Woman smiling while wearing headphones
hold business meetings

Klienditugi

Kui teil on klienditoe valdkonda kuuluvaid küsimusi, pöörduge oma keskuse kogukonna meeskonna poole, nad oskavad teile vastata ja teid suurema osa päringute puhul aidata. Kui vajate endiselt abi, saate sisse logida rakendusse MyRegus, kust leiate lisaressursse ja saate taotleda tuge.

Kuidas kogukonna meeskond teid aidata saab

Kiire vastuse saamiseks võtke ühendust oma kogukonna meeskonnaga. Nad saavad aidata teid mitmesuguste teemadega.

  • Abi broneeringute tegemisel ja haldamisel
  • Konto andmete värskendamine või arvelduspäringutele vastamine
  • Küsimused IT-seadmete või muu tehnilise toe kohta
  • Kõik muud üldised päringud, mis teil võivad olla

Rakenduse MyRegus kaudu abi saamine

MyRegusele pääseb juurde 24/7 ning selles on palju kasulikku teavet ja ressursse.

  • Juurdepääs juhenditele ja muudele kasulikele ressurssidele
  • Vastused korduma kippuvatele küsimustele
  • Tagasiside andmine oma kogemuse kohta
  • Toe taotlemine, kui vajate täiendavat abi