Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για {{term}}. Δοκιμάστε ξανά.
Τα μέτρα της Regus για τον COVID-19

Εταιρικός κατάλογος

Γραμματεία και Επίσημη Έδρα

Tim Regan, Γραμματέας Εταιρείας,Regus plc (Ανών&υacute;μηé Εταιρεία)

Επίσημη Έδρα Εταιρείας:,22 Grenville Street,St Helier,Jersey,JE4 8PX

Επίσημη Έδρα Εταιρείας:,26 Boulevard Royal,L-2449 Luxembourg

Καταχωρημένος Αριθμός

Jersey,101523,Luxembourg,R.C.S.B 141159

Υπεύθυνοι μητρώου μετοχών

Capita (Registrars) Jersey Limited,12 Castle Street,St Helier,Jersey,JE2 3RT

Ελεγκτής

KPMG Luxembourg S.à r.l.,9 Allée Scheffer,L-2520 Luxembourg

Νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο

Slaughter and May,One Bunhill Row,London EC1Y 8YY

Νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας ως προς το Δίκαιο του Λουξεμβούργου

MNKS,Vertigo Polaris Building,2-4 rue Eugene Ruppert,L-2453 Luxembourg

Χρηματιστηριακή Εταιρεία

Investec Bankplc,2 Gresham Street,London,EC2V 7QP

J.P. Morgan Cazenove,25 Bank Street,Canary Wharf,London,E14 5JP

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων

Brunswick Group LLP,16 Lincoln's Inn Fields,London,WC2A 3ED