Zásady ochrany osobných údajov online

Zásady ochrany osobných údajov online

Úvod

 • Zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie a vaše osobné údaje, ktoré spracúvame alebo zhromažďujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov predstavujú informácie o našich postupoch týkajúcich sa ochrany súkromia pri našej interakcii s vami online, telefonicky alebo keď navštívite naše centrá, v ktorých máme nainštalovaný kamerový systém.
 • Pozorne si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov a občas navštívte túto lokalitu znova, aby ste zistili, či boli vykonané nejaké zmeny. (Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť, pričom upravené podmienky zverejníme na tejto webovej stránke. Všetky zmenené a doplnené podmienky automaticky nadobúdajú účinnosť k dátumu uvedenému v zverejnených zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ nie je uvedené inak.)

Webové stránky, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky naše webové lokality a domény vrátane všetkých regionálnych webových lokalít alebo webových lokalít špecifických pre danú krajinu (ďalej spoločne „webové lokality“). Webové lokality môžu poskytovať odkazy na webové lokality tretích strán pre vaše pohodlie a informácie. Ak kliknete na tieto odkazy, opustíte webové lokality. Naša spoločnosť nemá kontrolu nad týmito webovými lokalitami ani nad ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne osobné údaje, ktoré ste poskytli tretím stranám. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme informácie zhromažďované týmito lokalitami a ani praktiky ochrany osobných údajov tretích strán a nie sme zodpovední za ich praktiky alebo obsah ich lokalít.

Typy informácií, ktoré zhromažďujeme a používame

 • V týchto zásadách pojmy „osobné informácie“ alebo „osobné údaje“ znamenajú informácie o identifikovateľnej osobe, ktoré podliehajú ochrane podľa zákonov v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate. V niektorých jurisdikciách „osobné informácie“ alebo „osobné údaje“ nebudú zahŕňať obchodné kontaktné informácie.
 • Webové lokality zhromažďujú informácie rozličnými spôsobmi a na rôzne účely, ako je uvedené nižšie. Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa na ktorejkoľvek webovej lokalite a dostávať od nás aktuálne informácie, na spravovanie účtu a/alebo používanie samoobslužného portálu, budete požiadaní o zadanie kontaktných informácií (meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, jedinečné prihlasovacie meno a heslo). Tieto informácie používame v súlade s našimi oprávnenými obchodnými záujmami, aby sme mohli poskytovať naše služby a/alebo aby sme vás kontaktovali o službách na našej lokalite, o ktoré ste prejavili záujem.
 • Webové lokality automaticky zhromažďujú technické informácie o vašej návšteve (ako napr. typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb, typ platformy, IP adresy, odkazujúca stránka/výstupná stránka, operačný systém, dátum/čas). Tieto informácie zhromažďujeme na vykazovanie o webových lokalitách na účely analýzy trendov, diagnostikovania problémov s naším serverom a spravovanie webových lokalít, na sledovanie pohybu a používania používateľa a na získanie rozšírenejších demografických informácií. Viac informácií nájdete v nižšie uvedenej časti „Súbory cookie a iné digitálne značky“.
 • Zároveň máte možnosť poskytnúť nám demografické informácie (napr. typ spoločnosti, veľkosť spoločnosti, lokality atď.). Tieto demografické informácie používame na pochopenie vašich potrieb a záujmov a poskytnutie osobnejších skúseností na našej lokalite. Skupina používa tieto informácie na spracovanie vašich objednávok, umožnenie účasti na propagačných akciách (podľa vašich marketingových preferencií) a aby sme vám mohli poskytovať naše služby.
 • Ak s vami komunikujeme telefonicky, môžete nám počas tohto hovoru poskytnúť svoje osobné údaje. Tieto hovory môžu byť zaznamenávané na účely školenia a zlepšovania kvality. Na začiatku hovoru vás upozorníme na skutočnosť, že bude daný hovor nahrávaný, čím vám dáme príležitosť tento hovor ukončiť, ak si nahrávanie neželáte.
 • Ak navštívite niektoré naše centrum, v ktorom máme nainštalovaný kamerový systém, môžete sa ocitnúť na zázname vyhotovenom pomocou tohto kamerového systému.

Čo robíme s informáciami, ktoré získavame

 • Prostredníctvom webových lokalít si môžete objednať produkty alebo služby, požadovať informácie alebo sa prihlásiť na odber marketingových alebo iných materiálov. Na to, aby ste si mohli od nás kúpiť produkt alebo službu, požadujeme určité informácie, ktoré budú použité na účely plnenia zmluvy. Budete nám musieť poskytnúť kontaktné informácie (ako napr. meno, e-mailovú a poštovú adresu) a finančné informácie (ako napr. číslo, fakturačnú adresu a dátum platnosti kreditnej karty). Finančné informácie, ktoré od vás získame, použijeme len na fakturovanie výrobkov a služieb, ktoré ste si zakúpili.
 • Ak od vás získame aj informácie o kreditnej karte, použijeme ich len na spracovanie platby a zabránenie podvodu. Skupina nepoužije bez vášho výslovného súhlasu informácie o kreditnej karte a iné podobné citlivé osobné údaje na žiadne iné účely. Po spracovaní platby neuchovávame informácie o kreditnej karte, pokiaľ nám neudelíte súhlas s uchovávaním informácií o kreditnej karte na účely budúcich nákupov.
 • Možno budeme v dôsledku platných právnych predpisov požiadaní zdieľať informácie s tretími stranami. Môže sa od nás napríklad vyžadovať zverejniť informácie na základe súdneho príkazu, predvolania alebo nariadenia. Okrem toho môžeme podliehať platným zákonom, dobrovoľne poskytnúť informácie s cieľom pomôcť pri presadzovaní práva alebo v prípade, že je takéto zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich systémov, našej spoločnosti alebo práv iných osôb.
 • Vaše kontaktné informácie môžeme použiť aj na to, aby sme vám poslali informácie o iných produktoch a službách skupiny, ako sú napr. zasadacie miestnosti, virtuálne kancelárie, dočasné náhradné pracovisko, kancelárie, coworking a členstvá, na ktoré sme získali váš súhlas v súlade s platnými zákonmi. Ak už nechcete dostávať tieto priebežné propagačné oznamy, môžete nás o tom informovať a upraviť svoje preferencie (pozrite si časť „Vaše možnosti a vyjadrenie nesúhlasu“ nižšie).

Elektronická komunikácia

 • Po registrácii vám pošleme uvítací e-mail na overenie vášho používateľského mena a hesla. Budeme tiež odpovedať na vaše otázky, poskytovať služby, ktoré požadujete, a spravovať váš účet. Môžeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, SMS a iného softvéru na odosielanie okamžitých správ, ako aj sociálnych médií (napríklad Facebook Messenger). Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme rešpektovali vaše preferencie.
 • Na základe marketingových preferencií, ktoré ste nám poskytli, vám budeme zasielať aj informácie o nových produktoch, službách, špeciálnych úsporách, akciových ponukách a všeobecných informáciách. Ak nechcete dostávať tieto informácie, môžete sa rozhodnúť pre odmietnutie prijímania budúcich správ (pozri odsek „Vaše možnosti a vyjadrenie nesúhlasu“ nižšie).
 • Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu, na zasielanie použijeme vaše meno a emailovú adresu. Môžete sa zaregistrovať na prijímanie našich bulletinov na našej registračnej stránke. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť (pozri odsek „Vaše možnosti a vyjadrenie nesúhlasu“ nižšie). V prípade potreby vám zašleme oznámenia súvisiace s poskytovaním služieb, pričom dané oznámenia nebudú mať propagačný charakter. Ak si neprajete dostávať aktuálne informácie, môžete si deaktivovať svoj účet na webovej lokalite.
 • Majte na pamäti, že vašu e-mailovú adresu neposkytneme našim obchodným partnerom. V mene našich obchodných partnerov vám však môžeme posielať ponuky. Viac informácií nájdete vo vyššie uvedenej časti „Typy informácií, ktoré zhromažďujeme a používame“. Môžete vyjadriť svoj nesúhlas, že nechcete prijímať naše e-mailové ponuky. V takomto prípade postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Zdieľanie informácií a cezhraničné prevody

 • Zmluvne spolupracujeme s poskytovateľmi a dodávateľmi služieb s cieľom doručiť kompletné produkty, služby a zákaznícke riešenia uvedené vyššie. Možno budeme musieť týmto tretím stranám poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme dokázali zabezpečiť poskytovanie požadovaných produktov, služieb a zákazníckych riešení. Okrem toho možno budeme musieť poskytnúť vaše osobné údaje ostatným členom našej skupiny na účely konsolidácie údajov, uchovávania, zjednodušenej správy údajov o zákazníkoch, podávania správ, poskytovania kompletných produktov, služieb a zákazníckych riešení a iných interných použití (ktoré môžu zahŕňať aj prenos mimo krajín EHS a Kanady do Spojených štátov a iných krajín).
 • Vaše osobné údaje budeme používať len uvedenými spôsobmi v súlade so zákonmi na ochranu údajov.

Súbory cookie a iné digitálne značky

Automaticky zhromažďujeme informácie prostredníctvom používania súborov cookie a iných digitálnych značiek. Súbory cookie a digitálne značky sú malé počítačové súbory, ktoré môžu byť uložené na pevnom disku vášho počítača alebo vložené na našej webovej lokalite a ktoré nám umožňujú vás identifikovať a sledovať vašu návštevu na webovej lokalite. Napríklad pri rezervácii kancelárskych priestorov používame súbory cookie počas procesu nákupu, aby sme sledovali objednávku počas vášho prechádzania jednotlivými krokmi procesu rezervácie. Môžeme využívať služby tretích strán na zhromažďovanie a spracovávanie osobných informácií prostredníctvom súborov cookie a iných digitálnych značiek v našom mene. Súbory cookie môžete zakázať v počítači tak, že zmeníte nastavenia v preferenciách alebo v ponuke možností v prehliadači. Ak sa rozhodnete zakázať súbory cookie, nebudete mať prístup k určitým oblastiam webovej lokality.

Ochrana osobných údajov týkajúcich sa detí

Zaviazali sme sa chrániť súkromie detí a podporujeme rodičov a zákonných zástupcov, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch svojich detí. Vedome nezhromažďujeme informácie od detí vo veku do 13 rokov a naše internetové stránky nezameriavame na deti mladšie ako 13 rokov.

Vaše voľby a vyjadrenie nesúhlasu

Ponúkame vám možnosť dostávať rôzne informácie, ktoré dopĺňajú naše produkty a služby. Môžete sa prihlásiť na odber určitých informácií o konkrétnych produktoch a službách a marketingových oznámení v rámci celej skupiny. Takéto oznámenia môžu zahŕňať nové informácie o produktoch, špeciálne ponuky alebo pozvánku zapojiť sa do prieskumu trhu. Ak si neprajete naďalej dostávať naše informačné bulletiny a/alebo propagačné oznámenia, môžete vyjadriť nesúhlas s ich prijímaním podľa pokynov uvedených v každom bulletine alebo oznámení alebo nás môžete kontaktovať na adrese crm.suppressions@iwgplc.com.

Prístup a presnosť vašich informácií a vaše ďalšie práva

V niektorých jurisdikciách, predovšetkým v Spojenom kráľovstve a v jurisdikciách krajín EHS, máte za istých podmienok tieto práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Tieto práva môžu byť obmedzené, napr. ak by splnenie vašej požiadavky odhalilo osobné údaje o inej osobe alebo by to porušilo práva na ochranu osobných údajov iných osôb, alebo ak by ste nás požiadali o vymazanie informácií, ktoré sú od nás vyžadované zo zákona s cieľom uchovať alebo dodržať oprávnené záujmy. Ak si chcete uplatniť tieto práva, pošlite e-mail na adresu gdpr@iwgplc.com . Ak máte nevyriešené obavy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v mieste, kde bývate, pracujete alebo kde si myslíte, že došlo k porušeniu.

Ochrana vašich informácií

Nezaručujeme ani negarantujeme bezpečnosť našich serverov, ani nemôžeme zaručiť, že informácie, ktoré sú poskytované prostredníctvom webovej lokality, nebudú zachytené pri prenose cez internet. Dodržiavame všeobecne uznávané technické normy na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli odoslané, a to nielen počas prenosu, ale aj po ich prijatí. Keď do našich registračných alebo objednávkových formulárov zadávate citlivé informácie (ako sú informácie o kreditnej karte), tieto informácie šifrujeme pomocou technológie SSL. Keď spracúvame osobné informácie na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, údaje spracúvame do chvíle, kým nás nepožiadate, aby sme s tým prestali, a krátky čas potom (kým stihneme implementovať vaše požiadavky). Zároveň uchovávame záznamy o skutočnosti, že ste nás požiadali, aby sme vám neposielali priame marketingové materiály alebo aby sme ďalej nespracúvali vaše údaje, aby sme mohli v budúcnosti rešpektovať vašu žiadosť. Ak spracúvame osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy alebo poskytovaním služby alebo na účely hospodárskej súťaže, uchovávame tieto údaje počas 6 rokov (s výnimkou finančných informácií, ktoré uchovávame počas 10 rokov) od našej poslednej vzájomnej interakcie. Záznamy telefonických hovorov a záznamy z kamerových systémov uchovávame relatívne krátky čas, ktorý je stanovený v súlade s našimi internými postupmi na zachovanie súladu s pravidlami, pričom tieto postupy z času na čas aktualizujeme.

Zmeny spoločnosti

Ak sa naša spoločnosť stane predmetom obchodnej transakcie, akou je napríklad zlúčenie, akvizícia inou spoločnosťou alebo predaj všetkých našich aktív alebo ich časti, vaše osobné údaje budú pravdepodobne súčasťou prevádzaných aktív.

Všeobecné podmienky a ustanovenia

Ak sa rozhodnete a navštívite naše webové lokality, vaša návšteva a prípadný spor týkajúci sa ochrany osobných údajov podliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov a našim podmienkam a ustanoveniam vrátane okrem iného zrieknutia sa záruky, obmedzenia zodpovednosti a riešenia sporov arbitrážou. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa používania vašich údajov, pošlite e-mail na adresu gdpr@iwgplc.com.

Vaše práva na ochranu súkromia v Kalifornii

 • Dodatočné oznámenie pre spotrebiteľov v Kalifornii. Táto časť ochrany súkromia sa vzťahuje na spotrebiteľov, ktorí bývajú v Kalifornii. Touto časťou sa riadia len zákazníci s trvalým pobytom v Kalifornii.
 • Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili od spotrebiteľov za dvanásť (12) mesiacov pred dátumom účinnosti týchto zásad ochrany osobných údajov v časti zásad ochrany osobných údajov s názvom „Typy informácií, ktoré zhromažďujeme a používame“. Celé znenie zásad nájdete tu.