Man in pak zit buiten aan tafel op zijn laptop te werken

Trends

Waarom alleen flexibiliteit niet genoeg is

Leestijd:  3 Minuten

Moderne bedrijven willen niet alleen flexibel zijn, maar ook agile. Wat is het verschil en wat is het nut ervan?

 

“De maatstaf voor intelligentie is het vermogen om te veranderen”, zei Einstein ooit. Dit concept wordt tegenwoordig op grote schaal omarmd door bedrijven als het om flexibiliteit en agility gaat. Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, verwijzen ze naar twee heel verschillende zakelijke competenties.

Agility kan worden beschreven als ‘het vermogen om snel en gemakkelijk te handelen’, terwijl flexibiliteit gericht is op het vermogen om te veranderen. Voor succes op de lange termijn moeten bedrijven over beide beschikken.

Recente politieke gebeurtenissen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere belangrijke internationale markten tonen aan dat het sociaal-politieke klimaat steeds onvoorspelbaarder wordt. Gebeurtenissen in belangrijke markten werken logischerwijs door naar bedrijven over de hele wereld. Ze hebben ertoe geleid dat veel bedrijven noodplannen opstellen die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen, zoals de verplaatsing van hoofdkantoren en belangrijke productiefaciliteiten.

Andere bedrijven kijken verder vooruit en nemen hun volledige bedrijfsmodel onder de loep om na te gaan of ze bestand zijn tegen zowel de huidige uitdagingen als eventuele veranderingen die nog volgen. Met andere woorden: ze willen niet alleen flexibel zijn, maar ook agile.

Wat is daadwerkelijk het voordeel van een meer agile aanpak? Het antwoord: nauwkeurigheid. Zoals ondernemers en bedrijfsleiders weten, kan kennis over wanneer en hoe u moet handelen het verschil maken tussen succes en mislukking. Een zakenman moet de markt kunnen inschatten, zijn publiek kunnen aanvoelen en het optimale moment kunnen bepalen om een merk, product of voorstel te lanceren. Die vaardigheden zijn essentieel voor succes.

Flexibiliteit is net zo belangrijk, want het is onvermijdelijk dat bedrijven gaandeweg van koers veranderen en processen aanpassen. Dat hoort erbij. Agile bedrijven kunnen zichzelf echter beter op de toekomst voorbereiden omdat ze volgens een model werken dat gemaakt is voor verandering. Organisaties met een rigide bedrijfsmodel, onveranderlijke bedrijfsprocessen en een vast omlijnde kijk op de wereld hebben twee keer zo veel tijd nodig om op verandering te reageren en zich aan te passen. Hierdoor verliezen ze tijd en komen ze achter te liggen op hun concurrenten.

In de komende jaren zullen bedrijven zich ongetwijfeld moeten aanpassen aan onvoorspelbare en uitdagende veranderingen in onze maatschappij. In het rapport van april van het Internationaal Monetair Fonds werd geschreven over vertraagde economische activiteit in die betreffende maand als gevolg van verschillende factoren die van invloed zijn op belangrijke economieën. Om er een aantal te noemen: China heeft te maken met toenemende regelgeving en spanningen op handelsgebied in zijn betrekkingen met de VS, Europa heeft te kampen met een achterblijvende vraag van consumenten en bedrijven, en Japan heeft last gehad van natuurrampen. Het lijkt onvermijdelijk dat bedrijven agile moeten worden om niet onderuit te gaan in deze steeds minder voorspelbare tijden. Maar hoe wordt een statisch bedrijf een agile bedrijf?

Bedrijven kunnen meer agile worden door werknemers vrijheid te bieden in waar en hoe ze werken. Uit onderzoek van IWG blijkt dat dit niet alleen een gunstig effect heeft op de kapitaalinvesteringen en operationele kosten die gepaard gaan met een vast kantoor, maar dat ze op deze manier ook sneller de markt kunnen betreden en hun portfolio kunnen uitbreiden.

Flexibel werken helpt bedrijven bovendien om talenten aan te trekken en deze te behouden, wat hen volgens Deloitte tienduizenden dollars tot 1,5 à 2 keer het jaarsalaris van werknemers kan kosten. Uit dit onderzoek blijkt ook dat agile bedrijven productiever zijn. Wereldwijd denkt 85% dat een flexibelere aanpak tot verhoogde productiviteit binnen het bedrijf heeft geleid.

Het is niet zo verrassend dat agile leidinggevenden ook vaak zorgen voor agile bedrijven. Steve Jobs zei ooit: “Als je vernieuwend bezig bent, maak je soms fouten. Het beste is ze snel toe te geven en vervolgens je overige innovaties verder te verbeteren.” Steve Jobs’ eigen succes is het bewijs dat deze uitspraak klopt. Jobs’ durf en de vastberadenheid om zijn bedrijfsmodel te blijven ontwikkelen totdat Apple succes behaalde, is nu wereldberoemd dankzij de recente film met zijn naam.

 

Wilt u uw bedrijf meer agile maken? Op de website van Regus leest u hoe flexibele werkruimtes u hierbij kunnen helpen.