Mūsų atsakas į COVID-19

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Naudodamiesi šia IWG PLC grupės („Grupė“) svetaine arba bet kuria kita svetaine („Grupės svetainės“) ar naršydami joje / jose, jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių Sąlygų bei visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Jei nesutinkate laikytis šių Sąlygų, negalite naudotis šia Svetaine. Mes galime keisti šias Sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti Sąlygas. Lankydamiesi šioje Svetainėje po bet kokių pakeitimų paskelbimo jūs sutinkate su šiais pakeitimais, nepriklausomai nuo to, ar tikrai juos peržiūrėjote.
Peržiūrėkite mūsų Privatumo politiką ir Slapukų politiką, kurios taip pat taikomos jums lankantis šioje Svetainėje.
Visa joje esanti medžiaga, įskaitant vaizdus, informaciją, duomenis, iliustracijas, dizainą, piktogramas, nuotraukas, vaizdo siužetus, tekstą, programinę įrangą, grafinius elementus, šriftus, logotipus ir kitą turinį, kuris yra šios Svetainės dalis (bendrai vadinama „Turinys“), priklauso išskirtinai (tiesiogiai arba netiesiogiai) Grupei ir (arba) jos turinio kūrėjams. Turinys yra saugomas autorių teisių, prekių ženklų, paslaugų ženklų, firminio stiliaus ir kitų Grupei priklausančių intelektinių bei nuosavybės teisių. Grupei suteikiamos visos kitos teisės, kurios nėra aiškiai išdėstytos Sąlygose.

Visi Grupės ženklai, logotipai ir dizainas, esantys visose Grupės svetainėse, yra išskirtiniai prekių ir paslaugų ženklai, priklausantys (tiesiogiai arba netiesiogiai) Grupei. Jums nėra suteikiama licencija arba teisė į tokius ženklus, logotipus ir dizainą, taip pat jums nesuteikiamos kitos Grupei priklausančios nuosavybės teisės. ​

Visi kiti prekių ir paslaugų ženklai, esantys bet kurioje Grupės svetainėje, bet nepriklausantys Grupei, yra jų savininkų nuosavybė.
Ši Svetainė ir jos turinys gali būti naudojami tik asmeniniais nekomerciniais tikslais. Griežtai draudžiama naudoti Svetainę arba turinį kaip nors kitaip, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, modifikavimą, šalinimą, naikinimą, perdavimą, publikavimą, platinimą, kaupimą tarpiniame serveryje, nusiuntimą, skelbimą, pakartotinį platinimą, licencijavimą, pardavimą, dubliavimą, pakartotinį paskelbimą arba bet kokį kitokį platinimą be aiškaus rašytinio Grupės arba savininko leidimo. Negalite naudoti jokių kadravimo metodų norėdami įterpti kuriuos nors Grupės prekių ženklus arba logotipus, taip pat negalite naudoti jokių metažymų arba kitokio paslėpto teksto be mūsų rašytinio sutikimo. Negalite pateikti Svetainės saitų be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo. Draudžiama naudoti vorus, robotus ir panašius duomenų rinkimo bei ištraukimo įrankius. ​ 

Galite peržiūrėti ir išspausdinti Svetainėje rodomo turinio kopiją bei atsisiųsti bet kokio atsisiunčiamo turinio kopiją asmeniniam naudojimui, tačiau niekaip negalite keisti turinio, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokių autorių teisių arba kitokių nuosavybės pranešimų šalinimą ar modifikavimą. Turinio nuosavybės teisės ir nauda nėra perduodama jums, medžiagą kopijuojant arba atsisiunčiant. Šioje Svetainėje pateikta informacija yra nemokama ir skirta tik informaciniams tikslams, ji nesukuria verslo arba profesionalių paslaugų ryšio tarp jūsų ir Grupės.
Jūs sutinkate naudotis Svetaine tik teisėtais tikslais. Jums draudžiama siųsti ar perduoti bet kokią neteisėtą, žalingą, grasinančią, įžeidžiančią, persekiojančią, šmeižikišką, vulgarią, nepadorią, šventvagišką, neapykantą kurstančią ar bet kokią kitą informaciją, kurios sklaida gali užtraukti civilinę arba baudžiamąją atsakomybę. Mes pasiliekame teisę atskleisti bet kokį turinį ir bet kokio pobūdžio elektroninę komunikaciją (įskaitant jūsų profilio duomenis, el. pašto adresą ir kitą informaciją) (1) vykdydami bet kokio įstatymo, teisinio reguliavimo ar vyriausybės reikalavimus; (2) jei duomenų atskleidimas reikalingas norint tinkamai valdyti Svetainę; arba (3) siekdami apsaugoti Grupės, susijusių kompanijų bei jūsų teises ir nuosavybę.
Grupė siekia pateikti tikslią ir atnaujintą informaciją, tačiau negalime garantuoti, kad bet kokia Svetainėje esanti informacija yra tiksli, išsami, patikima, atnaujinta ir be klaidų arba, kad Svetainėje nėra virusų. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nesklandumus ar praleistą informaciją Svetainėje. Nors galime keisti Turinį, tobulinti Svetainę ar taisyti bet kokias klaidas bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, neįsipareigojame atlikti šių veiksmų. Mes sieksime atnaujinti informaciją laiku, tačiau neatsakome už bet kokius netikslumus. Bet koks informacijos, pateiktos šioje Svetainėje, naudojimas yra jūsų atsakomybė, ir Grupė neprisiima atsakomybės už bet kokį duomenų ar pelno praradimą ar bet kokią žalą, kurią sukėlė naudojimasis šia Svetaine.
Nuorodos, esančios šioje Svetainėje, gali vesti į svetaines ir paslaugas, kurių Grupė nekontroliuoja. Mes suteikiame šias nuorodas jūsų patogumui ir informacijai. Nuorodos nereiškia, kad tai patvirtintos svetainės ar paslaugos. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už kitas svetaines ir paslaugas. Bet koks svetainių ir paslaugų, į kurias veda šioje Svetainėje pateiktos nuorodos, naudojimas yra jūsų atsakomybė.
Šią svetainę ir jos turinį grupė pateikia „taip kaip yra“ ir „pagal galimybes“ nesuteikdama jokios aiškios arba numanomos garantijos. Grupė aiškiai atsisako visų aiškių ir numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, numanomas perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės ir nepažeidžiamumo garantijas. Jokiu atveju grupė nebus atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius, atsitiktinius, kompensuojamus, specialius, priežastinius arba kitokius nuostolius, duomenų, pajamų arba pelno netekimą, turto netekimą arba sugadinimą, verslo veiklos nutraukimą arba programų ar duomenų netekimą, patiriamą dėl šios svetainės, bet kurios kitos svetainės arba paslaugų, susijusių su šia svetaine, dėl kokio nors kopijavimo, rodymo arba naudojimo, nepaisant teisės teorijos, kuria pagrįstas ieškinys, net jei grupė buvo informuota apie tokių nuostolių tikimybę, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, visus nuostolius, patirtus dėl kokios nors klaidos, praleidimo, viruso, delsos arba veikimo ar paslaugos teikimo nutraukimo nepaisant priežasties. Grupė nebus atsakinga už nuostolius, patiriamus arba kaip nors susijusius su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis arba jų turiniu, pasiekiamu naudojantis šioje svetainėje esančiais saitais, patiriamus jums naudojantis šia svetaine arba bet kokia programine įranga, susijusia su šia svetaine.

Kai kurie įstatymai neleidžia apriboti numanomų garantijų arba pašalinti ar apriboti tam tikros žalos. Jei jums galioja šie įstatymai, kai kurie arba visi minėti teiginiai, išimtys ir apribojimai gali būti jums netaikomi, tačiau jie galioja, kiek leidžiama pagal įstatymus.
Jūs sutinkate atlyginti žalą Grupei dėl bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, veiksmų, reikalavimų, praradimų ar žalos (įskaitant mokesčius teisininkams), kylančių iš ar susijusių su jūsų pažeidimais laikantis šių Sąlygų, naudojantis Svetaine ar trečiųjų šalių teisių pažeidimais.
Grupė pasilieka teisę siekti įstatymų numatomų pasekmių, atitinkančių pažeidimų esmę už šių Sąlygų pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant teise blokuoti tam tikrus IP adresus.
Visi atsiliepimai, idėjos ir kiti pasiūlymai, jūsų pateikiami naudojantis šia Svetaine, traktuojami kaip nekonfidencialūs ir Grupė juos gali atskleisti arba naudoti bet kokiam tikslui be jokių įsipareigojimų jums atsilyginti. Bet kokie Grupės teikiami asmens duomenys bus tvarkomi laikantis mūsų Privatumo politikos.
Ši Svetainė ir jos turinys yra skirti išskirtinai Grupės paslaugų reklamai. Šią Svetainę kontroliuoja ir valdo Grupė, kurios buveinė yra Šveicarijoje. Jūs esate atsakingi už įstatymų laikymąsi pagal jums galiojančią jurisdikciją ir sutinkate, kad nesinaudosite šia Svetaine, jei tai pažeistų jurisdikcijos, iš kurios mėginate pasiekti Svetainę, įstatymus. Šios Sąlygos ir jūsų naudojimasis Svetaine reglamentuojamas Šveicarijos įstatymų, išskyrus Šveicarijos įstatymus, kurie konfliktuoja su tarptautinių sutarčių nuostatomis, ypač 1980 m. balandžio 11 d. Vienos konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo nuostatomis. Mūsų nesugebėjimas užtikrinti šiose Sąlygose numatytų teisių nereiškia leidimo nesilaikyti šiose Sąlygose nustatytų taisyklių ir sąlygų.

Atsižvelgiant į toliau nurodytą punktą, visos pretenzijos ir prieštaravimai, susiję su šiomis Sąlygomis arba su šia Svetaine, sprendžiami arbitraže. Arbitražo sprendimas bus privalomas abiems šalims. Laikantis visų galiojančiuose įstatymuose nustatytų apribojimų, į arbitražą nebus įtrauktos jokios kitos šalys, kurioms taikomos šios Sąlygos, nepriklausomai nuo to, ar tai bus klasės arbitražo, ar kitokio arbitražo procedūros.

 

Tik Jungtinėms Amerikos Valstijoms: bet kuris su šiomis Sąlygomis arba su šia Svetaine (išskyrus Grupės pateiktą ieškinį dėl uždraudimo) susijęs pareiškimas ar gičas Jungtinėse Amerikos Valstijose bus sprendžiami arbitražo, laikantis galiojančių Amerikos arbitražo asociacijos nuostatų. Arbitražo vieta bus Dalase, Teksase. Arbitražo sprendimas bus privalomas abiems šalims. Laikantis visų galiojančiuose įstatymuose nustatytų apribojimų, į arbitražą nebus įtrauktos jokios kitos šalys, kurioms taikomos šios Sąlygos, nepriklausomai nuo to, ar tai bus klasės arbitražo, ar kitokio arbitražo procedūros.

Priėmus sprendimą, kad bet kuri šių Sąlygų nuostata yra neteisėta ar neįgyvendinama, tai neturės jokios įtakos kitoms šių Sąlygų nuostatoms. Nepriklausomai nuo įstatymų ar teisinio reguliavimo, bet koks pareiškimas ar ieškinio priežastis, susijusi su naudojimusi šia Svetaine ar šių Sąlygų laikymusi, turi būti pateikti per vienerius (1) metus nuo tokio pareiškimo ar ieškinio priežasties arba bus laikomas nebeaktualiu. Šių Sąlygų poskyrių pavadinimai yra tik patogumo sumetimais.
Kilus bet kokių klausimų dėl šios Svetainės susisiekite su mumis el. pašto adresu   webmaster@regus.com
Ši Svetainė yra „Pathway IP II GmbH“ (Grupės narė) žiniatinklio svetainė ir dėl jos turinio sprendžia tik „Pathway IP II GmbH“. „Pathway IP II GmbH“ yra įregistruota Šveicarijoje, jos įmonės kodas CHE-269.357.217 ir jos registruotasis biuras yra įsikūręs adresu Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

2020 m. vasario mėn.