Puisia taloja kannettavan tietokoneen vierellä

Tuottavuus

Yllättävä totuus kotityöskentelystä

Raporttien mukaan kotoa työskentelevien määrä on kasvanut 115 prosenttia kymmenessä vuodessa(1). Malli ei kuitenkaan sovellu kaikille työntekijöille – tai jokaisella työnantajalle. Matthew Jenkin tutustuu etuihin ja haittoihin ja paljastaa yllättävän päätelmän.

 

Pukeudu haluamallasi tavalla, valitse omat työtuntisi ja unohda työmatkat ikiajoiksi – kotoa töitä tekevät ovat toimistossa istuvien kateuden kohde ympäri maailmaa. Puvun ja salkun vaihtaminen yöasuun ja sohvaan voi kuulostaa mukavammalta – mutta parantaako se todella tuottavuutta?

Ennätysmäärä ihmisiä Yhdysvalloissa(2) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa(3) työskentelee kotoa käsin, ja asiantuntijat ennustavat määrän vain jatkavan kasvuaan. Bostonilaisen konsultointiyrityksen Strategy Analyticsin tutkimuksessa arvioitiin, että globaali etätyövoima kasvaa vuodesta 2016, jolloin se edusti 38,8 prosenttia kaikesta työvoimasta, 42,5 prosenttiin vuonna 2022(4). Toisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa työntekijöistä tulee työskentelemään kotona 10 vuoden kuluessa(5).

Näiden lukujen ei pitäisi tulla yllätyksenä. Yhdysvaltaisen urasivuston FlexJobsin vuonna teettämässä tutkimuksessa selvisi, että etätyö on kaikkein halutuin etu, sillä 81 prosenttia työntekijöistä pitää sitä houkuttelevimpana työjoustavuuden ominaisuutena(6). Yhä useammat yritykset vastaavat kasvavaan kysyntään tarjoamalla etä- tai kotityöntekomahdollisuuksia. Vuonna 2017 Amazon ilmoitti palkkaavansa 5 000 etätyöntekijää vuoden loppuun mennessä(7), ja Apple julkaisi hiljattain työilmoituksen, jossa se haki henkilöstöä kotoa hoidettaviin työtehtäviin(8).

Parempi sitoutuminen

Ensinäkemältä kotoa työskentely vaikuttaa erittäin hyvältä. Yhä useammat tutkimukset vihjaavat siihen suuntaan, että etätyöntekijät, mukaan lukien kotona töitä tekevät, ovat päivittäisissä tehtävissään tehokkaampia kuin toimistolla olevat vastineensa. Kiinalaisen matkailusivusto Ctripin työntekijöistä vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin säännöllisesti etätöitä tekevien ja vain toimistossa työskentelevien tuottavuutta. Tulosten mukaan etätyöläiset soittivat 13,5 prosenttia enemmän myyntipuheluita kuin toimistossa työskentelevät(9) – eli he tekivät lähes kokonaisen työpäivän verran lisätyötä. He myös lopettivat työt puolta epätodennäköisemmin ja ilmoittivat olevansa paljon tyytyväisempiä työhönsä.

Vuonna 2016 tehdyssä kyselyssä yhdysvaltalaisista etätyöntekijöistä selvisi, että 91 prosenttia kotona työskentelevistä kokee olevansa tuottavampia kuin toimistossa ollessaan(10). Lisäksi Canada Life Groupin tutkimuksessa selvisi, että kotoa töitä tekevät arvioivat tuottavuudekseen 7,7/10, kun sama luku avotoimistoissa työskentelevillä oli 6,5/10(11). Äskettäin tehdyssä gallupkyselyssä huomattiin myös, että ne, jotka tekevät töitä kotoa käsin kolmena tai neljänä päivänä viikossa, kokevat olevansa huomattavasti todennäköisemmin sitoutuneita ja epätodennäköisemmin epäsitoutuneita kuin ne, jotka tekevät töitä toimistolla joka päivä(12).

Ratkaisun haittapuolet

Kaikesta kotityöskentelyn huumasta huolimatta kaikki eivät ole vakuuttuneita. Joustavaan työntekoon keskittyvässä yli 500 työntekijää ja esimiestä kattavassa LSE:n tutkimuksessa(13) havaittiin, että monet positiiviset ominaisuudet hiipuivat ajan mittaan. Työntekijät eivät enää pitäneet kotoa työskentelyä etuoikeutena, ja he alkoivat käyttäytyä toimistotyöntekijöiden tavoin ja tuottaa samanlaisia tuloksia.

Työntekijät eivät kokeneet saavansa riittävästi ammattimaista tukea työnantajilta, ja tutkimuksen mukaan kollegoiden välinen kommunikointi ja kasvokkaiset kohtaamiset olivat vähissä. Tämän seurauksena työntekijät kokivat työnantajien mahdollisesti hidastavan heidän ammattimaista kehitystään ja olivat vähemmän lojaaleja yritystä kohtaan.

Tutkimusta tukevat IBM:n ja Yahoon kaltaiset suuryritykset, jotka ovat kääntäneet kelkkansa etätyökäytäntöjen osalta tuottavuuden laskettua(14).

Osa kotoa työskentelemisen ongelmaa on se, ettei se muuta ihmisten peruspsykologiaa. Jos henkilö ei ole tuottava toimistossa, ei se todennäköisesti tule muuttumaan kotona työskenneltäessä kaikkien muiden häiriöiden läsnä ollessa, oli se sitten televisio, kotiaskareet tai jääkaapissa odottava puolikas juustokakku. Tehokas työnteko edellyttää silti erilaisten taktiikoiden ja strategioiden käyttämistä.

Itse asiassa vuoden 2017 Regus-kyselyyn vastanneet kertoivat, että kotityöskentely sai heidät tuntemaan olonsa yksinäiseksi, kaipaamaan keskusteluja muiden ammattilaisten kanssa, tyhjentämään jääkaapin liian usein ja ärsyyntymään liian uteliaista perheenjäsenistä.

Tyytyväisenä kotona työskentelevä nainen

Vaikka tuottavuus voikin lisääntyä kotoa työskenneltäessä, niin voivat myös eristyneisyyden ja yksinäisyyden tuntemukset

 

Yhteistyöskentelytilat

Kenties ratkaisu olisi työtila, joka tarjoaa etätyönteon edut eliminoiden samalla sohvalle jumiutumisen riskin. Tämä huomioiden ei olekaan mikään yllätys, että etä- ja kotityönteon yleistyessä myös tarve yhteisille työskentelytiloille, joissa jäsenet voivat tehdä yhteistyötä ja verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa, on lisääntynyt. Vuonna 2017 maailmassa oli 15 500 coworking-tilaa(15). Tämä on selvä nousu vuonna 2016 mitatusta 12 100 tilasta, ja sen odotetaan nousevan 18 900:aan vuonna 2018.

Barnaby Lashbrooke, joka on perustanut virtuaaliavustaja Time etc:n(16), uskoo toimiston olevan kaukana kuolleesta ja säilyttävän asemansa tuottavana työtilana monille ihmisille. Hän huomasi omassa yrityksessään alusta asti, että kaikki hänen työntekijänsä eivät olleet parhaimmillaan kotona työskennellessään, joten hän varmisti kotityönteon pysyvän vain valittavissa olevana mahdollisuutena. Hänen mukaansa jotkin yritykset ja työntekijät ovat omaksuneet kotoa työskentelyn liian nopeasti ajattelematta sitä, sopiiko se heidän persoonallisuudelleen.

”Kotityöskentely pitäisi räätälöidä jokaiselle yksilölle”, hän sanoo. ”Jos kaikki yrityksessä työskentelevät pakotetaan tekemään töitä ilman soveltuvuusarviointia, riskinä on sijoittaa energiaa ja muita ihmisiä ympärilleen tarvitsevat eristyksiin, mikä ei välttämättä toimi kovinkaan hyvin.”

Yksi kotona työskentelevien suurimmista haasteista on löytää tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kudzin mukaan toimitilaympäristö – oli kyseessä sitten perinteinen toimisto tai coworking-tila – onnistuu edelleen paremmin tapaamisten järjestelyn ja tärkeiden yhteyksien muodostamisen mahdollistamisessa.

”Vesiautomaatilla käydyt hetken ovat usein niitä, missä epämuodollinen valmennus tapahtuu. Siellä opitaan myös monia yleisiä asioita yrityksestä ja sen tilasta”, hän toteaa. ”Uskon, että jotkin toimistossa työskentelyn elementit ovat tärkeitä ja että vaikka töitä tekisi kotoa käsin, on tärkeää pyhittää aikaa muiden ihmisten näkemiseen ja epävirallisten yhteyksien kehittämiseen.”

Tasapainon löytäminen

Emme kuitenkaan halua hylätä ajatusta kotityöskentelystä kokonaan – ratkaisu on oikean tasapainon löytäminen. Kenties jaettua toimitilaa voitaisiin käyttää kokouksia ja aikarajoista riippuvia töitä varten ja kotityöskentelyä luovempiin ja yksin hoidettaviin työtehtäviin.

Psykologisesti on parempi olla ajattelematta, että kotoa työskentelyn ja toimistotyön välillä olisi mitään eroa. Elämäntapablogi All Things Bright & Goodin perustaja ja Work from Home -teoksen kirjoittaja Judy Heminsley sanoo, että monet kotona työskentelevät kamppailevat alkuun yhdeksästä viiteen -rutiinista luopumisen kanssa, joten sen noudattaminen voi olla heille aluksi helpompaa.

”Monet henkilöt, joiden kanssa olen jutellut, ovat kertoneet, että yhdeksästä viiteen -aikataulusta luopumiseen opettelu vei muutamia vuosia”, hän selittää. ”Sitä on toteutettu teollisesta vallankumouksesta lähtien, joten siitä on muodostunut sosiaalinen tapa. Etätyöskentelyn myötä se vaatii opettelua.”

Ja sijainnista riippumatta etätyöntekijöiden, jotka haluavat olla mahdollisimman tuottavia, on noudatettava päivissään selvää rakennetta, kertoo yritysvalmentaja Ruth Kudzi. ”Tehtävät on aikataulutettava ja säännöllisiä taukoja pidettävä. Keskity vain yhteen asiaan kerrallaan”, hän neuvoo. ”Virka-aikoja ei ole noudatettava, mutta päätä, milloin olet tuottavimmillasi, ja ole kurinalainen.”

 


Matthew Jenkin on brittiläinen freelance-journalisti ja Guardian Careersin aiempi päätoimittaja. Kyseessä on Guardianin yhteisösivu työnhakijoille ja uran vaihtajille.

Lähteet:

(1) https://www.flexjobs.com/2017-State-of-Telecommuting-US/

(2) http://money.cnn.com/2017/06/21/pf/jobs/working-from-home/index.html

(3) https://www.tuc.org.uk/news/home-working-fifth-over-last-decade-tuc-analysis-reveals

(4) https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2016/11/09/the-global-mobile-workforce-is-set-to-increase-to-1.87-billion-people-in-2022-accounting-for-42.5-of-the-global-workforce#.Wv28O0gvw2w

(5) https://www.inc.com/suzanne-lucas/survey-most-companies-lack-a-telecommuting-policy-heres-how-to-get-yours-started.html

(6) https://www.cnbc.com/2018/01/04/the-top-25-companies-that-will-let-you-work-from-anywhere.html

(7) https://www.cnbc.com/2017/04/17/amazon-is-hiring-5000-remote-workers-this-year–but-theres-a-catch.html

(8) https://www.apple.com/jobs/us/aha.html

(9) https://hbr.org/2014/01/to-raise-productivity-let-more-employees-work-from-home

(10) https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2016/05/02/are-remote-workers-happier-and-more-productive-new-survey-offers-answers/#32fb739e6663

(11) http://autotime.co.uk/homeworkers-more-productive-than-office-based-staff/

(12) https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/remote-workers-work-from-home.html

(13) http://etheses.lse.ac.uk/3349/

(14) https://www.forbes.com/sites/carolkinseygoman/2017/10/12/why-ibm-brought-remote-workers-back-to-the-office-and-why-your-company-might-be-next/#6350779316da

(15) https://www.statista.com/statistics/554273/number-of-coworking-spaces-worldwide/

(16) https://web.timeetc.co.uk/virtual-assistant/index.php?kw=a%2520personal%2520assistant&ref=Google-1&gclid=EAIaIQobChMI6qne4b6N2wIVA_hRCh2CeQ8vEAAYASAAEgJNMfD_BwE