Sajnáljuk, de nem találjuk a következőt: {{term}}. Kérjük, próbálja újra.
A Regus COVID–19 terjedése ellen tett óvintézkedései
Shareholder Information
Dátum A dokumentum címe PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Dátum A dokumentum címe PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Kik a nyilvántartók?

A Regus részvényeseként nyilvántartjuk Önt a részvényesek jegyzékében. A jegyzék a Regus minden részvényesének nevét, címét és a birtokolt részvények számát tartalmazza. A jegyzéket a cég nevében a Capita Registrars ("a nyilvántartó") vezeti. A Regus nyilvántartója frissíti a jegyzéket, amikor az Ön személyes adatai módosulnak, vagy részvényeinek száma megváltozik, valamint ő küldi ki az osztalékcsekkeket és a részvényigazolásokat is.

A törvény értelmében a jegyzék nyilvános dokumentum, amelyet a nyilvántartónak kérés esetén betekintésre át kell adnia. A kérelemnek tartalmaznia kell a hozzáférést kérő személy nevét és címét, egy nyilatkozatot arról, hogy milyen célra kívánja felhasználni az adatokat, hogy megosztja-e majd mással is őket, és ha igen, kikkel, és milyen célból. A Regus a törvényi kötelezettségein túl nem adja ki az egyes részvényeseinek adatait harmadik félnek.

Mit tegyek a részvényigazolásommal?

A részvényigazolások bizonyítják az Ön tulajdonjogát – tartsa őket biztonságos helyen. Szüksége lesz rájuk a jövőben, ha részvénycsomagját egészben vagy részben értékesíteni szeretné. Javasoljuk, hogy az igazolások elvesztése vagy megsérülése esetére vezessen külön nyilvántartást sorszámaikról, valamint arról, hogy az egyes igazolások hány részvényre vonatkoznak. A részvényigazolásokat a részvényesek saját felelősségére lehet csak postán küldeni.

Mit kell tennem, ha elköltözöm?

Ha elköltözik, tájékoztatnia kell a nyilvántartót új lakcíméről. Ha regisztrált a Capita Share honlapján (www.capitashareportal.com), a portfóliójába bejelentkezve megadhatja új lakcímét. Ezekre az adatokra lesz szüksége:

  • a részvényes teljes neve és aktuális, regisztrált címe
  • részvényesek befektetői kódexe

Mindkettőt megtalálja a részvényigazolásokon, a legutóbbi osztalékszelvényen vagy korábbi levelezésünkben.

Vagy kitöltheti a www.capitaregistrars.com címen található honlapjukról letölthető lakcím-változtatási nyomtatványt (a hivatkozás új böngészőablakban nyílik meg) a "Shareholders and Employees" részben a "Leaflets and Forms" opciót választva. Miután kitöltötte és aláírta a nyomtatványt, kérjük, küldje vissza postán a következő címre: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Mit kell tennem, ha megváltozott a nevem?

Ha nevet változtat, kérjük, írja meg új és korábbi nevét a nyilvántartónak. Csatolnia kell a házassági anyakönyvi kivonat vagy a névváltoztatásról szóló dokumentum hivatalos másolatát, valamint részvényigazolásait és a korábbi nevére szóló kifizetetlen osztalékcsekkjeit. Ezután a nyilvántartó kiállítja az új nevére szóló példányokat. Ha a lakcíme is megváltozott, olvassa el a "Mit kell tennem, ha elköltözöm?" kérdésre adott válaszunkat.

Hogyan jelenthetem egy regisztrált részvényes elhunytát?

Ha hagyatékot kezel, előfordulhat, hogy a részvényeket az örökösök nevére kell íratnia, vagy el kell adnia a tulajdont.

Első lépésként írnia kell a nyilvántartónknak:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Ezután a nyilvántartó széljegyzetet helyez el a jegyzékben, amely biztosítja, hogy amennyiben lehetséges, további osztalékkifizetést ne teljesítsenek a részvényes nevére. Emellett elküldi Önnek a kitöltendő nyomtatványokat is. Kérjük, lépjen kapcsolatba írásban vagy telefonon a nyilvántartóval, akik tájékoztatják a teendőiről.

Elveszítettem az osztalékcsekkemet. Hogyan pótolhatom?

Ha elveszítené osztalékcsekkjét, mielőtt befizette volna bankszámlájára, kérjük, írjon nyilvántartónknak. Ezután a Capita pótcsekket állít ki Önnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyilvántartó adminisztrációs díjat számíthat fel.

Osztalékcsekkem lejárt.

Ha a lejárt csekket visszaküldi a nyilvántartónak, ők újat állítanak ki helyette. Elképzelhető, hogy ezért adminisztrációs díjat fognak felszámítani.

Kérhetem, hogy az osztalékomat a bankszámlámra utalják?

Erre a legtöbb Egyesült Királyságban vezetett bankszámla és takarékszövetkezeti számla esetén lehetőség van. Néha "fizetési utasítás" vagy "osztalékmegbízás" néven is hivatkoznak rá. Az osztalékkal kapcsolatos megbízás egyszerű: az osztalék a kifizetés napján a számlájára kerül, az adózáshoz szükséges információkat pedig megküldik regisztrált lakcímére.

Ha regisztrált a Capita Shareportal oldalon, utasításait online is megadhatja.

Ha írásban szeretné elküldeni utasításait, vagy a részvények több személy vagy egy vállalkozás nevén vannak, nyomtassa ki a "forms" hivatkozásra kattintva elérhető osztalékmegbízási nyomtatványt, töltse ki, és küldje el nyilvántartónknak.

Ők igyekezni fognak megbízási kérelmét a következő osztalékfizetés előtt rögzíteni. Azonban vegye figyelembe, hogy az osztalékjogosultságot általában az osztalékkifizetés előtt egy–két hónappal állapítják meg. Ha a kérelme ezen az időszakon belül érkezik be, osztalékát a korábbi fizetési mód szerint fogja megkapni, de a nyilvántartó gondoskodik arról, hogy a következő kifizetésig rögzítsék utasításait.

Az Egyesült Királyságon kívüli lakóhellyel rendelkező részvényesek a www.capitashareportal.com honlapon a "shareholders and employees" cím alatt, az International Payments résznél tölthetik le az országuknak megfelelő megbízási nyomtatványt.

Osztalékomat készpénz helyett részvényekben is kivehetem?

Jelenleg ez nem lehetséges.

Mit jelent az, hogy "osztalékszelvény nélküli" és mi az a "nyilvántartási dátum"?

Az osztalékbejelentés előtt, a londoni részvénytőzsdével történt egyeztetés után meghatározunk egy dátumot, amikor részvényeink osztalékjogosultság nélkül kerülnek forgalomba. Ezt "osztalékszelvény nélküli" kereskedésnek nevezik. Ez előtt a dátum előtt "osztalékszelvénnyel együtt" forognak a részvények.

Ha az osztalékszelvény nélküli időszak előtt vásárol részvényt, jogosult a meghirdetett osztalékra. Ha a bejelentési napon vagy később vásárol, az osztalékszelvény nélküli időszakban, az osztalékot a részvény korábbi tulajdonosa kapja.

A részvényesek osztalékát azon részvényeik száma alapján fizetik ki, amelyeket a részvényjegyzék szerint a határidő napján ("nyilvántartási dátum") birtokolnak. A nyilvántartási dátum jelenleg az osztalékszelvény nélküli kereskedés kezdete utáni második nap. Ha olyan részvények után kap osztalékot, amelyeket a közelmúltban adott el, és nem tudja biztosan, hogy jogosult-e rá, lépjen kapcsolatba a közvetítővel, aki az Ön nevében vett részt az adásvételben. Az adásvétel feltételeitől függően elképzelhető, hogy az osztalék az új tulajdonost illeti meg.

Hogyan ruházhatom át részvényeimet egy barátomra vagy rokonomra?

Ha ismerősének szeretné átadni vagy eladni részvényeit, a tulajdont átruházhatja egy "részvényátruházási nyomtatvány" segítségével. Ezt a nyomtatványt letöltheti a nyilvántartónk www.capitashareportal.com címen található honlapjának "Leaflets and Forms" részében. (A hivatkozás új böngészőablakban nyílik meg.) Miután kitöltötte és aláírta a nyomtatványt, kérjük, küldje vissza postán a Capita Registrars címére.

Elveszítettem vagy ellopták a részvényigazolásomat. Hogyan pótolhatom?

Ha elveszítette részvényigazolását, haladéktalanul értesítenie kell nyilvántartónkat. Ezt telefonon vagy írásban is megteheti. Ezt követően a Capita tájékoztatja az igazolásmásolat beszerzéséhez szükséges teendőkről. A részvényigazoláshoz kapcsolódó részvények értékétől függően a nyilvántartó díjat számolhat fel.

Ha részvényigazolását ellopták, jelentse be a rendőrségen, és kérje el a bűnügyi nyilvántartási számot. Ha megkapta, kérjük, a lopásról tájékoztassa írásban a Capitát, és adja meg a bűnügyi nyilvántartási számot. Ők ezután tájékoztatják a további teendőkről.