Woman smiling while wearing headphones
hold business meetings

Korisnička podrška

Ako imate pitanje za korisničku podršku, obratite se timu zajednice Vašeg centra koji nije samo odličan izvor informacija, već Vam može pomoći kod većine upita.Ako vam je i dalje potrebna pomoć, možete se prijaviti putem aplikacije MyRegus, gde možete da pronađete dodatne resurse i otvorite za podršku.

Kako Vaš tim zajednice može da Vam pomogne

Obratite se svom timu zajednice za brz odgovor. Oni mogu da pomognu kod raznih tema:

  • Pomoć pri kreiranju i upravljanju Vašim rezervacijama
  • Ažuriranje detalja o nalogu ili odgovaranje na upite za obračun
  • Pitanja u vezi IT opreme ili druge tehničke podrške
  • Bilo koje druge opšte upite koje imate

Dobijanje podrške putem aplikacije MyRegus

Aplikaciji MyRegus možete da pristupite non-stop, ona ima niz korisnih informacija i resursa:

  • Pristupite vodičima „kako da“ i drugim korisnim resursima
  • Pogledajte odgovore na često postavljana pitanja
  • Pružite povratne informacije o svom iskustvu
  • Otvorite tiket za podršku ako Vam je potrebna dodatna pomoć