Omlouváme se, nemůžeme najít {{term}}. Zkuste to znovu.
Reakce společnosti Regus na COVID-19
Shareholder Information
Datum Název dokumentu PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Datum Název dokumentu PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Kdo je správce registru?

Vaše vlastnictví akcií společnosti Regus je evidováno v registru akcionářů. Registr je seznam jmen a adres všech akcionářů společnosti Regus; obsahuje též počet akcií vlastněných jednotlivými akcionáři. Registr spravuje jménem společnosti Regus firma Capita Registrars ("správce registru"). Správce registru společnosti Regus aktualizuje registr, když dojde ke změně vaší osobní situace nebo vašeho vlastnictví akcií. Rovněž odesílá šeky s dividendami a akciové certifikáty.

Registr je ze zákona veřejným dokumentem, který musí správce registru na základě žádosti zpřístupnit k nahlédnutí. Žádost musí obsahovat jméno a adresu osoby požadující přístup, prohlášení o účelu použití informací a sdělení, zda budou informace sdíleny s někým jiným (a pokud ano, s kým a proč). Společnost Regus neposkytne nad rámec zákonných povinností žádné třetí straně detaily o jakémkoli akcionáři.

Co mám se svým akciovým certifikátem udělat?

Akciové certifikáty jsou dokladem vašeho vlastnictví akcií a musejí být uchovávány na bezpečném místě. Budete je potřebovat, jestliže máte v úmyslu některé nebo všechny své akcie v budoucnu prodat. Doporučujeme, abyste pro případ ztráty či poškození certifikátů uchovávali odděleně od certifikátů čísla certifikátů a počet akcií, na něž se jednotlivé certifikáty vztahují. Akciové certifikáty jsou zasílány poštou na vlastní riziko akcionářů.

Co mám dělat, když se přestěhuji?

Pokud se přestěhujete, musíte informovat našeho správce registru o nové adrese. Jste-li zaregistrováni na portálu Capita Share (www.capitashareportal.com), můžete správci sdělit novou adresu po přihlášení ke svému portfoliu. Budete potřebovat:

  • celé jméno akcionáře a aktuální evidovaná adresa
  • Investiční kodex pro akcionáře

Tyto údaje naleznete na akciovém certifikátu, aktuálním dividendovém kupónu a v další korespondenci od nás.

Nebo můžete vyplnit formulář sloužící k oznámení změny adresy. Tento formulář je k dispozici na webu správce www.capitaregistrars.com (upozornění – po kliknutí na odkaz se otevře stránka v novém okně prohlížeče) v části "Shareholders and Employees" (Akcionáři a zaměstnanci) – "Leaflets and Forms" (Letáky a formuláře). Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete poštou na adresu společnosti Capita: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Spojené království.

Co mám dělat, když si změním jméno?

Pokud si změníte jméno, napište správci registru a uveďte své nové a předchozí jméno. Přiložte ověřenou kopii oddacího listu nebo potvrzení o změně jména, a to společně s akciovými certifikáty a všemi nevyplacenými šeky s dividendami, které byly vystaveny na vaše původní jméno. Správce registru následně vydá nové. Jestliže jste změnili také svou adresu, přečtěte si část "Co mám dělat, když se přestěhuji?".

Jak oznámím úmrtí zaregistrovaného vlastníka?

Pokud jste správcem pozůstalosti, je možné, že budete muset akcie převést na dědice nebo je prodat.

Nejdříve napište správci registru na adresu:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Akcie budou následně v registru opatřeny dočasnou značkou s cílem zajistit, aby budoucí dividendy pokud možno nebyly vypláceny na jméno akcionáře. Správce registru vám také pošle formuláře, které budete muset vyplnit. Obraťte se na správce písemně nebo telefonicky, provede vás celým procesem.

Ztratil(a) jsem šek s dividendou – jak získám náhradní?

Pokud ztratíte šek s dividendou dříve, než jste mohli požádat o jeho proplacení na bankovní účet, kontaktujte písemně správce registru. Společnost Capita poté vystaví náhradní šek. Upozornění: Za náhradní šek může být účtován administrativní poplatek.

Můj šek s dividendou je zastaralý.

Zašlete-li správci registru šeky s uplynulou platností, vystaví vám nové. Možná budete muset uhradit administrativní poplatek.

Lze dividendy vyplatit na bankovní účet?

Tato možnost je k dispozici u většiny účtů v bankách a stavebních spořitelnách ve Velké Británii. Někdy je označována jako "platební pokyn" nebo "žádost o výplatu dividendy převodem". Využití možnosti výplaty dividendy převodem je snadné – dividenda bude v den platby převedena na váš účet a daňové informace související s dividendou budou odeslány na vaši zaregistrovanou adresu.

Jste-li zaregistrováni na portálu Capita Share (www.capitashareportal.com), můžete zadat pokyny online.

Pokud dáváte přednost zaslání písemných pokynů nebo pokud jsou akcie evidovány na více jmen nebo na firmu, jednoduše si prostřednictvím odkazu "Forms" (Formuláře) vytiskněte formulář s pokynem týkajícím se dividendy, vyplňte jej a odešlete poštou správci registru.

Správce učiní vše nezbytné k tomu, aby vaše žádost o výplatu dividendy převodem byla zaevidována včas před výplatou další dividendy. Nárok na dividendu je ovšem obvykle stanovován jeden nebo dva měsíce před skutečným vyplacením dividendy. Pokud je vaše žádost přijata až poté, bude vám dividenda vyplacena stejným způsobem jako dosud. Správce ale zajistí, aby byla vaše žádost zohledněna při další platbě.

Akcionáři se sídlem mimo Spojené království by měli navštívit web www.capitashareportal.com, přejít do části "Shareholders and Employees" (Akcionáři a zaměstnanci) – International Payments (Mezinárodní platby) a stáhnout si příslušný formulář žádosti o výplatu dividend převodem platný pro danou zemi.

Mohu obdržet dividendy v podobě akcií, nikoli v hotovosti?

Tato možnost není aktuálně k dispozici.

Co znamenají pojmy "ex dividend" a "record date"?

Před oznámením dividendy a po poradě s burzou London Stock Exchange stanovíme datum, k němuž budou naše akcie prodávány bez nároku na dividendu. Toto datum je označováno jako "ex-dividend". Doba před tímto datem je označována jako "cum dividend".

Pokud zakoupíte akcie před datem "ex-dividend", máte tedy nárok na výplatu aktuálně oznámené dividendy. Jestliže akcie zakoupíte v daný den nebo po něm, v období "ex-dividend", dividenda bude vyplacena předchozímu vlastníkovi akcie.

Dividenda je vyplácena akcionářům na základě počtu akcií, který je evidován v registru akcií ve stanovený den ("rozhodný den"). Rozhodný den je v současnosti dva dny po datu "ex-dividend". Obdržíte-li dividendu v situaci, kdy jste nedávno prodali své akcie, a nejste si jisti, zda máte na dividendu nárok, kontaktujte makléře, který prodej zprostředkoval. V závislosti na podmínkách prodeje je možné, že dividenda náleží novému vlastníkovi akcií.

Jak převedu své akcie na známého nebo příbuzného?

Pokud chcete své akcie přenechat nebo prodat někomu, koho znáte, můžete je převést pomocí formuláře "Stock Transfer Form" (Formulář pro převod akcií). Tento formulář si můžete stáhnout z webu správce registru na adrese www.capitashareportal.com (upozornění – po kliknutí na odkaz se otevře stránka v novém okně prohlížeče) v části "Leaflets and Forms" (Letáky a formuláře). Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete poštou společnosti Capita Registrars.

Ztratil(a) jsem svůj akciový certifikát, nebo mi byl odcizen – jak získám náhradu?

Jestliže jste svůj akciový certifikát ztratili, musíte co nejdříve informovat správce registru. Můžete tak učinit telefonicky nebo písemně. Společnost Capita vám následně poskytne informace o tom, jak postupovat při získání duplikátu certifikátu. V závislosti na hodnotě akcií, jejichž vlastnictví daný certifikát dokládá, může být vyžadována úhrada poplatku.

Pokud byl váš akciový certifikát odcizen, musíte kontaktovat policii a získat číslo spisu daného případu. Poté oznamte krádež společnosti Capita a sdělte jí toto číslo. Společnost Capita vám následně poskytne informace o tom, jak postupovat.