Interneti-privaatsuspoliitika

Interneti-privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

 • Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie töödeldavate või kontrollitavate isikuandmete privaatsust ja turvalisust. See privaatsuspoliitika teavitab teid privaatsustavadest, mida rakendame teiega veebis või telefoni teel suhtlemisel või kui külastate meie keskusi, kuhu on paigaldatud videovalvesüsteem.
 • Lugege see privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi ja külastage seda veebilehte aeg-ajalt ka edaspidi, et saada ülevaade võimalikest muudatustest. (Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, postitades muudetud tingimused sellele veebilehele. Kui pole sätestatud teisiti, jõustuvad kõik muudetud tingimused postitatud privaatsuspoliitikas märgitud kuupäeval.)

Selle privaatsuspoliitikaga hõlmatud veebilehed

See privaatsuspoliitika kehtib kõikidele meie veebilehtedele ja domeenidele, sealhulgas ka kõikidele konkreetsete piirkondade või riikide veebilehtedele (koondnimetus „veebilehed”). Teie mugavuse ja teabe hankimise huvides võite veebilehtedelt leida linke ka kolmandate osapoolte veebilehtedele. Kui klõpsate nendele linkidele, lahkute veebilehtedelt. Me ei kontrolli neid veebilehti ega nende privaatsuspõhimõtteid, mis võivad meie endi omadest erineda. See privaatsuspoliitika ei kaitse isiklikke andmeid, mida otsustate avaldada sõltumatutele kolmandatele osapooltele. Me ei jälgi ega kontrolli teavet, mida sellistel veebilehtedel kogutakse, ega ka mis tahes kolmanda osapoole privaatsuspõhimõtteid ning me ei vastuta nende toimimistavade või veebilehtede sisu eest.

Teabe liigid, mida kogume ja kasutame

 • Selles poliitikas tähendavad „isiklikud andmed” või „isikuandmed” teavet tuvastatava isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse jurisdiktsioonis kehtiva seaduse alusel kaitsemeetmeid. Mõnes jurisdiktsioonis ei hõlma „isiklikud andmed” või „isikuandmed” ettevõtte kontaktandmeid.
 • Veebilehed koguvad andmeid järgmistel viisidel ja erinevatel eesmärkidel. Kui otsustate registreeruda mis tahes veebilehel, et saada meilt värskendusi, hallata oma kontot ja/või kasutada meie iseteenindusportaali, palutakse teil esitada kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teie kasutajanimi ja parool). Kasutame neid andmeid oma ettevõtte õigustatud huvi raames, et pakkuda teile teenuseid ja/või võtta teiega ühendust meie lehel leiduvate teenuste asjus, mille vastu olete huvi väljendanud.
 • Veebilehed koguvad automaatselt tehnilist teavet teie külastuste kohta (nagu brauseri tüüp, Interneti-teenuse pakkuja, platvormi tüüp, Interneti protokolli (IP) aadressid, lehtedele viitamine / lehtedelt väljumine, operatsioonisüsteem, kuupäev/kellaaeg). Kasutame sellist teavet veebilehtede kohta aruannete koostamiseks, et analüüsida suundumusi, selgitada välja serveriga seotud probleemid, hallata veebilehti, jälgida kasutajate liikumist ja kasutamist ning koguda ulatuslikku demograafilist teavet. Lisateabe saamiseks vaadake allpool jaotist „Küpsised ja muud digitaalsed markerid“.
 • Teil on võimalik esitada ka demograafilist teavet (näiteks ettevõtte tüübi, suuruse, asukoha jne kohta). Kasutame demograafilist teavet teie vajaduste ja huvide mõistmiseks ning selleks, et pakkuda teile personaalsemat kogemust meie veebilehel. Ettevõte kasutab seda teavet teie tellimuste töötlemiseks, sooduspakkumistel osalemise võimaldamiseks (olenevalt teie reklaamieelistustest) ja teenuste pakkumiseks.
 • Kui vestleme teiega telefoni teel, võite meile kõne ajal edastada isiklikke andmeid. Teie kõne võidakse salvestada koolituse tarbeks ja kvaliteedi tagamiseks. Kui kõne salvestatakse, teavitatakse teid sellest kõne alguses, mis annab teile võimaluse kõne lõpetada, kui selle salvestamine teile ei sobi.
 • Kui külastate meie keskusi, kuhu oleme paigaldanud videovalvesüsteemid, võib see salvestada kaadreid teist.

Mida me kogutud teabega teeme?

 • Veebilehtede kaudu saate tellida tooteid ja teenuseid, taotleda teavet või esitada tellimusi reklaam- ning abimaterjalide saamiseks. Toote või teenuse tellimisel palume teil esitada teatud andmed, mida kasutatakse lepingu täitmise eesmärkidel. Teil tuleb esitada kontaktandmed (nimi, e-posti aadress ja kättetoimetamise aadress) ning finantsteave (krediitkaardi number, arve saatmise aadress ja aegumiskuupäev). Teilt saadud finantsteavet kasutatakse ainult selleks, et teile ostetud toodete ja teenuste eest arveid esitada.
 • Teilt saadud krediitkaardi andmeid kasutatakse ainult makseprotsessiks ja pettuste vältimiseks. Ilma teie sõnaselge nõusolekuta ei kasuta ettevõte teie krediitkaardi andmeid ega muid sarnaseid delikaatseid isikuandmeid mitte ühelgi muul eesmärgil. Kui te ei anna meile luba teie krediitkaardi andmeid edasisteks ostudeks alles hoida, ei säilitata teie krediitkaardi andmeid pärast makseprotsessi.
 • Kui seadus seda nõuab, võime olla kohustatud seda teavet ka kolmandate osapooltega jagama. Näiteks võime olla kohustatud teavet avalikustama, kui seda nõuab kohus või mingi konkreetne määrus. Võime seaduse järgi jagada teavet ka vabatahtlikult, et aidata kaasa õiguskaitse uurimistele või sellistel juhtudel, kus teabe avalikustamine on vajalik meie süsteemide, ettevõtte või teiste inimeste õiguste kaitsmiseks.
 • Võime teie kontaktandmeid kasutada ka selleks, et saata teile teavet ettevõtte muude toodete ja teenuste kohta, näiteks koosolekuruumide, virtuaalkontorite, õnnetusjärgse taastamise, büroode, ühiskontorite ja liikmesuse kohta, kui oleme teilt saanud selleks kohaldatava õiguse järgi nõusoleku. Kui te ei soovi selliseid reklaamteateid saada, võite sellest meile teada anda, et saaksime teie eelistusi uuendada (vt allpool olevat jaotist Teie valikud ja loobumisvõimalused).

Elektrooniline suhtlus

 • Kui olete registreerunud, saadame teile tervitusmeili, et kinnitada teie kasutajanimi ja parool. Samuti vastame teie päringutele, osutame teie soovitud teenuseid ja haldame teie kontot. Võime teiega suhelda e-posti, telefoni, SMS-i ja muu kiirsuhtlustarkvara ning sotsiaalmeedia (näiteks Facebook Messenger) kaudu. Teeme kõik endast oleneva, et austada teie eelistusi.
 • Võttes arvesse teie reklaamieelistusi, saadame teile teavet uute toodete, teenuste, eripakkumiste ja kampaaniate kohta ning ka üldist teavet. Kui te ei soovi sellist teavet saada, võite edasistest e-kirjadest loobuda (vt allpool jaotist Teie valikud ja loobumisvõimalused).
 • Kui soovite tellida meie uudiskirju, kasutame nende saatmiseks teie nime ja e-posti aadressi. Saate uudiskirjade tellimuse esitada meie registreerimislehel. Võite tellimusest igal ajal loobuda (vt allpool jaotist Teie valikud ja loobumisvõimalused). Vajaduse korral saadame teile teenusega seotud teateid, mis ei ole sisult reklaamid. Kui te ei soovi neid saada, võite veebilehel oma konto deaktiveerida.
 • Me ei edasta teie e-posti aadressi oma äripartneritele. Samas võime teile oma äripartnerite nimel pakkumisi saata – lisateabe saamiseks vaadake ülalolevat jaotist „Meie kogutava ja kasutatava teabe liigid“. Meie e-posti teel saadetud pakkumisest saate loobuda allpool kirjeldatud viisil.

Teabe jagamine ja piiriülesed ülekanded

 • Ülalkirjeldatud toodete, teenuste ning kliendilahenduste pakkumiseks sõlmime lepinguid ka kolmanda osapoole teenusepakkujate ja -tarnijatega. Võib-olla peame teie isikuandmeid jagama selliste kolmandate osapooltega, et võimaldada teile soovitud toodete, teenuste ja kliendilahenduste pakkumist. Lisaks peame andmete konsolideerimise, säilitamise, klienditeabe lihtsustatud haldamise, aruandluse, terviklike toodete, teenuste ja kliendilahenduste pakkumise ning muu sisemise kasutuse jaoks (mis võib hõlmata edastamist väljapoole EMP-d ja Kanadat USA-sse või muudesse riikidesse) jagama teie isikuandmeid oma grupi teiste liikmetega.
 • Jagame teie isikuandmeid nendel viisidel ainult andmekaitseseaduste kohaselt.

Küpsised ja muud digitaalsed markerid

Kogume teavet automaatselt küpsiste kasutamise ja muude digitaalsete markerite abil. Küpsised ja digitaalsed markerid on väikesed arvutifailid, mis võidakse salvestada teie arvuti kõvakettale või mis võivad olla integreeritud meie veebilehtedele, ning mis võimaldavad meil teid tuvastada ja teie veebilehe külastusi jälgida. Näiteks kui broneerite büroopinna, kasutame küpsiseid maksmisprotsessis, et jälgida teie tellimust iga broneerimisetapi vältel. Võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, et küpsiste kasutamise ja muude digitaalsete markerite abil isikuandmeid koguda ja töödelda. Võite oma arvutis küpsised keelata, kui muudate brauseri eelistuste või suvandite menüüs seadeid. Kui otsustate küpsised keelata, ei pruugi te saada juurdepääsu veebilehe teatud osadele.

Laste privaatsus

Me oleme võtnud endale kohustuseks kaitsta laste privaatsust ja ühtlasi julgustame ka vanemaid ning eestkostjaid olema aktiivsemad oma laste veebitegevuste ja -huvide jälgimises. Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid ega suuna ka oma veebilehti alla 13-aastastele lastele.

Teie valikud ja loobumisvõimalused

Anname teile valiku saada mitmesugust lisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Võite esitada tellimuse, et saada teatud toote või teenuse kohta täpsemat teavet või ka ettevõtte üldiseid reklaamteateid. Sellised teated võivad hõlmata uue toote teavet, eripakkumisi või osalemiskutset turu-uuringus. Kui te ei soovi edaspidi meie uudiskirju ja/või reklaammaterjale saada, võite nende saamisest loobuda, järgides igale uudiskirjale või reklaammaterjalile lisatud suuniseid või saates meile e-kirja aadressil crm.suppressions@iwgplc.com.

Juurdepääs teie andmetele ja muudele õigustele ning nende täpsus

Teatavates jurisdiktsioonides, eriti Ühendkuningriigis ja EMP-s, on teil teatud tingimustel järgmised õigused: juurdepääsuõigus; parandamise õigus; kustutamisõigus; töötlemise piiramise õigus; andmete teisaldamise õigus ja õigus esitada vastuväiteid. Need õigused võivad olla piiratud, näiteks kui teie nõude täitmine avalikustaks mõne muu isiku isikuandmed või rikuks teiste inimeste privaatsusõigusi, samuti juhul, kui palute meil kustutada andmed, mida peame seaduse järgi alles hoidma või kui nende säilitamist õigustavad mõjuvad õiguslikud põhjused. Nende õiguste kasutamiseks saatke e-kiri aadressil gdpr@iwgplc.com. Kui teil on lahendamata probleeme, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele oma elukohas, tööl või kohas, kus usute, et rikkumine on aset leidnud.

Teie andmete kaitsmine

Me ei saa garanteerida ega tagada meie serverite kindlust ega ka seda, et teie veebilehtede kaudu antud teave ei ole jälgitud sellel ajal, mil seda Interneti kaudu edastatakse. Meile saadetud isikuandmete kaitsmiseks järgime valdkonna üldtunnustatud tehnilisi standardeid nii andmete edastamisel kui ka nende vastuvõtmisel. Kui sisestate meie registreerimis- või tellimisvormidesse delikaatseid andmeid (näiteks krediitkaardi teave), krüptime selle teabe SSL-tehnoloogia (transpordikihi turbekontrolli) abil. Kui töötleme teie isikuandmeid reklaamide saatmise eesmärgil või teie nõusolekul, teeme seda seni, kuni palute meil nende töötlemise lõpetada, ning veidi aega ka pärast seda (et meil oleks aega teie soove rahuldada). Samuti hoiame tähtajatult alles teate selle kohta, et palusite meil teile reklaame mitte saata ega teie andmeid töödelda, et saaksime teie soove ka edaspidi austada. Neil juhtudel, mil töötleme teie isikuandmeid seoses lepingu täitmise või teenuse pakkumisega või mõne kampaania jaoks, hoiame teie andmeid alles kuus aastat pärast teie viimatist toimingut meie veebilehel (finantsteabe puhul kümme aastat). Telefonikõnede ja videovalvesüsteemide salvestisi säilitame suhteliselt lühikese aja jooksul, nagu on määratletud meie sisemiste nõuete vastavuse protseduurides, mida aeg-ajalt rakendatakse.

Ettevõtte üleminekud

Juhul, kui toimub ettevõtte üleminek, näiteks ettevõtte liitumine, teise ettevõtte poolt omandamine või varade täielik või osaline müük, käsitletakse suure tõenäosusega ka teie andmeid üleantavate varadena.

Tingimused

Kui otsustate külastada meie veebilehti, kehtivad nii teie külastusele kui ka kõikidele vaidlustele privaatsuse üle see privaatsuspoliitika ja meie kasutustingimused, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiipretensioonid, vastutuse piirangud ja vaidluste hagemine. Kui teil on küsimusi teie isiklike andmete kasutamise kohta, saatke e-kiri aadressil gdpr@iwgplc.com.

California privaatsusõigused

 • Lisateave California tarbijatele. Meie privaatsuseeskirjade see osa kehtib Californias elavatele tarbijatele. See jaotis puudutab ainult California tarbijaid.
 • Isikuandmeid, mida oleme tarbijatelt kogunud selle privaatsuspoliitika jõustumisele eelnenud kaheteistkümne (12) kuu jooksul, kirjeldame ülaltoodud privaatsuspoliitika jaotises „Meie kogutava ja kasutatava teabe liigid“. Kogu eeskirja leiate siit.