นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์

นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์

ความนำ

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณซึ่งเราประมวลผลหรือควบคุม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ ตลอดจนเวลาที่คุณมาที่ศูนย์ของเราซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้
 • โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด และตรวจดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีขึ้นที่เว็บไซต์นี้เป็นระยะ (เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการโพสต์ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขแล้วในเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ซึ่งได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

เว็บไซต์ครอบคลุมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์และโดเมนทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ประจำภูมิภาคหรือเว็บไซต์เฉพาะประเทศทั้งหมด (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังบุคคลที่สามด้วยเหตุผลในเรื่องข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ หากคุณเข้าถึงลิงก์ดังกล่าว คุณจะออกจากเว็บไซต์ เราไม่ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งอาจแตกต่างไปจากแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณเลือกจะส่งมอบให้บุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง เราไม่ตรวจสอบหรือควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ดังกล่าวหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม และเราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน

 • ในนโยบายนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายในเขตอำนาจที่คุณพำนัก ในเขตอำนาจทางกฎหมายบางเขต "ข้อมูลส่วนบุคคล" จะไม่รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดก็ตามเพื่อรับการอัปเดตจากเรา จัดการบัญชีของคุณ และ/หรือใช้งานพอร์ทัลบริการตนเอง คุณจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ชื่อและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเข้าสู่ระบบ) เราใช้ข้อมูลนี้ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เพื่อให้บริการและ/หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ
 • เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณโดยอัตโนมัติ (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทแพลตฟอร์ม ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) เพจที่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา) เราผนวกรวมข้อมูลนี้สำหรับการรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคคลโดยทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "คุกกี้และดิจิทัลมาร์กเกอร์" ด้านล่าง
 • คุณยังมีตัวเลือกสำหรับการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของบุคคล (เช่น ประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง ฯลฯ) เราใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนี้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมีประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ตรงกับความเป็นตัวคุณมากยิ่งขึ้น กลุ่มใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ช่วยให้คุณได้รับโปรโมชัน (ตามความต้องการด้านการตลาดของคุณ) และเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้
 • หากเราสนทนากับคุณทางโทรศัพท์ คุณสามารถแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในระหว่างการโทรได้ การโทรดังกล่าวอาจได้รับการบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการฝึกอบรมหรือด้านคุณภาพ หากมีการบันทึกเสียงการสนทนา คุณจะได้รับแจ้งตั้งแต่ตอนต้นของการโทร เพื่อให้คุณสามารถสิ้นสุดการโทรได้ในกรณีที่คุณรู้สึกไม่สบายใจกับการบันทึกเสียงดังกล่าว
 • หากคุณไปที่ศูนย์ของเราซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ เราสามารถบันทึกภาพของคุณในระบบกล้องวงจรปิดของเราได้

สิ่งที่เราดำเนินการโดยใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

 • คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ขอข้อมูล สมัครรับสื่อการตลาดหรือบริการสนับสนุนผ่านทางเว็บไซต์ได้ ในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราจะขอรับข้อมูลบางอย่างจากคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา คุณจำเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อ (เช่น ชื่อ อีเมล หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่ง) และข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ) ข้อมูลทางการเงินที่เก็บรวบรวมจากคุณจะใช้เฉพาะกรณีการเรียกเก็บเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คุณได้ซื้อเท่านั้น
 • หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิตจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้สำหรับการชำระเงินและเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเท่านั้น กลุ่มจะไม่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หลังจากดำเนินการชำระเงินเสร็จสิ้น เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ ยกเว้นคุณได้มอบสิทธิ์ให้เราในการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
 • เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราอาจต้องแจ้งข้อมูลด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องระบบของเรา ธุรกิจของเรา หรือสิทธิ์ของผู้อื่น
 • เรายังอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของกลุ่มไปให้คุณ เช่น ห้องประชุม สำนักงานเสมือน สำนักงานสำรองในสภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน Coworking และสมาชิกภาพ โดยที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายที่จะส่งให้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแจ้งเราให้ปรับการกำหนดลักษณะสำหรับคุณได้ (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธ’ ด้านล่าง)

การสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว เราจะส่งอีเมลต้อนรับไปให้คุณเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ นอกจากนี้เรายังจะตอบคำถามของคุณ ให้บริการที่คุณร้องขอ และจัดการบัญชีของคุณ เราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS และซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีอื่น ๆ รวมถึงโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook Messenger) เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ
 • ตามข้อมูลความต้องการด้านการตลาดที่คุณได้แจ้งเรา เรายังจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการต่างๆ ส่วนลดพิเศษ โปรโมชัน และข้อมูลทั่วไปให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ คุณสามารถปฏิเสธการรับข่าวสารในอนาคตได้ (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง)
 • หากคุณขอสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณในการส่งจดหมายข่าวไปให้คุณ คุณสามารถลงทะเบียนแจ้งรับจดหมายข่าวดังกล่าวจากเราได้ที่หน้าการลงทะเบียนของเรา คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา (ดูหัวข้อ ‘ตัวเลือกของคุณและการปฏิเสธการรับข้อมูล’ ด้านล่าง) เมื่อมีความจำเป็น เราจะส่งข่าวสารเกี่่ยวกับบริการไปให้คุณ ซึ่งไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมการขาย หากคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารดังกล่าว คุณสามารถปิดใช้งานบัญชีของคุณกับเว็บไซต์ได้
 • โปรดทราบว่าเราจะไม่แจ้งอีเมลแอดเดรสของคุณแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา อย่างไรก็ดี เราอาจส่งข้อเสนอในนามพันธมิตรทางธุรกิจของเราไปถึงคุณ – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้งาน" คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อเสนอทางอีเมลจากเราได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การแบ่งปันข้อมูลและการถ่ายโอนข้ามพรมแดน

 • เราทำสัญญากับผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์บุคคลที่สามในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสำหรับลูกค้าที่มีความสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทภายนอกเพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องขอ ให้บริการต่างๆ ตลอดจนโซลูชันสำหรับลูกค้าแก่คุณได้ นอกจากนี้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกรายอื่นในกลุ่มของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างง่าย การรายงาน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันสำหรับลูกค้าที่มีความสมบูรณ์ ตลอดจนการใช้งานภายในอื่นๆ (ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และแคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ)
 • เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเหล่านี้เท่านั้น โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ

เรารวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านการใช้งานคุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ คุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อาจได้รับการจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือฝังอยู่ในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำคุณและสามารถติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ เช่น เมื่อคุณจองพื้นที่สำนักงาน เราจะใช้คุกกี้ในขั้นตอนการเช็คเอาท์เพื่อติดตามคำสั่งซื้อของคุณในขณะที่คุณเคลื่อนผ่านการจองในแต่ละขั้นตอน เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้งานคุกกี้และดิจิทัลมาร์เกอร์อื่นๆ ในนามของเรา คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการกำหนดลักษณะหรือเมนูตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณได้ หากคุณเลือกปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่บางส่วนในเว็บไซต์ได้

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ ซึ่งเราส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทอย่างแข็งขันต่อกิจกรรมออนไลน์และความสนใจของผู้เยาว์ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตระหนักรู้ และกลุ่มเป้าหมายสำหรับเว็บไซต์ของเราไม่ใช่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

ตัวเลือกสำหรับคุณและการปฏิเสธ

เราให้คุณมีทางเลือกในการรับข้อมูลที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คุณสามารถสมัครรับข้อมูลเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง ตลอดจนการแจ้งข่าวสารด้านการตลาดแบบทั้งกลุ่มได้ การแจ้งข่าวสารดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือคำเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยทางการตลาด หากคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวและ/หรือการแจ้งข่าวสารด้านการส่งเสริมการขายของเราอีกต่อไป คุณสามารถปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือในข้อมูลที่เราส่งไปถึงคุณ รวมถึงการติดต่อเราที่ crm.suppressions@iwgplc.com

การเข้าถึง ความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และสิทธิ์ของคุณบางประการ

ในเขตอำนาจศาลบางเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรและประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ในบางสถานการณ์ เรามีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ คือ สิทธิ์ในการเข้าถึง สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง สิทธิ์ในการลบ สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล สิทธิ์ความสามารถในการโอนย้ายข้อมูล และสิทธิ์ในการคัดค้าน สิทธิ์เหล่านี้อาจมีข้อจำกัดในบางกรณี เช่น หากการดำเนินการตามคำขอของคุณเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลซึ่งกฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาไว้หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรม หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ โปรดติดต่อ gdpr@iwgplc.com หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่ ทำงาน หรือในพื้นที่ซึ่งคุณเชื่อว่าเกิดการละเมิดขึ้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณ

เราไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณได้ส่งมอบให้เราผ่านเว็บไซต์จะไม่ถูกสกัดกั้นขณะถ่ายโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาให้เรา ทั้งระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเรา เราเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจนกว่าคุณจะขอให้เราหยุดและเป็นเวลาสักระยะหลังจากนั้น (เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณจนเป็นผลสำเร็จ) นอกจากนี้ เรายังเก็บบันทึกข้อมูลที่คุณได้ขอไม่ให้เราส่งข้อมูลการตลาดทางตรงไปให้คุณ หรือที่คุณได้ขอให้ประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างไม่มีกำหนด อันเป็นการแสดงความใส่ใจของเราต่อคำขอของคุณในอนาคต เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการให้บริการ หรือเพื่อการแข่งขัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลา 6 ปี (ยกเว้นข้อมูลทางการเงินซึ่งเราจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี) นับจากการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายกับเรา เราเก็บข้อมูลบันทึกการโทรและข้อมูลบันทึกจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นระยะเวลาค่อนข้างสั้นตามที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่มีการดำเนินการเป็นครั้งคราว

การส่งผ่านธุรกิจ

ในกรณีที่เราดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผ่านธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การครอบครองโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีแนวโน้มเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่จะมีการถ่ายโอน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณเลือกเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมของคุณและข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิเสธการรับประกัน การจำกัดความรับผิด และการอนุญาโตตุลาการด้านข้อพิพาท หากคุณมีข้อสอบถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลมาที่ gdpr@iwgplc.com

สิทธิ์ด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย

 • ประกาศเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนนี้ของเราใช้กับลูกค้าที่มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย หัวข้อนี้ใช้บังคับสำหรับลูกค้าในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น
 • เราอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากลูกค้าในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราภายใต้หัวข้อ “ประเภทข้อมูลที่เราเก็บและใช้งาน” ข้างต้น คุณสามารถดูนโยบายที่นี่ได้ทั้งหมด