Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä tai selaamalla tätä verkkosivustoa (”sivusto”) tai mitä tahansa muuta International Workplace Group plc -konsernin (”konserni”) verkkosivustoa (”konsernin verkkosivustot”) vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi nämä käyttöehdot ja suostuvasi noudattamaan niitä ja kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia. Jos et suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja, et saa käyttää sivustoa. Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja halutessamme ilmoittamatta siitä sinulle, joten suosittelemme, että käyt säännöllisesti tällä sivulla lukemassa käyttöehdot. Käyttämällä tätä sivustoa julkaisemiemme muutosten jälkeen hyväksyt kyseiset muutokset riippumatta siitä, oletko lukenut ne.
Lue tietosuojakäytäntömme ja evästekäytäntömme, joita sovelletaan myös käynteihisi sivustolla.
Kaikki aineistot, mukaan lukien kuvat, yksityiskohdat, tiedot, kuvitus, designit, kuvakkeet, valokuvat, videoleikkeet, tekstit, ohjelmistot, grafiikat, komentosarjat, logot sekä muu tähän sivustoon sisältyvä materiaali (yhdessä ”sisältö”), ovat konsernin ja/tai sen sisällöntarjoajien (suoraa tai epäsuoraa) yksinomaisuutta. Sisältöä suojaavat tekijänoikeudet, tavaramerkki-, palvelumerkki- ja mallioikeudet sekä muut konsernin omistamat immateriaali- tai omistusoikeudet. Konserni pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä käyttöehdoissa.
Kaikki konsernin merkinnät, logot ja designit, jotka näkyvät millä tahansa konsernin verkkosivustolla, ovat konsernin (suoraan tai epäsuoraan) omistamia yksinomaisia tavara- ja palvelumerkkejä. Sinulle ei myönnetä mitään käyttöoikeutta tai oikeutta konsernin merkintöjä, logoja, designeja tai muita tekijänoikeuksia kohtaan. ​
Kaikki muut konsernin verkkosivustoilla esiintyvät tavaramerkit ja palvelumerkit, jotka eivät ole konsernin omaisuutta, ovat omistajiensa omaisuutta.
Tätä sivustoa ja sen sisältöä saa käyttää yksinomaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sivuston tai sisällön muunlainen käyttö on ankarasti kiellettyä ilman konsernin tai omistajan nimenomaista kirjallista lupaa, mukaan luettuina muun muassa muokkaaminen, poistaminen, tuhoaminen, siirtäminen, julkaiseminen, levittäminen, välipalvelimen hyödyntäminen, tietojen lataaminen tai toimittaminen sivustolle, edelleenlevittäminen, edelleenlisensointi, myyminen, kopioiminen, uudelleen julkaiseminen tai muu levittäminen. Et saa millään rajaustekniikalla kopioida konsernin tavaramerkkejä tai logoja tai käyttää metatunnisteita tai muuta piilotekstiä ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa konsernilta. Et saa linkittää sivuja sivustoon ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa konsernilta. Hakuagenttien, -robottien ja muiden samankaltaisten tietojen keräys- ja hankintatyökalujen käyttö on nimenomaisesti kielletty.
Voit tarkastella sivustolla näkyvää sisältöä ja tulostaa sen, sekä ladata kopion kaikesta ladattavaksi tarkoitetusta sisällöstä vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Et kuitenkaan saa muuttaa sisältöä millään tavalla, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeustietojen tai muiden omistajuustietojen poistaminen tai muokkaaminen. Sisältöön liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja omistajuus eivät siirry sinulle kopioidessasi tai ladatessasi aineistoa. Tällä sivustolla annetut tiedot ovat maksuttomia ja tarkoitettu pelkästään tiedonvälitystarkoituksiin, eivätkä ne muodosta liike- tai ammattitoimintaan liittyvää palvelusuhdetta sinun ja konsernin välille.
Hyväksyt käyttäväsi sivustoa vain laillisiin tarkoituksiin. Et saa lisätä sivustolle tai välittää sivuston kautta tietoja, jotka ovat laittomia, haitallisia, uhkaavia, loukkaavia, häiritseviä, halventavia, vulgaareja, siveettömiä tai rienaavia tai vihamielistä aineistoa tai muuta aineistoa, joka voi lain mukaan johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen edesvastuuseen. Voimme paljastaa sisällön tai sähköisen viestinnän osia (mukaan lukien profiilisi, sähköpostiosoitteesi tai muita tietoja) 1) lain, asetuksen tai viranomaisten pyynnöstä, 2) jos paljastaminen on tarpeen tai asianmukaista sivuston ylläpidon kannalta tai 3) konsernin, sen tytäryhtiöiden tai käyttäjän oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi.
Konserni pyrkii toimittamaan paikkansapitävää ja ajantasaista tietoa, mutta emme voi taata, että kaikki sivustolla oleva tieto on paikkansapitävää, täydellistä, luotettavaa, ajantasaista tai virheetöntä tai että sivusto on virukseton. Emme ole vastuussa myöskään sivustolla ilmenevistä virheistä tai puutteista. Vaikka voimme muokata sisältöä, tehdä parannuksia sivustoon tai korjata virheitä tai puutteita milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle, meillä ei ole siihen velvoitetta. Pyrimme päivittämään tietoa säännöllisin väliajoin, mutta emme ole vastuussa mahdollisista epätarkkuuksista. Hyödynnät sivustolla annettuja tietoja omalla vastuullasi, eikä konserni ole vastuussa tietojen tai voittojen menetyksestä tai muista sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.
Tällä sivustolla olevat linkit voivat johtaa palveluihin tai sivustoihin, joita konserni ei hallitse tai ylläpidä. Tarjoamme linkit käyttäjien hyödyksi ja tiedonvälitystarkoituksessa. Linkit eivät ole suosituksia kyseisestä sivustosta tai palvelusta. Emme vastaa muista sivustoista tai palveluista millään tavoin. Käytät sivustolla olevien linkkien kautta avautuvia sivustoja ja palveluita täysin omalla vastuullasi.
Konserni tarjoaa tämän sivuston ja sen sisällön sellaisina, kuin ne ovat ja sellaisina, kuin ne ovat saatavissa, antamatta minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja lausuntoja tai takuita. Konserni nimenomaisesti irtisanoutuu kaikesta nimenomaisesta ja oletetusta vastuusta mukaan lukien, mutta rajoittumatta myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeutta tai loukkaamattomuutta koskeviin oletettuihin takuisiin. Konserni ei missään tapauksessa ole vastuussa yhdellekään osapuolelle suorista, epäsuorista, rangaistuksenluontoisista, satunnaisista, hyvitettävistä, erityisistä, välillisistä tai minkään muun kaltaisista vahingoista, tietojen, tulojen tai voittojen menetyksestä, omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tästä sivustosta, siihen linkitetyistä sivustoista tai palveluista johtuvasta tai siihen liittyvästä tietojen tai ohjelmien menetyksestä, tai tietojen kopioimisesta, näyttämisestä tai käytöstä sivustolla riippumatta vaateen perustana olevasta oikeusteoriasta vaikka konsernia olisi varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta mukaan lukien mutta rajoittumatta erehdyksistä, puutteista, viruksista, viivytyksistä tai toiminnan tai palvelun keskeytymisestä johtuviin vahinkoihin niiden syystä riippumatta. Konserni ei vastaa sivustollaan olevien linkkien kautta käytettyjen kolmansien osapuolien verkkosivustoista tai niiden sisällöstä johtuvista tai niihin liittyvistä menetyksistä tai vahingoista, eikä sivuston tai sivustoon liittyvän laitteiston tai ohjelmiston käyttämisestä.
Tietyt lait estävät oletettuihin vastuisiin kohdistuvat rajoitukset tai tiettyihin vahinkoihin kohdistuvat poissulkemiset tai rajoitukset. Mikäli tällaiset lait koskevat sinua, osa yllä esitetyistä vastuuvapautuksista, rajoituksista tai poissulkemisista ei välttämättä koske sinua, mutta vastuu on rajoitettu lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti.
Hyväksyt vapauttavasi konsernin vastuusta sivuston käytöstä koituneista kolmannen osapuolen vaateista, syytteistä, vaatimuksista, menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien asianajopalkkiot ja -kulut) tai, jos nämä aiheutuvat toimestasi tapahtuneesta käyttöehtoja tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkomisesta.
Konserni pidättää oikeuden hyödyntää kaikkia lain mukaan ja oikeudenmukaisesti käytettävissä olevia keinoja näitä käyttöehtoja vastaan tapahtuneiden rikkomusten oikaisemisessa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen oikeuteen estää pääsy tietyiltä IP-osoitteilta.
Kaikkia sivuston kautta toimittamiasi palautteita, ideoita ja muita ehdotuksia käsitellään ei-luottamuksellisina ja ei-omisteisina, ja konserni voi paljastaa ja käyttää niitä missä tahansa tarkoituksessa ilman korvausvelvoitetta hyväksesi. Kaikkia konsernille toimitettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
Tämä sivusto ja sen sisältö on tarkoitettu pelkästään konsernin saatavana olevien palveluiden myynninedistämiseen. Tätä sivustoa hallitaan ja ylläpidetään konsernin Sveitsissä sijaitsevista toimipisteistä. Olet vastuussa sen oikeustoimialueen lakien noudattamisesta, jossa käytät sivustoa, ja hyväksyt, ettet käytä sivustolla olevia tietoja lakien vastaisesti. Näihin käyttöehtoihin ja sivuston käyttöösi sovelletaan Sveitsin aineellista lainsäädäntöä Sveitsin lainvalintasääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia, erityisesti kansainvälisestä tavarakaupasta 11.4.1980 tehtyä Wienin yleissopimusta, koskevan poikkeuksen mukaisesti. Mikäli konserni ei toimeenpane näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan, se ei ole tulkittavissa näistä käyttöehdoista luopumiseksi.
Kaikki näihin käyttöehtoihin tai tähän sivustoon liittyvät vaatimukset tai kiistat ratkaistaan sovittelemalla seuraavan lausekkeen puitteissa. Sovittelijan päätös sitoo kaikkia osapuolia. Lain myöntämään enimmäismäärään asti sovittelutapauksia ei liitetä sovittelumenettelyyn, joka koskee muita näiden käyttöehtojen alaisia osapuolia yhteissovittelumenettelyn puitteissa tai muutoinkaan.
Vain Yhdysvallat: Näihin käyttöehtoihin tai tähän sivustoon liittyvät vaateet tai kiistat (pois lukien konsernin vaatima oikeudellinen vastuu korvaukseen) Yhdysvalloissa käsitellään sovittelemalla tuolloin voimassa olevien American Arbitration Associationin sääntöjen mukaisesti. Sovittelumenettely toteutetaan Dallasissa Teksasin osavaltiossa. Sovittelijan päätös sitoo kaikkia osapuolia. Lain myöntämään enimmäismäärään asti sovittelutapauksia ei liitetä sovittelumenettelyyn, joka koskee muita näiden käyttöehtojen alaisia osapuolia yhteissovittelumenettelyn puitteissa tai muutoinkaan.
Jos selviää, että jokin näiden käyttöehtojen ehdoista ei päde tai sitä ei voida panna toimeen, se ei vaikuta käyttöehtojen muihin osiin. Riippumatta siitä, määrätäänkö jossakin säädöksessä tai laissa toisin, sivuston tai näiden käyttöehtojen käytöstä johtuvat tai niihin liittyvät vaateet tai oikeustoimen aiheet on pantava täytäntöön yhden (1) vuoden kuluessa vaateen tai oikeustoimen aiheen ilmenemisestä. Muussa tapauksessa ne estetään lopullisesti. Näiden käyttöehtojen osien otsikot ovat vain käyttömukavuuden parantamiskeinoja.
Lähetä sähköpostia sivustoa koskevista kysymyksistä osoitteeseen webmaster@regus.com
Tämä sivusto on Pathway IP II GmbH -yhtiön (konsernin jäsen) verkkosivusto ja Pathway IP II GmbH päättää yksinään sivuston sisällöstä. Pathway IP II GmbH on rekisteröity Sveitsissä yhtiönumerolla CHE-269.357.217, ja sen rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Sveitsi.

Helmikuu 2020