การกำกับดูแล จรรยาบรรณ และจริยธรรม

Regus ยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นมืออาชีพสูงสุดในทุกกิจกรรม

เราชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อมั่น รวมถึงเรื่องจริยธรรมและมาตรฐานทางธุรกิจของเรา ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลองค์กรของเรา

คำชี้แจงเรื่องการกำกับดูแล

statement-of-commitment

กุมภาพันธ์ 2563

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อผูกมัด

modern-slavery-act-anti-slavery-statement

มีนาคม 2564

ทาสสมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)