Ľutujeme, nemôžeme nájsť {{term}}. Skúste to znova.
Reakcia spoločnosti Regus na COVID-19
Shareholder Information
Dátum Názov dokumentu PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Dátum Názov dokumentu PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Čo je registrátor?

Vaše akcie v Reguse sú vedené v registri akcionárov. Register je zoznam mien a adries všetkých akcionárov spoločnosti Regus; obsahuje tiež počet akcií, ktoré vlastnia. Register spravuje v mene spoločnosti firma Capita Registrars ('správca registra'). Správca registra spoločnosti Regus aktualizuje register vždy, keď sa zmenia Vaše okolnosti, osobné údaje alebo počet akcií a zároveň rozosiela šeky s dividendami a certifikáty akcionárov.

V súlade so zákonom je register verejný dokument, ktorý správca registra musí na požiadanie sprístupniť. Žiadosť musí obsahovať meno a adresu osoby žiadajúcej prístup, vyhlásenie o tom, na čo bude informácia použitá, či bude zdieľaná s inými osobami, ak áno, s kým a za akým účelom. Regus neposkytne viac detailov žiadneho akcionára tretím stranám než je povinný poskytnúť v súlade so zákonom.

Čo by som mal urobiť so svojím akciovým certifikátom?

Akciové certifikáty sú dôkazom Vášho vlastníctva a mali by ste ich uchovávať na bezpečnom mieste. Budete ich potrebovať ak by ste v budúcnosti chceli predať všetky, alebo niektoré z Vašich akcií. Odporúčame Vám viesť si samostatný záznam čísiel certifikátov a počtu akcií, ktoré jednotlivé certifikáty reprezentujú, pre prípad ich straty, či poškodenia. Akciové certifikáty zasielame akcionárom na vlastné riziko.

Čo musím urobiť, ak sa potrebujem presťahovať?

Ak sa presťahujete, je potrebné, aby ste správcov registra informovali o Vaše novej adrese. Ak ste registrovaní na portáli Capita Share (www.capitashareportal.com), Vašu novú adresu im môžete oznámiť, keď sa prihlásite do Vášho účtu. Budete potrebovať:

  • Celé meno a adresu akcionára
  • Investičný kód pre akcionárov

Obe tieto informácie nájdete na akciovom certifikáte, dividendovom výkaze, alebo inej korešpondencii.

Prípadnú zmenu adresy môžete oznámiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na ich webstránke, www.capitaregistrars.com (Upozornenie: tento link otvorí stránku v novom okne prehliadača) pod sekciou 'Akcionári a zamestnanci', a potom 'Prospekty a formuláre'. Vyplnený a podpísaný formulár potom, prosím, pošlite poštou na adresu Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Čo musím urobiť, ak potrebujem zmeniť svoje meno?

Ak si zmeníte meno, informujte o tom prosím správcov registra s uvedením detailov Vášho nového aj starého mena. Pripojte aj overenú kópiu sobášneho listu, alebo potvrdenie o zmene mena spolu s Vaším akciovým certifikátom(certifikátmi), prípadne nevyplatenými dividendovými šekmi na Vaše staré meno. Správcovia registra Vám následne vystavia nové. Ak ste zmenili aj adresu, pozrite si prosím sekciu 'Čo urobiť ak sa presťahujem?'.

Ako nahlásiť smrť registrovaného vlastníka?

Ak spravujete majetok, možno budete potrebovať previesť akcie na mená oprávnených, alebo majetok predať.

Prvý krok je napísať nášmu úradníkovi zodpovednému za vedenie registra:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

V registri sa potom táto zmena dočasne zaznačí, aby sa podľa možností už ďalej nevyplácali ďalšie dividendy v mene akcionára. Zašlú Vám zaroveň formuláre, ktoré bude potrebné vyplniť. Kontaktujte, prosím, našich správcov registra písomne alebo telefonicky, aby Vám vysvetlili, ako proces prebieha.

Stratil som svoj šek s dividendami - ako získam náhradu?

Ak stratíte šek na dividendy skôr, ako ho stihnete vložiť na Váš účet v banke, kontaktujte, prosím správcov registra písomne. Capita Vám potom bude môcť vystaviť náhradný šek. Upozorňujeme, že tento úkon môže byť spoplatnený.

Platnosť môjho šeku s dividendami vypršala.

Ak správcom registra zašlete šek, ktorého platnosť vypršala, vystavia Vám nový. Počítajte prosím s prípadným administratívnym poplatkom.

Môžu byť moje dividendy vyplatené na bankový účet?

Toto je možné vo väčšine bánk a stavebných sporiteľní v Veľkej Británii. Niekedy sa úkon označuje termínom 'pokyn pre platbu' alebo 'žiadosť o dividendový mandát'. Vytvoriť mandát pre dividendy je jednoduché - dividendy budú prevedené na účet v stanovený deň platby a na Vašu registrovanú adresu Vám budú zaslané daňové informácie súvisiace s dividendami.

Ak ste registrovaní na akciovom portáli Capita Shareportal, môžete tieto inštrukcie zadať online.

Ak by ste radšej poslali tieto informácie písomne, alebo ide o spoločný, prípadne korporátny majetok, stačí si vytlačiť formulár s inštrukciami o dividendách prostredníctvom odkazového linku "Formuláre", vyplniť ho a poslať poštou našim správcom registra.

Urobia všetko preto, aby zaregistrovali Vašu požiadavku o mandát včas, pred vyplácaním najbližších dividend. Nárok na dividendy sa však obyčajne kalkuluje dva až tri mesiace skôr, než sa dividendy vyplácajú. Ak Vašu požiadavku obdržíme po tomto termíne, Vaše dividendy obdržíte existujúcou platobnou metódou, ale pre najbližšiu platbu budú už Vaše inštrukcie registrované.

Akcionári, so sídlom mimo Spojeného kráľovstva, by si mali prezrieť www.capitashareportal.com pod sekciou "Akcionári a zamestnanci" - medzinárodné platby a stiahnuť si príslušný formulár pre krajinu, v ktorej žijú.

Môžem si vybrať svoje dividendy formou akcií namiesto hotovosti?

Táto možnosť nie je momentálne k dispozícii.

Čo znamenajú výrazy 'ex dividend' a 'record date'?

Pred ohlásením každej dividendy a po konzultácii s Londýnskou burzou cenných papierov stanovíme termín, v ktorom budú naše akcie predané bez nároku na dividendy. Toto je známe pod termínom 'ex-dividend'. Doba pred týmto dátumom je označovaná ako 'cum dividend'.

Ak si kúpite akcie pred dátumom ex-dividend, budete mať nárok na výplatu aktuálne oznámenéj dividendy. No ak si ich kúpite v daný deň, alebo po ňom , teda v období ex-dividend, dividendy budú vyplatené predchádzajúcemu vlastníkovi.

Dividendy sú vyplácané akcionárom na základe počtu akcií na registri akcií v danom časovom rozmedzí ('dátum záznamu'). Dátum záznamu je momentálne dva dni po termíne ex-dividend. Ak dostanete dividendy napriek tomu, že ste nedávno predali svoje akcie a nie ste si istí, či na ne máte nárok, kontaktujte prosím agenta, ktorý vo Vašom mene predaj uskutočnil. Je možné, že na základe podmienok predaja by mali dividendy patriť už novému majiteľovi.

Ako môžem previesť svoje akcie na priateľa alebo príbuzného?

Ak chcete darovať alebo predať Vaše akcie niekomu, koho poznáte, môžete ich previesť vyplnením formulára na prevod akcií. Tento formulár si môžete stiahnuť z webstránky správcu registra www.capitashareportal.com (Upozornenie: tento link otvorí stránku v novom okne prehliadača.) pod sekciou ‘Prospekty a formuláre’. Po vyplnení a podpísaní formulára ho, prosím, zašlite poštou správcom registra spoločnosti Capita.

Stratil(a) som svoj certifikát akcionára - ako môžem získať náhradný?

Ak ste stratili Váš akciový certifikát, musíte o tom čo najskôr informovať našich správcov registra. Môžete to urobiť telefonicky alebo písomne. Spoločnosť Capita Vám potom pomôže s procesom získania duplikátu certifikátu. Podľa hodnoty akcií na akciovom certifikáte bude možno účtovaný poplatok.

Ak bol Váš akciový certifikát ukradnutý, musíte kontaktovať políciu a získať referenčné číslo trestného činu. Ak už budete mať referenčné číslo, napíšte, prosím, spoločnosti Capita a oznámte krádež spoločne s referenčným číslom z polície. Spoločnosť Capita Vám potom poradí ako ďalej postupovať.