Our response to COVID-19

Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda eller surfa på denna webbplats (”Webbplatsen”) eller någon av de andra webbplatserna (”Koncernens Webbplatser”) tillhörande IWG PLC-koncernen (”Koncernen”) intygar du att du har läst och förstått och går med på att omfattas av dessa Villkor och alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Om du inte går med på att omfattas av dessa Villkor får du inte använda Webbplatsen. Vi kan ändra Villkoren när som helst och utan föregående meddelande till dig, så vi föreslår att du regelbundet besöker den här sidan och granskar Villkoren. Genom att använda denna Webbplats efter att vi publicerat eventuella ändringar, samtycker du till de ändringarna, oavsett om du faktiskt har granskat dem.

Februari 2020