Măsurile pe care le-am luat ca replică la COVID-19

Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Prin utilizarea sau navigarea pe acest site web („Site-ul”) sau pe oricare dintre celelalte site-uri web („Site-urile Grupului”) ce aparțin grupului IWG PLC („Grupul”), confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, precum și cu toate legile și reglementările în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, atunci nu trebuie să utilizați acest Site web. Putem modifica acești Termeni și Condiții în orice moment și fără notificare, deci vă sugerăm să vizitați această pagină periodic pentru a verifica Termenii și Condițiile. Prin utilizarea acestui Site, după ce noi operăm eventuale modificări, sunteți de acord cu respectivele modificări, indiferent dacă le-ați verificat sau nu.
Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele cookie, care se aplică, de asemenea, și pentru vizita dvs. pe acest Site.
Toate materialele, inclusiv imaginile, detaliile, datele, ilustrațiile, modelele, pictogramele, fotografiile, videoclipurile, textele, software-ul, grafica, scripturile, logourile și celelalte materiale care fac parte din acest Site (denumite în mod colectiv „Conținut”) sunt proprietatea exclusivă (directă sau indirectă) a Grupului și/sau a furnizorilor săi de conținut. Conținutul este protejat prin drepturi de copyright, mărci înregistrate, mărci de servicii, forme de prezentare și alte drepturi de proprietate sau de proprietate intelectuală deținute de Grup. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în Termeni și Condiții sunt rezervate de Grup.

Toate mărcile, logourile și modelele Grupului care apar pe orice Site web al Grupului sunt mărcile comerciale și mărcile de servicii exclusive ale Grupului (directe sau indirecte). Nu vi se acordă și nu vi se conferă nicio licență și niciun drept asupra niciunei asemenea mărci, logo și model, nici alte drepturi de proprietate ale Grupului. ​

Toate celelalte mărci comerciale și mărci de servicii care apar pe oricare dintre Site-urile web ale Grupului și care nu sunt proprietatea Grupului sunt deținute de proprietarii lor de drept.
Acest Site și Conținutul său pot fi utilizate exclusiv în interesul dvs. personal, necomercial. Orice altă manieră de utilizare a Site-ului sau a Conținutului acestuia este strict interzisă, aici fiind incluse, fără limitare, modificarea, eliminarea, ștergerea, transmiterea, publicarea, distribuirea, memorarea în cache pe servere proxy, încărcarea, postarea, redistribuirea, relicențierea, vânzarea, copierea, republicarea sau orice altă formă de diseminare a informațiilor fără acordul scris, explicit, al Grupului sau al proprietarului. Nu este permisă utilizarea niciunei tehnici de încadrare pentru a include mărci comerciale sau logouri ale Grupului și nici utilizarea metaetichetelor ori a altor texte ascunse fără acordul nostru prealabil scris. Nu este permisă crearea de linkuri către Site fără acordul nostru prealabil scris. Utilizarea sistemelor de tip spider, robot și a altor instrumente similare de colectare și extragere a datelor este interzisă în mod explicit. ​ 

Puteți vizualiza și tipări o copie a Conținutului afișat pe Site. De asemenea, puteți descărca o copie a Conținutului special desemnat pentru descărcare, exclusiv pentru uz personal, însă nu aveți permisiunea de a modifica Conținutul în niciun fel, această interdicție vizând inclusiv, fără limitare, eliminarea sau modificarea notificărilor privind drepturile de autor sau de proprietate. Drepturile, titlurile și interesele aferente Conținutului nu vă sunt transferate prin copierea sau descărcarea materialelor. Informațiile furnizate pe acest Site sunt gratuite și au exclusiv scop de informare și nu creează o relație de afaceri sau de servicii profesionale între dumneavoastră și Grup.
Sunteți de acord să utilizați Site-ul web doar în scopuri legale. Vă este interzisă postarea sau trimiterea către sau prin Site-ul web a oricăror materiale ilegale, dăunătoare, amenințătoare, abuzive, hărțuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, profanatoare sau care instigă la ură sau a oricăror materiale care pot conduce la răspundere civilă sau penală conform legii. Putem dezvălui orice conținut sau comunicare electronică de orice fel (inclusiv profilul dvs., adresa dvs. de e-mail și alte informații) (1) pentru a răspunde oricăror cerințe legale, de reglementare sau guvernamentale, (2) dacă dezvăluirea este necesară sau potrivită pentru operarea Site-ului web sau (3) pentru a proteja drepturile sau proprietățile Grupului, ale afiliaților săi și ale dvs.
Grupul depune eforturi rezonabile pentru a furniza informații corecte și actualizate, dar nu garantăm că orice informații conținute de acest Site web sunt corecte, complete, de încredere, actuale sau fără erori și nici că Site-ul web nu are viruși. Nu suntem responsabili pentru nicio eroare sau omisiune din acest Site web. Deși putem să modificăm Conținutul, să aducem îmbunătățiri Site-ului web sau să corectăm erorile sau omisiunile oricând și fără notificare, nu suntem obligați să facem aceste lucruri. Vom face eforturi să actualizăm informațiile la timp, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio inexactitate. Utilizarea informațiilor de pe acest Site web se realizează pe propria dvs. răspundere, iar Grupul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere de date, de profit sau alte daune și pierderi ca urmare a utilizării acestui Site web.
Linkurile de pe acest Site web pot să conducă spre servicii sau site-uri web care nu sunt controlate sau operate de Grup. Oferim aceste linkuri pentru informarea și confortul dvs. Linkurile nu presupun susținerea site-ului web sau a serviciului respectiv. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru alte site-uri web sau servicii. Orice utilizare a oricărui site web sau serviciu către care face legătura acest Site web se face pe propria dvs. răspundere.
Acest site și conținutul său sunt furnizate de grup „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, fără niciun fel de declarație sau garanție de niciun fel, explicită sau implicită. Grupul respinge în mod expres toate garanțiile implicite sau explicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite privind vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, privind titlul de proprietate și garanțiile de neîncălcare. În nicio situație, Grupul nu va răspunde în fața niciunei părți pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, punitive, incidentale, compensatorii, speciale, conexe sau orice fel de daune de orice fel, pentru pierderea datelor, a veniturilor sau a profiturilor, pentru pierderi sau daune materiale, pentru întreruperea activității, pentru pierderi de programe sau date rezultate din sau în legătură cu acest site, orice site sau servicii conectate prin intermediul acestui site, ori pentru copierea, afișarea sau utilizarea acestora, indiferent de temeiul legal pe care se bazează reclamația, chiar dacă grupul a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune, care includ, fără limitare, orice daune rezultate din eventuale erori, omisiuni, viruși, întârzieri sau întreruperi de funcționare sau de furnizare a serviciilor, indiferent de motiv. Grupul nu va răspunde pentru niciun fel de pierderi sau daune care decurg din sau au orice fel de legătură cu site-urile web ale unor terți sau cu conținutul acestora, accesate prin linkuri de pe acest site, nu va răspunde pentru modul în care dvs. utilizați acest site sau pentru modul în care utilizați orice echipament sau software în legătură cu acest site.

Legislația anumitor state nu permite limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă vi se aplică aceste legi, este posibil ca declinările, excluderile sau limitările de mai sus să nu se aplice, iar răspunderea se va limita la varianta maximă permisă de lege.
Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați Grupul de orice pretenții, acțiuni, cereri, pierderi sau daune ale terților (inclusiv costuri și onorarii ale avocaților) care pot decurge din sau în legătură cu încălcarea de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, utilizarea de către dvs. a Site-ului web sau încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale unui terț.
Grupul își rezervă dreptul de a recurge la toate căile de atac în virtutea legii și a echității pentru încălcările acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a bloca accesul de la o anumită adresă IP.
Toate mesajele de feedback, ideile și alte sugestii trimise de dvs. prin acest Site web vor fi tratate drept neconfidențiale și neafectate de drepturi de proprietate și pot fi dezvăluite sau utilizate de Grup în orice scop, fără nicio obligație de a vă compensa. Toate datele cu caracter personal furnizate Grupului vor fi gestionate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
Acest Site web și Conținutul sunt afișate doar cu scopul de a promova serviciile disponibile ale Grupului. Acest Site este controlat și administrat de Grup din birourile sale din Elveția. Sunteți responsabil pentru respectarea legilor din jurisdicția din care accesați acest Site web și sunteți de acord că nu veți accesa sau utiliza informația de pe acest Site web încălcând asemenea legi. Acești Temeni și condiții și utilizarea de către dvs. a Site-ului vor fi reglementate de dreptul material al Elveției, cu excluderea normelor elvețiene privind conflictul de legi și a tratatelor internaționale, în special Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri, încheiată la 11 aprilie 1980. Neexercitarea drepturilor noastre conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la orice termeni sau condiții din acești Termeni și Condiții.

Sub rezerva clauzei următoare, orice pretenție sau controversă cu privire la acești Termeni și Condiții sau la acest Site web va fi soluționată prin procedura de arbitraj. Decizia arbitrului va fi obligatorie pentru părți. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, niciun arbitraj nu va fi conexat cu un arbitraj care implică alte părți supuse acestor Termeni și Condiții, fie arbitraj de grup sau altul.

 

Doar pentru Statele Unite: Orice pretenție sau controversă cu privire la acești Termeni și Condiții sau la acest Site web (fără a exclude măsurile reparatorii cerute de Grup) din Statele Unite va fi soluționată prin procedura de arbitraj în conformitate cu regulile în vigoare în acel moment ale Asociației Americane de Arbitraj. Locația procedurii de arbitraj va fi Dallas, Texas. Decizia arbitrului va fi obligatorie pentru părți. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, niciun arbitraj nu va fi conexat cu un arbitraj care implică alte părți supuse acestor Termeni și Condiții, fie arbitraj de grup sau altul.

Dacă se stabilește că orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este lipsită de valabilitate sau neaplicabilă, acest fapt nu va afecta restul acestor Termeni și Condiții. Indiferent de orice statut sau lege contrară, orice pretenție sau temei pentru acționare în judecată decurgând din sau legat de utilizarea acestui Site web sau conform acestor Termeni și Condiții trebuie să fie înregistrat în maximum un (1) an după apariția acelei pretenții sau acelui temei sau se va prescrie definitiv. Titlurile secțiunilor din acești Termeni și Condiții au doar rol informativ.
Dacă apar întrebări despre acest Site, trimiteți-ne un e-mail la  webmaster@regus.com
Acest site aparține Pathway IP II GmbH (o membră a Grupului), iar conținutul acestui Site este stabilit exclusiv de către Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH este înregistrată în Elveția sub numărul de înregistrare CHE-269.357.217 și are sediul social la adresa: Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Elveția.

Februarie 2020