedekking en nettowinst, dus het is belangrijk dat bedrijven voorbereid zijn op deze veranderingen. Veel huurders zullen een toename in hun bedrijfskasstroom zien, omdat alleen het deel van de leasebetalingen dat de rente op de geleasde passiva reflecteert, kan worden gepresenteerd in financieringsactiviteiten.

Bedrijven die de ‘bevroren’ bepalingen van de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (ook wel generally accepted accounting principles of GAAP) niet in hun financieringsregelingen hebben opgenomen, zien mogelijk een schending in leningconvenanten zodra de regels van IFRS 16 van kracht zijn, aangezien hun geregistreerde schuldniveau mogelijk zal stijgen. Bedrijven met kapitaalmarkttransacties vermoedelijk voor of nadat IFRS 16 is doorgevoerd, zullen goed moeten nadenken over de impact op hun gearing ratio’s en zouden mogelijk een aantal van hun beslissingen omtrent hun leaseovereenkomsten moeten herzien.

4. Zoek naar flexibelere leasetermijnen

IFRS 16 staat twee uitzonderingen toe. Deze zijn leasecontracten die minder dan twaalf maanden duren zonder koopoptie en leasecontracten die zijn verbonden aan onderliggende activa met een lage nieuwwaarde. Dus als een bedrijf bijvoorbeeld een werkplek voor een paar maanden huurt, hoeft dit niet te worden erkend op de balans. Bedrijven die momenteel gebonden zijn aan langere leasecontracten, zouden er misschien beter aan doen om flexibelere leasetermijnen te vinden om de impact op hun balans te beheren.

5. Heroverweeg het type en de duur van uw leasecontracten van onroerende goederen

Bedrijven kunnen kiezen voor leasecontracten met een kortere termijn of in plaats daarvan kantoorruimtes uitbesteden aan serviceproviders, wanneer leasecontracten voor onroerende goederen, waaronder die voor kantoorruimtes, op de balans moeten worden gezet nadat de regels van IFRS 16 zijn ingevoerd. Dankzij de hierboven genoemde uitzonderingen hoeven deze niet op de balans te worden gezet en wordt de administratieve last beperkt.

 


Melanie Wright is een bekroonde financiële journalist uit het VK en voormalige adjunct-redactrice van het gedeelte ‘Money’ bij The Daily Telegraph. Zij levert bijdragen aan de Britse kranten, waaronder The Sunday Times, The Daily Telegraph en The Observer