Sorry, we kunnen {{term}}niet vinden. Probeer het nog eens.
Hoe Regus reageert op COVID-19
Shareholder Information
Datum Titel document PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Datum Titel document PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Wat betekent een registrator?

Uw deelneming in het kapitaal van Regus is opgenomen in een aandeelhoudersregister. Het register is een lijst met de namen en adressen van alle aandeelhouders van Regus en het aantal aandelen dat ieder in zijn bezit heeft. Het register wordt voor de vennootschap bijgehouden door Capita Registrars ('de Registrator'). De Registrator van Regus werkt het register bij zodra uw persoonlijke situatie of aandeelhouderschap wijzigen en hij zendt u ook uw dividend-cheques en certificaten van aandelen.

Volgens de wet is het register een openbaar document dat de Registrator op verzoek ter inzage beschikbaar moet stellen. Een verzoek dient de naam en het adres van de persoon te bevatten die inzage wenst, een verklaring waartoe de informatie zal worden gebruikt, of het zal worden gedeeld met iemand anders en zo ja met wie en met welk doel. Regus zal, buiten zijn wettelijke verplichtingen, geen gegevens van individuele aandeelhouders aan derden verstrekken.

Wat moet ik doen met mijn certificaat van aandelen?

Certificaten van aandelen zijn uw eigendomsbewijs en moeten op een veilige plaats worden bewaard. U zult ze in de toekomst nodig hebben als u alle of een deel van uw aandelen wenst te verkopen. Wij raden u aan de certificaatnummers en het aantal aandelen dat elk certificaat dekt afzonderlijk bij te houden, dit in verband met verlies of schade. Certificaten van aandelen worden naar de aandeelhouders verzonden op eigen risico.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist dient u onze registrators te informeren over uw nieuwe adres. Als u bent ingeschreven op het Capita Share portaal (www.capitashareportal.com) kunt u hen uw nieuw adres doorgeven door in te loggen op uw Portfolio. Wat heeft u nodig:

  • volledige naam van de aandeelhouder en huidige adresregistratie
  • Investeerderscode aandeelhouder

U zult beiden vinden op een certificaat van aandelen, recente dividend-voucher of onze andere correspondentie.

Als alternatief kunt u een adreswijzigingsformulier invullen dat te vinden is op hun website, www.capitaregistrars.com (Let op: deze link zal de pagina in een nieuw browservenster openen.) onder 'Aandeelhouders en Medewerkers', vervolgens 'Folders en Formulieren'. Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het per post opsturen naar Capita, aan Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, Verenigd Koninkrijk.

Wat moet ik doen als ik van naam verander?

Als u uw naam wijzigt, verzoeken wij u een brief te sturen naar onze registrators met de gegevens over uw nieuwe naam en uw vorige naam. U dient een gewaarmerkte kopie van uw huwelijksakte bij te sluiten of de akte met de wijziging van de naam, samen met uw certificaat/certificaten van aandelen en eventuele onbetaalde dividend-cheques met uw vorige naam. De registrators zullen de certificaten vervolgens opnieuw uitgeven. Als u ook uw adres heeft gewijzigd, zie 'Wat moet ik doen als ik verhuis?'.

Hoe meld ik het overlijden van een geregistreerde houder?

Als u een nalatenschap op naam beheerd, kan het nodig zijn om de aandelen over te dragen naar de namen van de begunstigden of de deelneming te verkopen.

Allereerst dient u een brief te schrijven aan onze registrator:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Zij zullen dan een tijdelijke aantekening in het register maken om ervoor te zorgen dat ze geen toekomstige dividenduitkeringen op naam van de aandeelhouder doen. Zij zullen u tevens de formulieren opsturen die u dient in te vullen. Neem schriftelijk of telefonisch contact op met onze registrators zodat zij u met deze procedure kunnen helpen.

Ik heb mijn dividend-cheque verloren - hoe kan ik een nieuw exemplaar aanvragen?

Als u een dividend-cheque kwijtraakt voordat u de gelegenheid heeft gehad om deze op uw bankrekening te storten, verzoeken wij u schriftelijk contact op te nemen met onze registrators. Capita zal u vervolgens een vervangende cheque toezenden. Houd er rekening mee dat hiervoor mogelijk administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mijn dividend-cheque is verlopen.

Als u de verlopen cheque opstuurt naar onze registrators zullen ze deze opnieuw uitgeven. Het kan zijn dat u hiervoor administratiekosten dient te betalen.

Kan ik mijn dividenden op mijn bankrekening laten uitkeren?

Dit is mogelijk bij de meeste bank- of bouwfondsrekeningen in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt ook wel aangeduid als 'betalingsopdracht' of 'dividend mandaat'. Het mandateren van uw dividenden is eenvoudig - het dividend zal op de datum van de uitkering op uw account staan en de fiscale informatie over het dividend zal naar u op het door u opgegeven adres worden gezonden.

Indien u bent ingeschreven op de Capita Shareportal kunt u uw instructies online doorgeven.

Als u er de voorkeur aan geeft de instructies per brief te sturen, uw deelneming op meerdere namen staat of zakelijk is kunt u het formulier met de dividendinstructie afdrukken via de link "formulieren"en dit invullen en opsturen naar onze registrator.

Zij zullen er alles aan doen om uw mandaataanvraag op tijd te registreren voor het volgende dividend. Het dividend wordt meestal één of twee maanden voor de daadwerkelijke uitkering berekend. Indien uw aanvraag na deze tijd wordt ontvangen, zult u uw dividend via uw bestaande betaalmethode ontvangen, maar de registrators zullen ervoor zorgen dat uw instructie wordt geregistreerd voor de volgende betaling.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Verenigd Koninkrijk worden verwezen naar www.capitashareportal.com onder "aandeelhouders en medewerkers", Internationale Betalingen om het vereiste mandaatformulier te downloaden voor het land waar u woont.

Kan ik mijn dividenden als aandelen in plaats van contant geld opnemen?

Momenteel is er geen mogelijkheid om dit te doen.

Wat betekenen de termen 'ex dividend' en 'registratiedatum'?

Vóór de aankondiging van elk dividend en in overleg met de London Stock Exchange, stellen we een datum vast waarop onze aandelen zonder recht op het dividend zullen worden verkocht. Dit is bekend als de datum waarop het aandeel 'ex-dividend' gaat. Vóór die datum worden ze 'cum dividend' genoemd.

Als u aandelen koopt vóór de ex-dividend datum dan heeft u dus het recht om het recent aangekondigde dividend te ontvangen. Als u ze op of na die datum, in de ex-dividend periode, koopt dan is dat dividend verschuldigd aan de vorige eigenaar.

Het dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders op basis van het aantal aandelen gehouden in het aandeelhoudersregister op de deadline ('record date'). De record date (bericht van afsluiting) is momenteel vastgesteld op twee dagen na de ex-dividend datum. Als u een dividenduitkering ontvangt terwijl u onlangs uw aandelen heeft verkocht en niet zeker weet of u er recht op heeft, neemt u contact op met de agent die namens u in de verkoop heeft gehandeld. Afhankelijk van de voorwaarden van de verkoop kan het dividend verschuldigd zijn aan de nieuwe eigenaar.

Hoe breng ik mijn aandelen over naar een vriend of een relatie?

Als u uw aandelen wilt schenken of verkopen aan iemand die u kent, kunt u uw deelneming aan de hand van een 'stock transfer'-formulier overdragen. Dit formulier kan worden gedownload van de website van onze Registrator www.capitashareportal.com (Let op: deze link zal de pagina in een nieuw browservenster openen) onder. ‘Folders en Formulieren’. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, dient u het per post op te sturen naar Capita Registrars.

Mijn certificaat van aandeel is kwijt/gestolen - hoe krijg ik een vervangend exemplaar?

Als u uw certificaat van aandelen kwijt bent, dient u onze registrators zo spoedig mogelijk hierover te informeren. Dit kunt u telefonisch of schriftelijk doen. Capita zal u vervolgens helpen met de procedure voor het verkrijgen van een duplicaat certificaat. Afhankelijk van de waarde van het certificaat van aandelen kan een vergoeding verschuldigd zijn.

Als uw certificaat van aandelen is gestolen, dient u contact op te nemen met de politie en een referentienummer van het misdrijf te verkrijgen. Zodra dit is verkregen, kunt u een brief sturen naar Capita om de diefstal bekend te maken onder vermelding van het referentienummer van het misdrijf. Capita zal u dan met de procedure helpen.