Our response to COVID-19

Правила и условия на ползване

Правила и условия на ползване

Чрез използването или преглеждането на този уеб сайт ("Сайтът) или на който и да е от останалите уеб сайтове ("Уеб сайтове на Групата") на групата IWG PLC ("Групата") Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия, както и с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези Правила и условия, не трябва да ползвате този Сайт. Имаме право да променяме тези Правила и условия във всеки момент и без каквото и да е задължение да Ви предоставяме известие за това, така че Ви насърчаваме периодично да посещавате тази страница, за да преглеждате тези Правила и условия. Чрез използването на този Сайт, след като публикуваме каквито и да било промени, Вие приемате и се съгласявате с тези промени – независимо дали реално сте ги прегледали, или не.

Февруари 2020 г.