Pogoji in določila uporabe

Pogoji in določila uporabe

Z uporabo tega spletnega mesta (»spletno mesto«) ali katerega koli drugega spletnega mesta (»spletna mesta Skupine«) skupine IWG PLC (»Skupina«) oziroma brskanjem po tem spletnem mestu ali katerem koli drugem spletnem mestu skupine IWG Plc potrjujete, da ste prebrali in razumeli Pogoje in določila ter vse veljavne zakone in pravila ter se z njimi tudi strinjate. Če se ne strinjate, da ste zavezani tem Pogojem in določilom, tega spletnega mesta ne smete uporabljati. Te Pogoje in določila lahko kadar koli spremenimo, ne da bi vas o tem obvestili, zato predlagamo, da občasno obiščete to stran in ponovno pregledate Pogoje in določila. Z uporabo tega spletnega mesta po objavi sprememb se strinjate, da sprejemate te spremembe, ne glede na to, ali ste jih dejansko prebrali.
Preberite naš Pravilnik o zasebnosti in Pravilnik o piškotkih, ki veljata tudi za vaše obiske tega spletnega mesta.
Vse gradivo, vključno s slikami, podrobnostmi, podatki, ilustracijami, oblikovanjem, ikonami, fotografijami, videoposnetki, besedilom, programsko opremo, grafiko, pisavo, logotipi in drugim gradivom, ki je del tega spletnega mesta (skupno »vsebina«), je izključna last (neposredno ali posredno) Skupine in/ali njenih ponudnikov vsebine. Vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znaki, zaščiteno obliko in drugimi intelektualnimi ali lastniškimi pravicami, ki so v lasti Skupine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v Pogojih in določilih, pripadajo Skupini.
Vse oznake Skupine, logotipi in oblikovanje, ki se pojavljajo kjer koli na spletnih mestih Skupine, so izključno blagovne in storitvene znamke (neposredno ali posredno) Skupine. Nobena licenca ali pravica v teh znamkah, logotipih in oblikovanju ter nobene druge lastniške pravice Skupine vam ne pripadajo oziroma niso prenesene na vas. ​
Vse druge blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na katerem koli od spletnih mest Skupine, ki niso v lasti Skupine, so last svojih lastnikov.
To spletno mesto in njegovo vsebino lahko uporabljate izključno za lastne osebne, nekomercialne namene. Vsaka druga uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine je strogo prepovedana, vključno z, vendar ne omejeno na, spremembe, odstranjevanje, brisanje, posredovanje, objavljanje, razpečevanje, anonimno brskanje, nalaganje, objavljanje, prerazporejanje, vnovično licenciranje, prodajo, podvajanje, vnovično objavljanje ali kakršno koli drugo širjenje brez izrecnega pisnega dovoljenja Skupine ali lastnika. Dovoljena ni uporaba nobenih tehnik okvirjanja za prilaganje katere koli blagovne znamke ali logotipov Skupine in uporaba katerih koli metaoznak ali drugih skritih sporočil brez našega predhodnega pisnega soglasja. Uporaba povezav na naše spletno mesto brez našega predhodnega pisnega soglasja ni dovoljena. Uporaba pajkov, robotov in drugih podobnih naprav za zbiranje ter izločanje podatkov je izrecno prepovedana.
Vsebino, ki je prikazana na spletnem mestu, si lahko ogledate in natisnete kopijo ter prenesete kopijo katere koli vsebine, ki je oblikovana za prenos, za izključno osebno uporabo, vendar na noben način ne smete spreminjati vsebine, vključno z, vendar ne omejeno na, odstranjevanje ali brisanje katerih koli obvestil glede avtorskih ali drugih lastniških pravic. Pravice, naslov in zanimanje za vsebino se ob kopiranju ali prenosu gradiva ne prenesejo na vas. Informacije na tem spletnem mestu so brezplačne in samo v informativne namene ter ne ustvarjajo nobenega poslovnega ali profesionalnega odnosa med vami in Skupino.
Strinjate se, da boste to spletno mesto uporabljali samo za zakonite namene. Objava ali posredovanje na spletno mesto ali prek njega kakršnega koli nezakonitega, škodljivega, grozečega, žaljivega, nadlegujočega, obrekljivega, vulgarnega, opolzkega, sramotilnega, sovražnega gradiva ali katerega koli drugega gradiva, ki bi lahko povzročilo civilno ali kazensko odgovornost skladno z zakonom, je prepovedana. Razkrijemo lahko vse vsebine ali elektronske komunikacije vseh vrst (vključno z vašim profilom, e-poštnim naslovom in drugimi informacijami), (1) da zadostimo kateremu koli zakonu, pravilniku ali zahtevi vlade; (2) če je razkritje potrebno ali primerno za delovanje spletnega mesta ali (3) za zaščito pravic ali lastnine Skupine, njenih podružnic in vas.
Skupina se ustrezno trudi, da priskrbi točne in najnovejše informacije, vendar pa ne zagotavlja, da so vse informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, točne, popolne, zanesljive, aktualne ali brez napak ali da na spletnem mestu ne bo virusov. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake ali pomanjkljivosti na tem spletnem mestu. Čeprav lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino, naredimo izboljšave na spletnem mestu, odpravimo napako ali izvedemo opustitev, tega nismo dolžni storiti. Prizadevali si bomo, da pravočasno posodobimo informacije, vendar ne odgovarjamo za morebitne napake. Vsaka uporaba informacij na tem spletnem mestu je izključno na lastno odgovornost in Skupina ne bo odgovorna za morebitno izgubo podatkov, dobička ali kakršno koli drugo škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe tega spletnega mesta.
Povezave na tem spletnem mestu lahko vodijo do storitev ali spletnih mest, ki jih Skupina ne nadzoruje niti ne upravlja. Te povezave vam ponujamo za lažje branje in več informacij. Povezave niso promocije spletnih mest ali storitev. Za druga spletna mesta ali storitve ne prevzemamo nobene odgovornosti ali zaveze. Vsaka uporaba katerega koli spletnega mesta ali storitve, povezane s tem spletnim mestom, je na lastno odgovornost.
To spletno mesto in njegovo vsebino skupina zagotavlja »kot je« in »kot je na voljo«, brez kakršnega koli zastopanja ali jamstva, tako eksplicitnega kot implicitnega. Skupina izrecno zavrača vsako eksplicitno in implicitno jamstvo, vključno z garancijo za prodajo, ustreznostjo za določen namen, naslovom in nekršenjem, vendar ne omejeno nanje. Skupina v nobenem primeru ni odgovorna nobeni vpleteni strani za katero koli neposredno, posredno, kazensko, naključno, kompenzacijsko, posebno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, izgubo podatkov, dohodka ali dobička, izgubo ali poškodovanje premoženja, prekinitev poslovanja ali izgubo programov ali podatkov, ki nastanejo zaradi tega spletnega mesta ali v povezavi z njim, s katerim koli spletnim mestom ali storitvami, povezanimi s spletnim mestom, ali kakršnim koli kopiranjem, prikazom ali uporabo ne glede na pravno teorijo, na kateri temelji zahteva, tudi če je bila Skupina obveščena o možnosti takšne škode, vključno s katero koli škodo, ki izhaja iz morebitne napake, opustitve, virusa, zakasnitve ali prekinitve delovanja ali storitve ne glede na razlog, vendar ne omejeno nanje. Skupina ni odgovorna za izgubo ali škodo, ki izhaja ali je kakor koli povezana s katerim koli tretjim spletnim mestom ali vsebino, ki izhaja iz povezav na tem spletnem mestu, uporabe tega spletnega mesta ali uporabe katerega koli dela programske opreme, povezane s tem spletnim mestom.
Nekateri zakoni ne dovoljujejo omejitev na implicitno jamstvo ali izključitev ali omejitev nekaterih škod. Če ti zakoni veljajo za vas, se morda nekatere ali vse zgoraj navedene omejitve odgovornosti, izključitve ali omejitve na vas ne nanašajo, vendar bo odgovornost omejena na največjo možno mero, ki jo dovoljuje zakon.
Strinjate se, da zavarujete Skupino pred morebitnimi zahtevami, dejanji, povpraševanji, izgubo ali škodo (vključno z odvetniškimi pristojbinami in stroški) tretjih strank, ki izhajajo iz ali so povezani s kršenjem teh splošnih pogojev, uporabo spletnega mesta ali kršitvijo katere koli pravice tretje stranke.
Skupina si pridržuje pravico iskati vsa pravna sredstva, ki so po zakonu in v kapitalu za kršitve teh Pogojev in določil, vključno z, vendar ne omejeno na, pravico, da blokira dostop z določenega naslova IP.
Vse povratne informacije, ideje in drugi predlogi, ki jih pošljete prek tega spletnega mesta, ne bodo obravnavani kot zaupni in lastniški ter bodo lahko razkriti ali uporabljeni s strani Skupine za kakršen koli namen brez obveznosti za nadomestilo vam. Vsi osebni podatki, posredovani Skupini, bodo obravnavani skladno z našim Pravilnikom o zasebnosti.
To spletno mesto in vsebina sta prikazana zgolj za namen promoviranja storitev, ki jih ponuja Skupina. To spletno mesto Skupina nadzira in upravlja v svojih pisarnah v Švici. Vi odgovarjate za skladnost z zakonodajo pristojnosti, iz katere ste vstopili na to spletno mesto, in se strinjate, da ne boste dostopali ali uporabljali informacij na tem spletnem mestu v nasprotju s temi zakoni. Te Pogoje in določila ter vašo uporabo tega spletnega mesta urejajo zakoni materialnega prava, ki veljajo v Švici, ob izključitvi švicarskih kolizijskih pravil in mednarodnih pogodb, zlasti Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga z datumom 11. april 1980. Če ne uveljavljamo pravic iz teh Pogojev in določil, to ne pomeni opustitve kakršnih koli pogojev ali določil iz teh Pogojev in določil.
Skladno s spodnjimi klavzulami se bodo morebitni zahtevki, povezani s temi Pogoji in določili ali tem spletnim mestom, reševali z arbitražo. Odločitev razsodnika bo zavezujoča za vse vključene stranke. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, arbitraža ne bo povezana z arbitražo nobene druge stranke, za katero veljajo ti Pogoji in določila, bodisi prek postopka razredne arbitraže bodisi kako drugače.
Samo za Združene države: morebitna zahteva ali spor v zvezi s temi Pogoji in določili ali v povezavi s tem spletnim mestom (z izjemo začasne odredbe, ki jo omogoči Skupina) v Združenih državah se rešuje z arbitražo skladno s takrat veljavnimi predpisi Ameriškega arbitražnega združenja. Kraj arbitraže bo mesto Dallas v ameriški zvezni državi Teksas. Odločitev razsodnika bo zavezujoča za vse vključene stranke. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, arbitraža ne bo povezana z arbitražo nobene druge stranke, za katero veljajo ti Pogoji in določila, bodisi prek postopka razredne arbitraže bodisi kako drugače.
Če pride do ugotovitve, da je katera koli določba teh Pogojev in določil neveljavna ali neizvršljiva, ta ugotovitev ne bo vplivala na preostale Pogoje in določitve. Ne glede na morebitni pravilnik ali nasprotujoč zakon bo morebitne zahtevke ali pravna sredstva, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo tega spletnega mesta ali temeljijo na teh Pogojih in določilih, treba vložiti v roku do enega (1) leta po takem zahtevku ali vzroku dejanja, sicer za vedno zastara. Naslovi odstavkov v teh Pogojih in določilih so namenjeni samo za lažje branje.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s tem spletnim mestom, nam pišite na webmaster@regus.com
To spletno mesto je spletno mesto podjetja Pathway IP II GmbH (člana Skupine) in njegovo vsebino določa izključno Pathway IP II GmbH. Podjetje Pathway IP II GmbH je registrirano v Švici pod številko CHE-269.357.217 z registriranim sedežem na naslovu Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Švica.

Februar 2020