Zásady ochrany osobních údajů online

Zásady ochrany osobních údajů online

ÚVOD

 • Zavázali jsme se důsledně zajišťovat ochranu soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů, které zpracováváme nebo spravujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů vám přinášejí informace o našich postupech ochrany osobních údajů v souvislosti s naší online a telefonickou komunikací s vámi a v souvislosti s vašimi návštěvami v našich centrech, kde je nainstalován kamerový systém.
 • Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů a občas tuto stránku navštivte, abyste mohli zkontrolovat případné změny. (Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli pozměnit, a to zveřejněním pozměněných podmínek na této webové stránce. Není-li uvedeno jinak, veškeré pozměněné podmínky nabývají účinnosti dnem stanoveným ve zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů.)

Stránky, pro které platí tyto zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny naše webové stránky a domény, včetně všech regionálních nebo specifických stránek pro jednotlivé země (souhrnně jen „webové stránky“). Tyto webové stránky mohou pro vaše pohodlí a informaci obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto webové stránky. Tyto webové stránky ani jejich postupy ochrany osobních údajů nemáme pod kontrolou. Mohou se lišit od našich vlastních postupů ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám. Nesledujeme ani nekontrolujeme informace shromážděné takovými stránkami, ani praktiky ochrany osobních údajů třetích stran a nezodpovídáme za jejich praktiky ani obsah jejich stránek.

Typy informací, které shromažďujeme a používáme

 • V těchto zásadách se „osobními informacemi“ nebo „osobními údaji“ rozumí informace o identifikovatelné osobě, na kterou se vztahují zákony v jurisdikci, ve které máte bydliště. V některých jurisdikcích „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ nezahrnují obchodní kontaktní informace.
 • Webové stránky shromažďují informace různými způsoby a za různými účely, a to následujícím způsobem. Pokud se na některé z webových stránek rozhodnete zaregistrovat, abyste mohli dostávat aktuální informace, spravovat svůj účet a/nebo používat náš samoobslužný portál, budete požádáni o poskytnutí kontaktních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, jedinečné přihlašovací jméno a heslo). Tyto informace používáme v souladu s našimi oprávněnými obchodními zájmy, abychom vám mohli poskytovat naše služby a/nebo abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou služeb na našich stránkách, o které jste projevili zájem.
 • Webové stránky automaticky shromažďují technické informace o vaší návštěvě (například typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, typ platformy, adresy internetového protokolu (IP), odkazující či naposledy navštívené stránky, operační systém, datum / časové razítko). Tyto informace shromažďujeme za účelem sestavování hlášení o webových stránkách, abychom mohli analyzovat trendy, diagnostikovat problémy se serverem a spravovat webové stránky, sledovat pohyb a způsob používání uživatelů a získávat širší demografické informace. Více informací najdete níže v oddílu „Soubory cookie a jiné digitální značky“.
 • Dále máte možnost sdělit nám demografické informace (například typ firmy, velikost firmy, působiště atd.). Tyto demografické informace nám pomáhají, abychom porozuměli vašim potřebám a zájmům a mohli vám na webových stránkách poskytovat personalizovanější obsah. Tyto informace skupina používá, aby mohla zpracovat vaše objednávky, umožnit vám účast na reklamních akcích (v souladu s vašimi marketingovými preferencemi) a poskytovat vám služby.
 • Své osobní údaje nám můžete sdělit také během telefonního hovoru. Hovory se mohou nahrávat pro účely školení a zkvalitňování služeb. Pokud se má hovor nahrávat, hned v úvodu vás o tom informujeme, abyste jej v případě, že si nahrávání nepřejete, mohli ukončit.
 • Při návštěvě centra, kde je nainstalován kamerový systém, vás můžeme zachytit na videozáznam.

Jak využíváme informace, které shromažďujeme

 • Prostřednictvím webových stránek si můžete objednat produkty nebo služby, vyžádat si informace nebo začít odebírat marketingové či informační materiály. Abyste od nás mohli zakoupit produkt nebo službu, budeme od vás potřebovat určité informace, které použijeme pro účely plnění smlouvy. Budete nám muset poskytnout kontaktní informace (jako je jméno, e-mailová adresa a dodací adresa) a platební informace (jako je číslo platební karty, datum expirace a fakturační adresa). Shromažďované finanční informace používáme pouze k účtování ceny za produkty a služby, které jste zakoupili.
 • Pokud od vás shromažďujeme informace o platební kartě, používáme tyto informace pouze pro zpracování plateb a jako prevenci podvodů. Skupina nepoužije bez vašeho výslovného souhlasu informace o platební kartě ani žádné jiné podobné citlivé informace k žádnému jinému účelu. Pokud nám neudělíte souhlas s uchováváním informací o platební kartě pro budoucí nákupy, nebudeme informace o platební kartě po provedení platby uchovávat.
 • Podle platných zákonů můžeme být požádáni o sdílení informací s třetími stranami. Například můžeme být povinni informace poskytnout na základě soudního příkazu, obsílky nebo úředního příkazu. Kromě toho můžeme informace v souladu s platnými zákony poskytnout dobrovolně, abychom pomohli při vyšetřování orgánů vymáhání práva nebo pokud bude poskytnutí informací nezbytné pro ochranu našich systémů, našeho podnikání nebo práv jiných subjektů.
 • Vaše kontaktní informace můžeme využít také k tomu, abychom vám zasílali informace o dalších produktech a službách skupiny, jako jsou zasedací místnosti, virtuální kanceláře, náhradní pracoviště, kanceláře, coworking a programy členství, pokud od vás v souladu s platnými zákony získáme příslušný souhlas. Pokud tato reklamní oznámení nechcete dostávat, můžete nám to sdělit a my upravíme vaše preference (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“ níže).

Elektronická sdělení

 • Po registraci vám zašleme uvítací e-mail, ve kterém si ověříte své uživatelské jméno a heslo. Budeme také odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vámi požadované služby a spravovat váš účet. Můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, SMS a jiného softwaru pro rychlé zasílání zpráv, jakož i sociálních médií (například Facebook Messenger). Vynasnažíme se vyhovět vašim preferencím.
 • S ohledem na marketingové preference, které nám poskytnete, vám také budeme zasílat informace o nových produktech, službách, zvláštních úsporách či reklamních akcích a obecné informace. Pokud o informace tohoto typu nemáte zájem, můžete odběr dalších zpráv odhlásit (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“ níže).
 • Pokud žádáte o předplatné našich zpravodajů, použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k jeho zaslání. K odběru těchto zpravodajů se můžete přihlásit na naší registrační stránce. Odběr můžete kdykoli odhlásit (viz oddíl „Vaše volby a možnosti odhlášení“ níže). V případě potřeby vám budeme zasílat oznámení o službách, která nejsou reklamního rázu. Pokud je nechcete dostávat, můžete svůj účet deaktivovat na webových stránkách.
 • Vaši e-mailovou adresu neposkytujeme našim obchodním partnerům. Jménem obchodních partnerů vám však můžeme zasílat nabídky – více informací najdete výše v části „Typy informací, které shromažďujeme a používáme“. Odběr našich e-mailových nabídek můžete odhlásit způsobem popsaným níže.

Sdílení informací a přeshraniční přenos

 • S dodavateli a poskytovateli služeb třetích stran uzavíráme smlouvu, abychom mohli dodávat kompletní produkty, služby a zákaznická řešení popsaná výše. Aby dodání požadovaných produktů, služeb a zákaznických řešení bylo možné realizovat, může být nutné, abychom těmto třetím stranám předali vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s ostatními členy naší skupiny, a to za účelem konsolidace dat, uchovávání, zjednodušení správy informací o zákaznících, vykazování, doručování kompletních produktů, služeb a zákaznických řešení a pro další interní účely (jež mohou zahrnovat přenos údajů mimo EHP a Kanadu do Spojených států a dalších zemí).
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze uvedenými způsoby, v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie a jiné digitální značky

Informace shromažďujeme automaticky pomocí souborů cookie a jiných digitálních značek. Soubory cookie a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které mohou být ukládány na pevný disk vašeho počítače nebo vkládány na naše webové stránky a které nám umožňují identifikovat vás a sledovat vaši návštěvu na webových stránkách. Když si například rezervujete kancelářské prostory, používáme v průběhu realizace soubory cookie, abychom vaši objednávku mohli sledovat v jednotlivých krocích rezervačního procesu. Služeb třetích stran můžeme využívat ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím použití souborů cookie a jiných digitálních značek naším jménem. Soubory cookie můžete ve svém počítači zakázat změnou nastavení v nabídce předvoleb nebo možností vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým oblastem webových stránek.

Ochrana osobních údajů dětí

Zavázali jsme se chránit potřeby dětí v oblasti ochrany osobních údajů a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně zajímali o online aktivity a zájmy svých dětí. Vědomě neshromažďujeme informace od dětí mladších 13 let a děti mladší 13 let nejsou cílovou skupinou našich webových stránek.

Vaše volby a možnosti odhlášení

Můžete si vybrat, které z informací, jež doplňují naše produkty a služby, chcete dostávat. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitých konkrétních produktů a služeb a marketingových sdělení z celé skupiny. Tato sdělení mohou zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvánky k účasti na průzkumu trhu. Pokud již o naše zpravodaje a/nebo reklamní sdělení nebudete mít zájem, můžete podle pokynů obsažených v každém zpravodaji nebo sdělení odhlásit jejich odběr nebo nás můžete kontaktovat na adrese crm.suppressions@iwgplc.com.

Přístup a přesnost vašich informací a vaše další práva

V některých jurisdikcích, mimo jiné ve Velké Británii a zemích EHP, máte za určitých okolností následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. Tato práva mohou být omezena, například v případě, že by splnění vašeho požadavku znamenalo odhalení osobní údajů o jiné osobě nebo porušilo práva na ochranu osobních údajů jiných osob nebo že byste nás požádali o vymazání informací, které musíme ze zákona uchovávat nebo na jejichž uchovávání máme důležitý oprávněný zájem. Chcete-li tato svá práva uplatnit, kontaktujte nás e-mailem na adrese gdpr@iwgplc.com. Pokud se záležitost nevyřeší k vaší spokojenosti, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení práv došlo.

Ochrana vašich údajů

Nezaručujeme ani neposkytujeme záruku bezpečnosti našich serverů ani nemůžeme zaručit, že údaje, které zadáváte prostřednictvím těchto webových stránek, nebudou při přenosu přes internet zachyceny. Dodržujeme obecně uznávané technické standardy odvětví, abychom osobní údaje, které jsou nám poskytovány, ochránili jak při přenosu, tak po jejich přijetí. Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáváte citlivé informace (například informace o platební kartě), šifrujeme je pomocí protokolu SSL. Pokud osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, zpracováváme je, dokud nás nepožádáte o zastavení jejich zpracování a po krátkou dobu po přijetí vaší žádosti (abychom mohli splnit vaše požadavky). Uchováme také záznam o skutečnosti, že jste nás požádali, abychom vám nezasílali přímá marketingová sdělení a abychom již nezpracovávali vaše osobní údaje, a to abychom mohli v budoucnu respektovat vaše požadavky. Pokud osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy nebo poskytováním služby nebo kvůli soutěži, uchováváme je po dobu 6 let (s výjimkou finančních informací, které uchováváme po dobu 10 let) od vašeho posledního kontaktu s námi. Záznamy telefonních hovorů a záznamy z kamerového systému uchováváme poměrně krátkou dobu, která je určena v souladu s našimi interními postupy pro dodržování předpisů, jež čas od času zavádíme.

Převody podniku

V případě převodu našeho podniku, například fúze, akvizice jinou společností nebo prodeje celého podniku či jeho části, budou vaše osobní údaje pravděpodobně mezi převedenými aktivy.

Smluvní podmínky

Pokud se rozhodnete navštívit naše webové stránky, vaše návštěva a jakýkoli spor o ochranu osobních údajů se bude řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi smluvními podmínkami, včetně mimo jiné odmítnutí záruky, omezení odpovědnosti a rozhodčího řízení o sporech. Máte-li jakékoli otázky k tomu, jak používáme vaše osobní údaje, napište nám e-mail na adresu gdpr@iwgplc.com.

Právo na ochranu soukromí v Kalifornii

 • Doplňující informace pro spotřebitele ve státě Kalifornie. Tato část našich zásad ochrany osobních údajů platí pro spotřebitele, kteří mají bydliště v Kalifornii. Tento oddíl se vztahuje pouze na kalifornské spotřebitele.
 • Osobní údaje, které jsme od spotřebitelů shromáždili během dvanácti (12) měsíců před datem účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů, popisujeme v oddíle zásad ochrany osobních údajů nazvaném „Typy informací, které shromažďujeme a používáme“ výše. Celý text zásad je k dispozici zde.