Our response to COVID-19

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Používaním alebo prehliadaním tejto internetovej stránky (ďalej len „Stránka“) alebo iných internetových stránok (ďalej len „internetové stránky Skupiny“) skupiny IWG PLC (ďalej len „Skupina“) potvrdzujete, že ste si prečítali všeobecné podmienky a ustanovenia a príslušné právne predpisy a nariadenia, že ste im porozumeli a že s nimi súhlasíte. Ak so Všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, nemôžete používať túto Stránku. Všeobecné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia, takže vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali túto internetovú stránku a vždy si prečítali aktuálne Všeobecné podmienky. Používaním tejto stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien potvrdzujete svoj súhlas s týmito zmenami, bez ohľadu na to, či ste si ich skutočne prečítali.

Február 2020