לא הצלחנו למצוא את {{term}}. נסה שוב.
איך ריג'ס מגיבה למגפת נגיף הקורונה (COVID-19)?
Shareholder Information
תאריך כותרת המסמך PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
תאריך כותרת המסמך PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

מהו רשם?

דבר החזקתך במניית ריג'ס רשום במרשם בעלי מניות. המרשם מהווה רשימת שמותיהם וכתובותיהם של כל בעלי המניות של ריג'ס ושל מספר המניות שבידיהם. המרשם מנוהל בשם החברה ע"י Capita Registrars ("הרשם") . רשם ריג'ס מעדכן את המרשם בהתאם לשינויים בנסיבות האישיות או במספר המניות שלכם וגם שולח לך את המחאות הדיבידנד ואת תעודות המניה שלך.

המרשם הנו מסמך פומבי על פי חוק, כאשר הרשם מחויב להציגו לבדיקה על פי דרישה. דרישה כזו חייבת לכלול את שמו וכתובתו של המבקש, הצהרה בעניין מטרת קבלת מידע, הכוונה לחשוף אותו לגורמים אחרים, רשימת גורמים אלה ומטרת החשיפה. ריג'ס לא תחשוף פרטים אודות בעלי מניותיה לצד שלישי כלשהו, מעבר לחובתה החוקית לעשות זאת.

מה עלי לעשות עם תעודת המניה שלי?

תעודות מניה הנן הוכחה לבעלותך, ועל כן יש לשמור אותן במקום בטוח. תצטרך להמציא אותן באם תרצה למכור חלק או את כל מניותיך בעתיד. אנו ממליצים לך לשמור רישום נפרד של מספרי התעודות ושל מספר המניות בכל תעודה למקרה של אובדן או נזק. תעודות מניה נשלחות לבעלי המניות על אחריותם בלבד.

מה עלי לעשות במקרה של שינוי כתובת מגורים?

עם מעבר לכתובת אחרת עליך לעדכן את רשמינו לגבי הכתובת החדשה שלך. אם נרשמת בפורטל www.capitashareportal.com, תוכל לעדכן את הכתובת לאחר כניסה לתיק ההשקעות שלך. תתבקש לספק:

  • שמו המלא וכתובתו הנוכחית הרשומה של בעל המניות
  • Investor Code של בעל המניות

שני הפרטים מופיעים בתעודת מניה, שובר דיבידנד אחרון או כל מסמך אחר שנתקבל מאיתנו.

לחלופין, תוכל למלא את טופס שינוי הכתובת שבאתר שלנו www.capitaregistrars.com (אנא שים לב: קישור זה ייפתח בחלון דפדפן חדש) במדור "בעלי מניות ועובדים". לאחר מכן יש לבחור ב-"עלונים וטפסים". לאחר מילוי וחתימת הטופס אנא שלח אותו בדואר ל-Capita לכתובת: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

מה עלי לעשות במקרה של שינוי שם?

במקרה של שינוי שם, אנא כתוב לרשמינו תוך ציון שמותיך, החדש והקודם. עליך לצרף העתק מורשה של תעודת הנישואין או תעודת שינוי השם יחד עם תעודת הלידה שלך וכל המחאת דיבידנד על שמך הישן שטרם שולמה. הרשם יוציא המחאות אלה מחדש. כתובת מגוריך השתנתה? אנא עיין בפרק 'מה עלי לעשות במקרה של שינוי כתובת?'

כיצד ניתן לדווח על מות בעל מניות רשום?

אם הנך אפוטרופוס לעזבון, ייתכן ותידרש להעביר את המניות לשמות המוטבים או למכור את האחזקות.

הצעד הראשון הוא לפנות בכתב לרשם שלנו בכתובת:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

הרשמים יוסיפו אז הערה זמנית במרשם כדי לוודא שלא יבוצעו תשלומי דיבידנד נוספים בשם בעל המניות. בנוסף יישלחו אליך טפסים שתצטרך למלא. אנא צור קשר עם רשמינו בכתב או בטלפון, כדי שהם יוכלו לסייע לך בתהליך.

איבדתי את המחאת הדיבידנד שלי - כיצד אוכל לקבל המחאה חלופית?

אם איבדת המחאת דיבידנד טרם נפרעה לחשבון הבנק שלך, אנא פנה בכתב לרשמינו. Capita תוכל אז להנפיק המחאה חלופית. לידיעתך, ייתכן ותידרש לשלם עמלת ניהול.

פג תוקפה של המחאת הדיבידנד שלי.

באם תשלח לרשמינו המחאות שתוקפן פג, הם ינפיקו המחאות חדשות. לידיעתך, ייתכן ותידרש לשלם עמלת ניהול.

האם אוכל לקבל את הדיבידנדים שלי לחשבון הבנק שלי?

הדבר אפשרי במרבית חשבונות הבנקים וחברות הבנייה בבריטניה. פעולה זו נקראת לעיתים 'הוראת תשלום' או 'מנדט לתשלום דיבידנד'. עריכת המנדט לתשלום דיבידנד הנה תהליך פשוט: הדיבידנד ישולם לחשבונך ביום התשלום, ומידע לגבי המיסים יישלח לכתובתך הרשומה.

אם נרשמת בפורטל Capita Shareportal, תוכל לתת הוראות אונליין.

אם הנך מעדיף לשלוח הוראות בכתב, או אם אחזקותיך הן משותפות או תאגידיות, אנא הדפס את טופס ההוראה לתשלום דיבידנד אותו תמצא בקישור "טפסים", מלא אותו ושלח אותו לרשמינו.

הם יעשו כמיטב יכולתם כדי לקלוט את הוראתך בזמן לתשלום הדיבידנד הבא. עם זאת, הזכות לדיבידנד מחושבת בדרך כלל חודש או חודשיים לפני התשלום עצמו. אם הוראתך נתקבלה לאחר מועד זה, תקבל את הדיבידנד הקרוב בדרך הקיימת, אך הרשמים יוודאו כי הוראתך תהיה תקפה לגבי התשלום הבא.

על בעלי המניות מחוץ לבריטניה להיכנס לאתר www.capitashareportal.com, למדור "בעלי מניות ועובדים", 'תשלומים בינלאומיים', כדי להוריד את טופס ההוראה התקף במדינה בה מתגורר בעל המניות.

האם אוכל לקבל את הדיבידנדים שלי בצורת מניות ולא במזומן?

נכון לעכשיו אין אפשרות לעשות זאת.

מה משמעות המונחים 'ex dividend' ו-'record date'?

טרם פרסום הודעת דיבידנד ובהתייעצות עם הבורסה לניירות ערך בלונדון, אנו קובעים תאריך בו מניותינו יימכרו ללא זכאות לדיבידנד. פעולה זו ידועה בשם 'ex-dividend'. לפני מועד זה המניות הן 'cum dividend'.

אם רכשת מניות לפני תאריך ה-ex-dividend, תהיה זכאי לתשלום הדיבידנד שעליו הוכרז לאחרונה. אם רכשת לאחר תאריך זה, בתקופת ex-dividend, ישולם דיבידנד זה לבעליהן הקודמים של המניות.

הדיבידנד משולם לבעלי המניות בהתאם למספר המניות הרשומות במרשם בתאריך יעד הנקרא 'תאריך רישום' ('record date'). תאריך הרישום היום הנו יומיים לאחר תאריך ה-ex-dividend. באם קיבלת את הדיבידנד לאחר שמכרת לאחרונה את מניותיך, ואינך בטוח אם אתה זכאי לו, צור קשר עם הסוכן אשר ביצע את המכירה בשמך. בהתאם לתנאי המכירה, ייתכן והבעלים החדש הוא שזכאי לדיבידנד.

כיצד אוכל להעביר את מניותיי לחבר או קרוב משפחה?

אם ברצונך להעביר את מניותיך למי ממכריך, עליך למלא את 'טופס העברת המניות'. ניתן להוריד את הטופס מאתר הרשם שלנו www.capitashareportal.com (שים לב: הקישור ייפתח בחלון דפדפן חדש) במדור 'עלונים וטפסים'. לאחר מילוי וחתימת הטופס אנא שלח אותו בדואר ל-Capita Registrars.

תעודת המניה שלי אבדה/נגנבה - כיצד אוכל לקבל תעודה חלופית?

אם איבדת את תעודת המניות שלך, עליך להודיע על כך לרשם בהקדם האפשרי. תוכל לעשות זאת בטלפון או בכתב. צוות Capita יוכל אז לסייע לך בקבלת העתק התעודה. בהתאם לערך המניות הכלולות בתעודת המניות, ייתכן ותידרש לשלם עמלה.

באם תעודת המניות שלך נגנבה, עליך להודיע למשטרה ולקבל את מספר התלונה. לאחר שעשית זאת, אנא פנה בכתב ל-Capita תוך ציון דבר הגניבה ומספר התלונה. צוות Capita יעזור לך לאורך כל התהליך.