Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για {{term}}. Δοκιμάστε ξανά.
Τα μέτρα της Regus για τον COVID-19
Shareholder Information
Ημερομηνία Τίτλος εγγράφου PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Ημερομηνία Τίτλος εγγράφου PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Τι είναι ένας Υπεύθυνος Μητρώου Μετοχών;

Η συμμετοχή σας στην Regus είναι καταγεγραμμένη σε ένα μητρώο μετόχων. Το μητρώο είναι μια λίστα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των μετόχων της Regus καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας από αυτούς. Το μητρώο τηρείται για λογαριασμό της εταιρείας Capita Registrars ("Υπεύθυνοι Μητρώου Μετοχών"). Ο Υπεύθυνος Μητρώου Μετοχών της Regus ενημερώνει το μητρώο όταν αλλάζει η προσωπική σας κατάσταση ή όταν αλλάζει η κατάσταση που αφορά στα μετοχικά μερίδια και στέλνει τις επιταγές μερίσματός σας και τα πιστοποιητικά μετοχών.

Βάσει νόμου, το μητρώο είναι δημόσιο έγγραφο το οποίο ο Υπεύθυνος Μητρώου θα πρέπει να το έχει διαθέσιμο προς επιθεώρηση όταν ζητηθεί. Το αίτημα πρέπει να περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που ζητεί πρόσβαση στο μητρώο, μια δήλωση που αφορά στον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες, αν θα κοινοποιηθούν σε κάποιον άλλο και, αν ναι, σε ποιον και για ποιο σκοπό. Η Regus δεν θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με κάποιο μέτοχο σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Τι μπορώ να κάνω με το αποδεικτικό κυριότητας μετοχών μου;

Τα πιστοποιητικά μετοχών είναι απόδειξη κυριότητας και πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Θα τα χρειαστείτε αν θέλετε να πωλήσετε το σύνολο ή μέρος των μετοχών σας στο μέλλον. Σας συνιστούμε να κρατήσετε ένα ξεχωριστό αρχείο με τους αριθμούς των πιστοποιητικών και τον αριθμό των μετοχών που καλύπτει κάθε πιστοποιητικό για την περίπτωση απώλειας ή ζημίας. Τα πιστοποιητικά μετοχών ταχυδρομούνται στους μετόχους με δική τους ευθύνη.

Τι πρέπει να κάνω εάν μετακομίσω;

Εάν μετακομίσετε θα πρέπει να ενημερώσετε τους υπεύθυνους μητρώου για τη νέα σας διεύθυνση. Εάν έχετε εγγραφεί στην πύλη Capita Share (www.capitashareportal.com) μπορείτε να τους πείτε τη νέα σας διεύθυνση κατά την σύνδεσή σας στο χαρτοφυλάκιό σας. Θα χρειαστείτε:

  • πλήρες όνομα και τρέχουσα καταχωρημένη διεύθυνση μετόχου
  • Κωδικός Μετόχου Επενδυτή

Θα τα βρείτε και τα δύο σε ένα πιστοποιητικό μετοχών, ένα πρόσφατο δελτίο μερίσματος ή σε οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα έντυπο αλλαγής διεύθυνσης που μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα τους, www.capitaregistrars.com(Παρακαλώ σημειώστε: Αυτός ο σύνδεσμος θα ανοίξει τη σελίδα σε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης) υπό τον τίτλο «Μέτοχοι και Εργαζόμενοι», στη συνέχεια «Φυλλάδια και Έντυπα». Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε το έντυπο, παρακαλούμε επιστρέψτε το ταχυδρομικώς στην Carita, στη διεύθυνση Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Τι πρέπει να κάνω εάν αλλάξω το όνομά μου;

Εάν αλλάξετε το όνομά σας, παρακαλούμε ενημερώστε τους υπεύθυνους μητρώου μας με λεπτομέρειες για το νέο σας όνομα και το προηγούμενο όνομά σας. Θα πρέπει να επισυνάψετε ένα επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου σας ή της πράξης αλλαγής ονόματος, μαζί με το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά μετοχών σας και τυχόν ανεξόφλητες επιταγές μερίσματος που είχαν εκδοθεί στο παλιό σας όνομα. Οι υπεύθυνοι μητρώου μετοχών θα τις επανεκδώσουν. Αν έχετε αλλάξει, επίσης, τη διεύθυνσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Τι πρέπει να κάνω αν μετακομίσω;'

Πώς αναφέρω τον θάνατο κάποιου καταχωρημένου δικαιούχου; Πώς μπορώ να αναφέρω το θάνατο ενός εγγεγραμμένου κατόχου;

Εάν διαχειρίζεστε περιουσία, μπορεί να χρειαστεί να μεταβιβάσετε τις μετοχές στα ονόματα των δικαιούχων ή να πωλήσετε τη συμμετοχή.

Το πρώτο βήμα είναι να γράψουμε στον υπεύθυνο μητρώου μετοχών μας στο:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Τότε θα βάλουν έναν προσωρινό δείκτη στο μητρώο ώστε να διασφαλιστεί ότι, όπου είναι δυνατόν, δεν θα εκδοθούν περαιτέρω πληρωμές μερισμάτων στο όνομα του μετόχου. Θα σας στείλουν επίσης τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους μητρώου μας εγγράφως ή τηλεφωνικώς, ώστε να μπορέσουν να σας καθοδηγήσουν σχετικά με τη διαδικασία.

Έχασα την επιταγή του μερίσματός μου - πώς μπορώ να πάρω άλλη;

Εάν χάσατε μία επιταγή μερίσματος πριν την καταθέσετε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, παρακαλούμε, ενημερώστε τους υπεύθυνους μητρώου μας εγγράφως. Η Capita, στη συνέχεια, θα μπορέσει να σας επανεκδώσει μία άλλη επιταγή. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρξουν έξοδα διαχείρισης.

Η επιταγή του μερίσματός μου έχει λήξει.

Εάν στείλετε την επιταγή που έχει λήξει στους υπεύθυνους μητρώου μας, θα σας την επανεκδώσουν. Ίσως χρειαστεί να πληρώσετε έξοδα διαχείρισης.

Μπορούν τα μερίσματά μου να καταβάλλονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό;

Αυτό είναι πιθανό στους περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς στεγαστικού ταμιευτηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μερικές φορές αναφέρεται ως "εντολή πληρωμής" ή "εντολή καταβολής μερίσματος". Το να δώσετε εντολή πληρωμής είναι εύκολο - το μέρισμα θα πάει στο λογαριασμό σας την ημερομηνία πληρωμής και τα φορολογικά στοιχεία σχετικά με το μέρισμα θα σας σταλούν στην καταχωρημένη διεύθυνσή σας.

Εάν έχετε εγγραφεί στο Capita Shareportal, μπορείτε να δώσετε τις οδηγίες σας μέσω διαδικτύου.

Αν προτιμάτε να στείλετε γραπτές οδηγίες ή εάν η συμμετοχή σας είναι σε περισσότερα ονόματα ή αποτελεί εταιρική συμμετοχή, απλά εκτυπώστε το έντυπο οδηγιών όσον αφορά το μέρισμα από τον σύνδεσμο "έντυπα", συμπληρώστε το και ταχυδρομήστε το στον υπεύθυνο μητρώου μετοχών μας.

Θα κάνουν τα πάντα για να καταχωρίσουν το αίτημά σας έγκαιρα για το επόμενο μέρισμα. Ωστόσο, το δικαίωμα για μέρισμα υπολογίζεται συνήθως ένα ή δύο μήνες πριν την πραγματική καταβολή του μερίσματος. Εάν το αίτημά σας ληφθεί μετά από αυτό το διάστημα, θα λάβετε το μέρισμά σας με την υπάρχουσα μέθοδο πληρωμής σας αλλά θα διασφαλίσουν ότι η εντολή σας έχει καταχωρηθεί για την επόμενη πληρωμή.

Οι μέτοχοι που εδρεύετε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να πάτε στο www.capitashareportal.com στις Διεθνείς Πληρωμές "Μετόχων και Εργαζομένων" για να κατεβάσετε το κατάλληλο έντυπο εντολής πληρωμής για τη χώρα στην οποία ζείτε.

Μπορώ να πάρω τα μερίσματά μου ως μετοχές αντί μετρητών; Μπορώ να πάρω τα μερίσματα μου σε μετοχές αντί μετρητών;

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια επιλογή για να γίνει αυτό.

Τι σημαίνουν οι όροι 'άνευ μερίσματος' και 'ημέρα καταχώρησης';

Πριν την ανακοίνωση κάθε μερίσματος και σε συνεννόηση με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχουμε ορίσει ημερομηνία κατά την οποία τα μερίδιά μας θα πωλούνται χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα. Αυτό είναι γνωστό ως "αποκοπή μερίσματος". Πριν από αυτή την ημερομηνία θεωρούνται ως "έχοντες δικαίωμα μερίσματος".

Εάν αγοράσετε μετοχές πριν την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, δικαιούστε να λάβετε το μέρισμα που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Εάν αγοράσετε μετοχές κατά την ημερομηνία αυτή ή μετά από αυτή την ημερομηνία, κατά την περίοδο αποκοπής μερίσματος, αυτό το μέρισμα είναι πληρωτέο στον προηγούμενο κάτοχο.

Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στο μητρώο μετοχών κατά τη λήξη της προθεσμίας ('ημερομηνία καταγραφής'). Η ημερομηνία καταγραφής είναι επί του παρόντος δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Εάν λάβετε ένα μέρισμα έχοντας πουλήσει πρόσφατα τις μετοχές σας και δεν είστε σίγουροι εάν έχετε δικαίωμα σε αυτό, επικοινωνήστε με τον πράκτορα που ενεργούσε για λογαριασμό σας στην πώληση. Ανάλογα με τους όρους της πώλησης, το μέρισμα μπορεί να οφείλεται στον νέο κάτοχο.

Πως μπορώ να μεταβιβάσω τις μετοχές μου σε έναν φίλο ή συγγενή; Πώς μπορώ να μεταβιβάσω μετοχές μου σε ένα φίλο ή συγγενή;

Εάν θέλετε να δώσετε ή να πουλήσετε τις μετοχές σας σε κάποιον που γνωρίζετε, μπορείτε να μεταβιβάσετε τις μετοχές σας χρησιμοποιώντας ένα "έντυπο μεταβίβασης μετοχών". Το έντυπο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του υπεύθυνου μητρώου μετοχών μαςwww.capitashareportal.com (Παρακαλούμε σημειώστε: Αυτός ο σύνδεσμος θα ανοίξει τη σελίδα σε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης) στο ‘Φυλλάδια και Έντυπα’. Αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε το έντυπο, παρακαλούμε επιστρέψτε το ταχυδρομικώς στην Capita Registrars.

Το αποδεικτικό κυριότητας μετοχής/μετοχών έχει χαθεί/κλαπεί - πως μπορώ να το αντικαταστήσω;

Εάν έχετε χάσει το αποδεικτικό κυριότητας μετοχής/μετοχών, θα πρέπει να ενημερώσετε τους υπεύθυνους μητρώου μετοχών μας το συντομότερο δυνατόν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή εγγράφως. Στη συνέχεια, η Capita θα μπορέσει να σας καθοδηγήσει όσον αφορά τη διαδικασία απόκτησης ενός αντιγράφου του πιστοποιητικού. Ανάλογα με την αξία των μετοχών που εκπροσωπούνται από το πιστοποιητικό μετοχών, μπορεί να απαιτηθεί μία αμοιβή.

Εάν το αποδεικτικό κυριότητας μετοχής/μετοχών έχει κλαπεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να λάβετε έναν αριθμό αναφοράς εγκληματικής ενέργειας. Αφού τον λάβετε, γράψτε στην Capita ενημερώνοντας για την κλοπή και αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς εγκληματικής ενέργειας. Στη συνέχεια, η Capita θα σας καθοδηγήσει ως προς τη διαδικασία.