Our response to COVID-19

Podmínky použití

Podmínky použití

Používáním nebo procházením tohoto webu („Web“) nebo kteréhokoli jiného webu („Webové stránky Skupiny“) skupiny IWG PLC („Skupina“) potvrzujete, že jste si přečetli tyto Podmínky použití, že jste jim porozuměli a že se jimi budete řídit stejně jako všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud nesouhlasíte, že se těmito Podmínkami použití budete řídit, nesmíte tento Web používat. Tyto Podmínky použití můžeme kdykoli bez předchozího upozornění změnit, takže doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a seznamovali se s aktuální verzí Podmínek použití. Použitím tohoto Webu po zveřejnění případných změn potvrzujete, že změny přijímáte, bez ohledu na to, zda jste si je skutečně prostudovali.

Únor 2020