Tyvärr kan vi inte hitta {{term}}. Vänligen försök igen.
Regus svar på COVID-19
Shareholder Information
Datum Dokumenttitel PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Datum Dokumenttitel PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Vad är en registrator?

Ditt delägande i Regus är registrerat i ett aktieägarregister. Registret är en lista med namn och adresser till alla aktieägare i Regus, samt antalet aktier som var och en äger. Registret sköts, på företagets uppdrag, av Capita Registrars ('registrator'). Regus registrator uppdaterar registret när dina personliga förhållanden eller ditt aktieägande förändras, samt skickar ut dina utdelningsbesked och aktiebrev.

Enligt lag är registret en offentlig handling som registratorn ska tillhandahålla för inspektion på begäran. Begäran måste innehålla namn och adress på personen som söker tillgång, meddelande om vad informationen ska användas till, om informationen ska delas med någon annan och i så fall med vem, samt i vilket syfte. Regus kommer inte att tillhandahålla detaljer om individuella aktieägare till tredje part, utöver vår lagstadgade plikt att göra så.

Vad ska jag göra med mitt aktiebrev?

Aktiebreven utgör bevis för ditt ägande och ska förvaras på ett säkert ställe. Du behöver dem om du i framtiden vill sälja alla eller några av dina aktier. Vi rekommenderar att du för ett separat register över aktiebrevens certifikatnummer och antalet aktier som varje aktiebrev omfattar, i händelse av förlust eller skada. Aktiebrev skickas med post till aktieägarna, på egen risk.

Vad behöver jag göra om jag flyttar hem?

Om du flyttar måste du informera våra registratorer om din nya adress. Om du är registrerad med Capita Shareportal (www.capitashareportal.com) kan du informera dem om din nya adress genom att logga in på din portfölj. Du behöver:

  • aktieägarens fullständiga namn och nuvarande adress
  • Investerarkod aktieägare

Du hittar den här informationen på ett aktiebrev, på en nyare utdelningsverifikation eller i övrig korrespondens.

Alternativt kan du fylla i ett formulär om adressändring på Capita Registrars webbplats, www.capitaregistrars.com (observera att den här länken öppnar sidan i ett nytt fönster) under 'Shareholders and Employees' och 'Leaflets and Forms'. När du har fyllt i och skrivit under formuläret skickar du det till Capita via post till Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, England

Vad behöver jag göra om jag ändrar mitt namn?

Om du ändrar namn, vänligen skriv till våra registratorer med information om ditt nya respektive tidigare namn. Du bör bifoga en bestyrkt kopia av ditt vigselbevis eller namnändringsbevis tillsammans med ditt/dina aktiebrev och eventuella obetalda utbetalningsbesked i ditt gamla namn. Registratorerna kommer då att skicka ut nya dokument. Om du även har ändrat adress, se i så fall 'Vad måste jag göra om jag flyttar?'.

Hur anmäler jag att en registrerad innehavare har avlidit?

Om du administrerar ett dödsbo kan du behöva överföra aktierna i arvingarnas namn eller sälja aktieinnehavet.

Det första steget är att skriva till vår registrator på:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, England

De gör då en tillfällig markering i registret för att se till att de inte skickar ut ytterligare aktieutdelningar i aktieägarens namn. De skickar även dig de formulär som du kommer att behöva för att slutföra affären. Kontakta våra registratorer via brev eller telefon så att de kan hjälpa dig genom processen.

Jag har förlorat mitt utdelningsbesked – hur får jag ett nytt?

Om du blir av med ett utdelningsbesked innan du har haft möjlighet att lösa in det på ditt bankkonto, vänligen kontakta våra registratorer skriftligen. Capita kan då skicka ut en ersättningskupong till dig. Observera att det kan tillkomma en administrationsavgift.

Mitt utdelningsbesked är inte längre giltigt.

Om du skickar ditt förfallna besked till våra registratorer så skickar de ut ett nytt till dig. Du kan dock behöva betala en administrationsavgift.

Kan min utdelning betalas in på mitt bankkonto?

Detta är möjligt med de flesta konton i bank eller hypotekskassa i Storbritannien. Det hänvisas ibland till som en betalningsinstruktion eller 'dividend mandate'. Det är lätt att skapa en betalningsinstruktion – utdelningen sätts då in på ditt konto på betalningsdatumet, och skatteinformation gällande utdelningen skickas till dig på din registrerade adress.

Om du är registrerad på Capita Shareportal kan du lämna dina instruktioner online.

Om du föredrar att skicka skriftliga instruktioner, eller vid delat ägarskap eller bolagsaktier, skriver du enkelt ut instruktionsformuläret via formulärlänken, fyller i det och skickar det till vår registrator via post.

De gör sitt yttersta för att registrera din förfrågan i tid för nästa utdelning. Berättigande till en aktieutdelning beräknas dock normalt till en eller två månader innan utdelningen faktiskt betalas ut. Om din förfrågan mottas efter denna tid kommer du att få din utdelning via aktuell betalningsmetod, men de ser till att din instruktion registreras för efterföljande betalning.

Aktieägare bosatta utanför Storbritannien kan gå in på www.capitashareportal.com under "shareholders and employees", International Payments för att ladda ner lämpligt instruktionsformulär för landet där du är bosatt.

Kan jag få min utdelning i aktier istället för pengar?

För närvarande finns ingen möjlighet att göra det.

Vad betyder 'utan rätt till utdelning' och 'avstämningsdag'?

Innan vi tillkännager varje aktieutdelning, och i samråd med Londonbörsen, sätter vi ett datum då våra aktier kommer att säljas utan berättigande till utdelningen. Detta är känt som 'ex dividend' (utan utdelning). Före det här datumet kallas de 'cum dividend' (inklusive utdelning).

Om du handlar aktier innan ex dividend-datumet är du därför berättigad till den utdelning som nyligen har tillkännagivits. Om du köper på eller efter detta datum, under ex dividend-perioden, kommer utdelningen att betalas ut till föregående ägare.

Utdelningen betalas till aktieägare baserat på antalet aktier i aktieregistret på deadline ('registerdatum'). Registerdatumet är för närvarande två dagar efter ex dividend-datumet. Om du mottar en utdelning efter att nyligen ha sålt dina aktier och är osäker på om du är berättigad till utdelningen, kontakta agenten som skötte affären åt dig. Beroende på säljvillkoren kan den nya ägaren vara berättigad till utdelningen.

Hur överför jag mina aktier till en vän eller släkting?

Om du vill ge bort eller sälja dina aktier till någon du känner, kan du överföra ditt ägarskap med hjälp av ett 'aktieöverföringsformulär'. Detta formulär kan laddas ner på vår registrator-webbplats www.capitashareportal.com (observera att den här länken öppnar sidan i ett nytt fönster) under Leaflets and Forms. När du har fyllt i och skrivit under formuläret skickar du det till Capita via post.

Mitt aktiebrev har försvunnit/stulits – hur får jag ett nytt?

Om du har förlorat ditt aktiebrev måste du informera våra registratorer så fort som möjligt. Detta kan göras via telefon eller skriftligen. Capita kan sedan vägleda dig genom processen med att erhålla ett nytt aktiebrev. Beroende på värdet på de aktier som representeras av aktiebrevet kan det tillkomma en avgift.

Om ditt aktiebrev har stulits måste du anmäla detta till polisen och få ett referensnummer. När du har fått detta, skriv till Capita med information om stölden och uppge referensnumret. Capita vägleder dig sedan genom processen.