การกำกับดูแล ความประพฤติ และจริยธรรม

Regus ยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพสูงสุดในทุกกิจกรรม

เราชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อมั่น รวมถึงเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานทางธุรกิจของเรา ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลองค์กรของเรา

คำชี้แจงเรื่องการกำกับดูแล

statement-of-commitmentpdf icon

กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศเจตนารมณ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

modern-slavery-act-anti-slavery-statementpdf icon

มีนาคม 2021

ทาสสมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)