Politika privatnosti na mreži

Politika privatnosti na mreži

Uvod

 • Posvećeni smo zaštiti privatnosti i bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo ili kontrolišemo. U ovim Pravilima privatnosti Vas obaveštavamo o našim praksama u pogledu privatnosti koje se odnose na našu interakciju sa Vama na internetu, telefonom i kada posećujete naše centre u kojima imamo instaliran sistem za video-nadzor.
 • Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila privatnosti i da se s vremena na vreme vraćate na ovu stranicu kako biste stekli uvid u sve eventualne izmene koje su izvršene u međuvremenu. (Možemo dopuniti ova Pravila privatnosti u svakom trenutku tako što ćemo objaviti dopunjene uslove na ovom veb-sajtu. Svi dopunjeni uslovi automatski postaju važeći na datum naveden u objavljenim Pravilima privatnosti, osim ako nije drugačije navedeno.)

Veb-sajtovi na koje se odnose ova Pravila privatnosti

Pravila privatnosti važe za sve naše veb-sajtove i domene, kao i za regionalne sajtove i sajtove u pojedinačnim zemljama (zajedničkim imenom, „Veb sajtovi“). Veb-sajtovi mogu ponuditi linkove ka veb-sajtovima treće strane, iz praktičnih i informativnih razloga. Ako pristupite tim linkovima, napustićete Veb-sajtove. Ne kontrolišemo te sajtove niti njihovu praksu u pogledu privatnosti, koja se može razlikovati od naše prakse privatnosti Ova Pravila privatnosti se ne odnose ni na jedan lični podatak koji eventualno odlučite da date nepovezanoj trećoj strani. Ne vršimo nadzor niti kontrolišemo koje podatke takvi sajtovi prikupljaju, kao ni praksu privatnosti bilo koje treće strane i nismo odgovorni za njihovu praksu privatnosti niti za sadržaj njihovih sajtova.

Vrste podataka koje prikupljamo i koristimo

 • U ovim pravilima, „podaci o ličnosti“ ili „lični podaci“ označavaju podatke o konkretnom pojedincu koji se štite u skladu sa zakonom u jurisdikciji u kojoj boravite U nekim jurisdikcijama, „podaci o ličnosti“ ili „lični podaci“ ne obuhvataju poslovne kontakt podatke.
 • Veb-sajtovi prikupljaju podatke na različite načine i u različite svrhe, na način opisan u nastavku. Ako odlučite da se registrujete na bilo kom veb-sajtu kako biste od nas dobijali ažuriranja, upravljali svojim nalogom i/ili koristili naš samouslužni portal, od Vas će se zatražiti da dostavite kontakt podatke (ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, jedinstveno ime za prijavljivanje i lozinku). Ove podatke koristimo u skladu sa legitimnim poslovnim interesima pružanja naših usluga i/ili kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa uslugama na našem sajtu za koje ste izrazili interesovanje.
 • Veb-sajtovi automatski prikupljaju tehničke podatke o Vašoj poseti (kao što su tip pretraživača, pružalac internet usluga, vrsta platforme, adrese internet protokola (IP), referentne/izlazne stranice, operativni sistem i oznaka datuma/vremena). Mi sakupljamo ove informacije radi izveštavanja o Veb-sajtovima, analize trendova, dijagnostikovanja problema sa našim serverom i administriranja Veb-sajtova, radi praćenja kretanja korisnika i korišćenja, kao i za prikupljanje širih demografskih podataka. U nastavku pogledajte odeljak „Kolačići i druge digitalne oznake“ da biste dobili više informacija.
 • Takođe imate opciju dostavljanja demografskih podataka (kao što su tip kompanije, veličina kompanije, lokacija itd.). Koristimo ove demografske podatke kako bismo razumeli Vaše potrebe i interesovanja i kako bismo Vam doživljaj sajta prilagodili u što većoj meri. Grupa koristi informacije da bi obradila Vaše porudžbine, omogućila učešće u promocijama (u zavisnosti od Vaših željenih opcija za marketing) i pružila Vam naše usluge.
 • Ako razgovaramo telefonom, možda ćete nam dati svoje lične podatke tokom razgovora. Takvi razgovori će se možda snimiti za potrebe obuke i kontrole kvaliteta. Na početku razgovora ćemo Vas obavestiti da li se razgovor snima i time Vam pružiti priliku da okončate razgovor ako ne želite snimanje.
 • Ako posetite neki od naših centara u kom je instaliran video-nadzor, može da se dogodi da Vas snimimo na sistemu video-nadzora.

Šta radimo s informacijama koje prikupljamo

 • Preko Veb-sajtova možete naručivati proizvode ili usluge, tražiti informacije ili se prijaviti za dobijanje marketinških ili propratnih materijala. Kako biste mogli od nas da kupite proizvod ili uslugu, od Vas ćemo tražiti određene informacije koje ćemo koristiti radi izvršenja ugovora. Potrebno je da nam dostavite kontakt podatke (kao što su ime, e-adresa i adresa za isporuku) i finansijske podatke (kao što su broj kreditne kartice, adresa fakturisanja i datum isteka). Prikupljeni finansijski podaci se koriste samo u svrhu naplate proizvoda i usluga koje ste kupili.
 • Ako od vas prikupimo podatke o kreditnoj kartici, te podatke ćemo koristiti samo za obradu plaćanja i sprečavanje prevare. Podatke o kreditnoj kartici i druge slične lične podatke osetljive prirode grupa ne koristi ni u jednu drugu svrhu bez Vaše izričite saglasnosti. Ne zadržavamo podatke o kreditnoj kartici nakon obrade plaćanja osim ako nam ne date dozvolu da zadržimo podatke o Vašoj kreditnoj kartici za buduća plaćanja
 • Usled važećih zakona, možda ćemo biti u obavezi da podelimo informacije sa trećim stranama. Na primer, možda budemo u obavezi da otkrijemo informacije na osnovu sudskog naloga, sudskog poziva ili naloga. Pored toga, u zavisnosti od važećih propisa, možemo dobrovoljno da dostavimo informacije kako bismo pomogli u istrazi koju sprovode organi za izvršenje zakona, odnosno u situaciji kada je otkrivanje neophodno za zaštitu naših sistema, preduzeća ili prava drugih lica.
 • Pored toga, možemo da koristimo Vaše kontakt podatke da bismo Vam slali informacije o drugim proizvodima i uslugama grupe, kao što su sale za sastanke, virtuelne kancelarije, oporavak poslovanja, klasične kancelarije, prostorije za zajednički rad i članstvo, pod uslovom da smo dobili Vašu saglasnost u skladu sa važećim propisima. Ako ne želite da dobijate ove promotivne objave na trajnoj osnovi, možete nas obavestiti kako bismo ažurirali Vaše željene opcije (u nastavku pogledajte odeljak o Vašem izboru i odjavi).

Elektronska komunikacija

 • Kada se registrujete, poslaćemo vam e-poruku dobrodošlice da biste proverili svoje korisničko ime i lozinku. Takođe ćemo odgovoriti na vaše upite, pružiti usluge koje tražite i upravljati vašim nalogom. Sa vama možemo da komuniciramo putem e-pošte, telefona, SMS-a i drugog softvera za razmenu instant poruka, kao i društvenih medija (na primer Facebook Messenger) . Potrudićemo se da ispoštujemo vaše opredeljenje.
 • U zavisnosti od željenih marketinških opcija koje nam dostavite, informisaćemo Vas i o novim proizvodima, uslugama, specijalnim uštedama, promocijama i slaćemo Vam opšte informacije. Ako ne želite da dobijate ove informacije, možete se odjaviti sa liste (pogledajte odeljak o Vašem izboru i odjavi u nastavku).
 • Ako želite da se prijavite da dobijate naš bilten, koristićemo Vaše ime i adresu e-pošte za slanje biltena. Možete se registrovati da biste dobijali ove biltene od nas na našoj stranici za registraciju. Možete da se odjavite u svakom trenutku (pogledajte odeljak o Vašem izboru i odjavi u nastavku). Prema potrebi, slaćemo Vam obaveštenja u pogledu usluga, a koja nisu promotivne prirode. Ako ne želite da ih dobijate, možete da deaktivirate vaš nalog na Veb-sajtu.
 • Imajte u vidu da mi ne dostavljamo Vašu adresu e-pošte našim poslovnim saradnicima. Međutim, možemo Vam slati ponude u ime svojih poslovnih saradnika – više detalja potražite u gornjem odeljku „Tipovi podataka koje prikupljamo i koristimo“. Možete se odjaviti od dobijanja ponuda putem e-pošte od nas kao što je opisano u nastavku.

Razmena informacija i prekogranični prenos podataka

 • Sklapamo ugovore sa trećim licima - pružaocima usluga i dobavljačima, kako bismo isporučili goreopisane kompletne proizvode, usluge i rešenja za klijente. Možda ćemo morati da delimo Vaše podatke o ličnosti sa takvim trećim licima da bismo omogućili pružanje proizvoda, usluga i rešenja koja ste zatražili. Pored toga, možda ćemo morati da delimo Vaše podatke o ličnosti sa drugim članovima naše Grupe u svrhe konsolidacije i skladištenja podataka, pojednostavljenog upravljanja informacijama o korisnicima, kreiranja izveštaja, isporuke kompletnih proizvoda, usluga i rešenja za klijente i ostalih internih upotreba (koje mogu da uključuju prenos podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i Kanade u Sjedinjene Američke Države i druge države).
 • Vaše podatke o ličnosti ćemo deliti isključivo na sledeće načine u skladu sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kolačići i druge digitalne oznake

Automatski prikupljamo informacije pomoću kolačića i drugih digitalnih oznaka. Kolačići i digitalne oznake su mali računarski fajlovi koji se mogu skladištiti na hard disku Vašeg računara ili mogu biti ugrađeni u stranice našeg veb-sajta kako bi nam omogućili da Vas identifikujemo i pratimo Vaše posete Veb-sajtu. Na primer, kada rezervišete kancelarije, koristimo kolačiće tokom kupovine kako bismo pratili Vaš nalog kroz svaki od koraka u procesu rezervacije. Možemo koristiti usluge trećih strana za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti putem korišćenja kolačića i drugih digitalnih oznaka u naše ime. Možete isključiti kolačiće na svom računaru tako što ćete izmeniti parametre u željenim podešavanjima ili u meniju sa opcijama na svom pretraživaču. Ako odlučite da isključite kolačiće, može se desiti da nećete moći da pristupite određenim delovima Veb sajta.

Zaštita privatnosti dece

Posvećeni smo zaštiti privatnosti dece i pozivamo roditelje i staratelje da se aktivno uključe u internet aktivnosti i interesovanja svoje dece. Ne prikupljamo podatke o deci mlađoj od 13 godina svesno i ne nudimo naše veb-sajtove deci mlađoj od 13 godina.

Vaš izbor i odjava

Dajemo Vam mogućnost da dobijate veliki broj različitih informacija koje dopunjuju naše proizvode i usluge. Možete se prijaviti da dobijate određene informacije o konkretnim proizvodima ili uslugama, kao i marketinška obaveštenja na nivou grupe. Obaveštenja na nivou grupe mogu da obuhvataju i informacije o novim proizvodima, specijalne ponude ili poziv za učešće u istraživanju tržišta. Ako više ne želite da dobijate naš bilten, odnosno promotivna obaveštenja, možete se odjaviti tako što ćete pratiti uputstva sadržana u svakom od biltena ili obaveštenja ili tako što ćete nam poslati poruku e-pošte na crm.suppressions@iwgplc.com.

Pristup Vašim podacima, tačnost podataka i ostala prava

U određenim nadležnostima, prvenstveno u Ujedinjenom Kraljevstvu i zemljama Evropskog ekonomskog prostora (EEP), pod određenim okolnostima imate sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravljanje, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrađivanja podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Ova prava mogu biti ograničena, na primer, ako bi ispunjavanje Vašeg zahteva otkrilo lične podatke druge osobe ili prekršilo prava na zaštitu privatnosti drugih lica ili ako od nas zatražite da obrišemo informacije koje moramo da čuvamo po zakonskoj obavezi ili kada imamo uverljive legitimne razloge za njihovo čuvanje. Za ostvarivanje nekog od ovih prava, obratite nam se na adresu gdpr@iwgplc.com. Ako imate nerazrešene bojazni, imate pravo da uložite žalbu instituciji nadležnoj za zaštitu podataka tamo gde živite, radite ili na mestu na kojem je možda došlo do kršenja.

Bezbedno čuvanje vaših podataka

Ne garantujemo niti jemčimo bezbednost naših servera niti možemo da garantujemo da informacije koje dostavite putem Veb-sajta neće biti presretnute dok se šalju putem interneta. Pratimo opšteprihvaćene tehničke standarde industrije kako bismo zaštitili lične podatke koji nam se šalju, kako tokom prenosa, tako i nakon prijema. Kada unosite osetljive podatke (kao što su podaci o kreditnoj kartici) na našim obrascima za registraciju ili na drugim obrascima, šifrujemo te podatke korišćenjem SSL tehnologije („secured socket layer“). Kada obrađujemo podatke o ličnosti u reklamne svrhe ili uz Vašu saglasnost, obrađujemo podatke sve dok ne zatražite od nas da sa tim prekinemo, kao i tokom kratkog perioda nakon tog zahteva (kako bismo bili u mogućnosti da primenimo Vaše zahteve). Takođe, vodimo evidenciju o činjenici da ste od nas zatražili da Vam ne šaljemo direktne reklamne poruke ili da bez ograničenja obrađujemo Vaše podatke, kako bismo mogli da vaš zahtev poštujemo i u budućnosti. Kada obrađujemo podatke o ličnosti u vezi sa izvršenjem ugovora ili Usluge ili zbog konkurencije, čuvamo informacije u periodu od 6 godina (osim finansijskih informacija koje čuvamo 10 godina) od vremena Vaše poslednje interakcije sa nama. Snimke telefonskih razgovora i snimke sa sistema video-nadzora čuvamo relativno kratko, u skladu sa našim internim procedurama usklađenosti koje se povremeno primenjuju.

Poslovne tranzicije

U slučaju da prolazimo kroz poslovnu tranziciju, poput spajanja, kupovine od strane druge kompanije ili prodaje celokupne ili dela naše imovine, Vaši podaci o ličnosti će verovatno spadati u prebačenu imovinu.

Odredbe i uslovi

Ako odlučite da posetite naše Veb-sajtove, poseta i svaki eventualni spor u pogledu zaštite privatnosti podložni su ovim Pravilima privatnosti i našim Odredbama i uslovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na odricanja od garancije, ograničenja odgovornosti i arbitražu u sporovima. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa korišćenjem Vaših podataka, pošaljite e-poruku na adresu gdpr@iwgplc.com.

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji

 • Dodatno obaveštenje za korisnike iz Kalifornije. Ovaj deo Politike privatnosti važi za korisnike koji borave u Kaliforniji. Ovaj odeljak se odnosi samo na korisnike iz Kalifornije.
 • Podatke o ličnosti koje smo prikupljali od korisnika tokom dvanaest (12) meseci koji su prethodili datumu stupanja na snagu ove politike privatnosti opisujemo u navedenom delu naše politike privatnosti pod naslovom „Vrste podataka koje prikupljamo i koristimo“. Celu politiku možete pronaći ovde.