An automated robot leading a business meeting

Trendy

Nebojte se automatizace: roboti nám neublíží

Necháme-li stroje, aby odváděly těžkou práci, můžeme zahájit zcela novou éru, píše novinář zabývající se technologiemi James Day.

 

Zdá se, že obecně panuje přesvědčení, že nás roboti brzy připraví o naši práci. Hlavní zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj(1) analyzovala dopad automatizace na svět práce a naznačuje, že 14 % všech pozic zastávaných lidmi bude pravděpodobně nahrazeno stroji.

Studie provedená ve 32 zemích dospěla k závěru, že 10 % těchto pracovních míst v USA zanikne a 32 % bude transformováno, přičemž to bude vyžadovat podstatnou rekvalifikaci pracovníků.

Dříve než však začneme prorokovat katastrofické scénáře obrovské nezaměstnanosti a konce pracovního světa tak, jak ho známe, je potřeba si uvědomit, že to nemusí být až tak špatná zpráva. Technologie obecně vytvářejí více pracovních míst, než kolik jich při jejich zavádění zaniká, a automatizace, pokud bude správně regulována, může pracovníkům ulehčit. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tento trend a jeho důsledky.

Co myslíme automatizací pracoviště?

Stručně řečeno se jedná o umělou inteligenci (AI) a pokročilou robotiku provádějící úkoly, které dříve prováděli lidé.

Jako příklady ze současnosti můžeme uvést samoobslužné odbavovací přepážky a brány automatického odbavení s biometrickým pasem na letištích nebo montážní linky automobilových závodů, jako je například vysoce účinná továrna společnosti Nissan v anglickém Sunderlandu(2), kde roboti a lidé pracují v harmonii již řadu let.

Analytici tvrdí, že se nacházíme na vrcholu mnohem větší revoluce, kdy hluboký způsob myšlení, kterého je schopen počítač IBM Watson, nebo spolupráce mezi roboty Baxter společnosti Rethink Robotics, maximalizují efektivitu výroby a snižují výrobní náklady.

Jaký bude dopad automatizace?

Vezmeme-li si jako příklad Velkou Británii, podle zprávy Bank of England(3) je produktivita na nejnižší úrovni od 18. století. Přední odborníci na robotiku proto apelují na investování do automatizace, která by měla pomoci zvýšit efektivitu.

Díky rozsáhlejší automatizaci mohou odvětví, jako je výroba či zdravotní péče, pracovat rychleji a delší dobu. Představte si, že v pět hodin odpoledne, když odejdou pracovníci domů, zapnete stroje umožňující 24hodinový provoz, čímž zdvojnásobíte produkci výrobní linky nebo zkrátíte čekací lhůtu v nemocnici a uvolníte lůžka.

Dalším motivačním faktorem pro zavádění automatizace je její potenciál posílit ekonomiku zahájením domácí výroby produktů, které se dříve zadávaly do zahraničí – což již využívají společnosti, jako je například Adidas(4).

Co se týče zemí, ve kterých je robotická invaze(5) vítána, na seznamu určitě bude Jižní Korea, Německo a Singapur. Čína naopak zaostává stejně jako Velká Británie(6), kde se potýkají s nadbytkem levné pracovní síly – i zde se však začíná situace obracet.

Podle Mezinárodní federace robotiky (IFR) je současný světový průměr 74 robotů na každých 10 000 zaměstnanců. Pro srovnání: Jižní Korea má 631 a Velká Británie 71.

Velmi zajímavým trendem se stává také autonomní inteligence. Tento pojem označuje stroje, které se řídí samy stejně jako vozy s automatickým řízením. Představte si, že vezmete autopilota z letadla, vložíte ho do nákladního automobilu a předáte mu ovládací prvky, díky kterým bude moci jezdit celou noc a přepravovat zboží rychleji(7).

Koláčový graf zachycující lidi a roboty

I s automatizací budou lidské pracovní síly stále zapotřebí

 

Je automatizace dobrou nebo špatnou zprávou?

Podle společnosti McKinsey Global Institute je možné pomocí dnešních technologií automatizovat zhruba polovinu úkolů prováděných lidmi. V plném rozsahu však lze automatizovat pouze 5 %(8)

Cílem je pracovat se stroji, nikoliv proti nim, abychom se v tomto světě někam posunuli. A přesně to děláme v podstatě v celé naší historii. Jako příklad si vezměme kombajny v zemědělství, nebo software a tabulkové procesory odbourávající náš stres z výpočtů.

Analytici společnosti McKinsey se domnívají, že nové technologie s sebou přinášejí i nové pracovní pozice, které je budou využívat. Zpráva čínské technologické firmy Huawei s názvem New Renaissance Hotspots, vytvořená ve spolupráci s organizací Institute of Art and Ideas a futuristy ze společnosti Kjaer Global, předpovídá, že by automatizace mohla do roku 2030 vytvořit 1,47 milionu nových pracovních míst po celé Evropě(9).

Jak může automatizace ulehčit život pracovníkům?

Jak odhalil průzkum Bot.Me společnosti PwC(10), přibližně 70 % ředitelů podniků si myslí, že umělá inteligence může lidem pomoci soustředit se na smysluplnější práci tím, že jim poskytne více volného času.

Ve zprávě o pracovní síle budoucnosti s názvem Workforce of the Future(11) společnost také uvádí, že někteří optimisté se domnívají, že umělá inteligence může vytvořit svět, ve kterém se naše schopnosti zdokonalí, neboť stroje nám pomáhají zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat data a uvolňují čas na kreativitu, rozhodování a myšlení na vysoké úrovni.

Na jiné úrovni pak může používání strojů při ruční práci ulehčit pracovníkům těžké zvedání a může také pomoci snížit počet úrazů, zdravotní náklady a z toho plynoucí nepřítomnost v práci. Roboti, jako například zedník SAM(12), mohou dokonce zmírnit krizi na trhu s bydlením tím, že dokáží pokládat cihly šestkrát rychleji – je však potřeba zdůraznit, že SAM stále vyžaduje lidskou pracovní sílu k nakládání cihel.

Nesmíme však zapomínat ani na samotné stroje. Ne, vážně. Mezi novými pracovními pozicemi, jejichž vznik předpovídá zpráva společnosti Huawei, figurují také obhájci práv, jejichž úkolem bude zajistit spravedlivé zacházení s roboty.

Jaké dovednosti budou v budoucnu požadovány?

Pravděpodobně největší výzvou, která nás čeká při kompenzování oněch 14 % pracovních míst zaniklých v důsledku automatizace, není rozsáhlá nezaměstnanost, ale hromadné přesuny mezi pracovními rolemi. V závislosti na vašem charakteru to pro vás může znamenat vzrušující nové příležitosti ke změně či rozvoji vaší kariéry.

Mladí lidé, kteří vstupují do pracovního světa, budou také muset nejdříve přijít na to, co mají dělat, což pro ně může znamenat vyhlídky na rekvalifikaci několikrát za život. Zpráva o digitální budoucnosti práce společnosti McKinsey(13) naznačuje, že klíčové bude pokračovat v učení.

Zní to poněkud nejasně, ale společnost McKinsey uvádí, že „dovednosti potřebné k vypořádání se s informacemi“ vám pomohou rychleji se přizpůsobit novým rolím. Vědy, technologie, inženýrství a matematika (STEM) by mohly být také životně důležité, když budeme pracovat společně se stroji, zejména u inženýrů zajišťujících jejich vývoj a údržbu.

Předpokládá se, že bude poptávka také po tvůrčích dovednostech, dobrých komunikačních schopnostech a emoční inteligenci. „Nejúspěšnějšími vědci specializujícími se na data jsou ti, kteří dokáží vyprávět příběhy, a ti, kteří se na ně umí kreativně dívat novým způsobem. Automatizovaný přístup tuto kreativitu nenahrazuje,“ říká Martin Duffy, ředitel analytiky ve společnosti PwC Ireland.

„Svět se mění – komplexita společnosti a růst podniků mění budoucnost pracovních míst a dovedností,“ dodává Anne Lise Kjaer ze společnosti Kjaer Global. „Vyvíjející se technologie, zejména robotika a umělá inteligence, řídí automatizaci tradičních pracovních míst a přepisují pravidla vzdělávání a dovedností.“

„Z tohoto důvodu se budou muset jednotlivci i organizace začít zaměřovat na růst a podporovat dovednosti v oblasti tvořivosti, agility a celoživotního učení, díky kterým se staneme nejen pružnějšími, ale budeme také prosperovat v dnešním měnícím se světě.“

 


James Day je britský novinář zabývající se technologiemi.

Zdroje:

(1) https://read.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en#page1

(2) https://www.cnet.com/uk/pictures/nissan-uk-plant-robots-humans-pictures/

(3) https://www.thetimes.co.uk/article/productivity-at-weakest-level-since-18th-century-w08hsm6v6

(4) https://www.economist.com/news/business/21714394-making-trainers-robots-and-3d-printers-adidass-high-tech-factory-brings-production-back

(5) http://www.cityam.com/284497/these-countries-most-prepared-rise-robots-and-approaching

(6) https://www.electronicsweekly.com/news/business/uk-lags-world-robots-2018-02/

(7) https://www.wired.com/story/what-does-teslas-truck-mean-for-truckers/

(8) https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/the-digital-future-of-work-what-will-automation-change

(9) http://www.bqlive.co.uk/creative-media/2018/04/25/news/uks-creative-and-tech-cities-of-tomorrow-revealed-31959/

(10) https://www.pwc.com/us/en/press-releases/2017/report-on-global-impact-and-adoption-of-ai.html

(11) https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf

(12) https://www.digitaltrends.com/cool-tech/sam-bricklaying-robot-6x-faster-than-you-can/

(13) https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/the-digital-future-of-work-what-skills-will-be-needed