მოხმარების წესები და პირობები

მოხმარების წესები და პირობები

International Workplace Group plc ჯგუფის („ჯგუფი“) მოცემული ვებსაიტის („საიტი“) ან სხვა ვებსაიტების („ჯგუფის ვებსაიტები“) გამოყენებით ან დათვალიერებით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიაზრეთ და ეთანხმებით, რომ დაექვემდებარებით ამ წესებსა და პირობებს და ყველა მოქმედ კანონსა და რეგულაციას. თუ არ ხართ თანახმა, რომ დაექვემდებაროთ ამ წესებს და პირობებს, მაშინ არ უნდა გამოიყენოთ ეს საიტი. ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ ეს წესები და პირობები ნებისმიერ დროს ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე. ამრიგად, ჩვენ გირჩევთ, რომ პერიოდულად ეწვიოთ ამ გვერდს და გადახედოთ ამ წესებს და პირობებს. ჩვენ მიერ გამოქვეყნებული ცვლილებების შემდეგ ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ცვლილებებს მიუხედავად იმისა, გადახედეთ თუ არა მათ.
გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ქუქი-ფაილების პოლიტიკას, რომელიც ასევე ეხება თქვენ მიერ ამ საიტის მონახულებას.
ყველა მასალა, მათ შორის გამოსახულებები, დეტალები, მონაცემები, ილუსტრაციები, დიზაინი, სიმბოლოები, ფოტოები, ვიდეო კლიპები, ტექსტი, პროგრამული უზრუნველყოფა, გრაფიკული გამოსახულებები, სკრიპტები, ლოგოები და სხვა მასალები, რომლებიც შეადგენს ამ საიტის ნაწილს (ერთობლივად „კონტენტი“), ექსკლუზიურად ეკუთვნის (პირდაპირ თუ არაპირდაპირ) ჯგუფს და/ან მისი კონტენტის პროვაიდერებს. კონტენტი დაცულია საავტორო უფლებებით, სავაჭრო ნიშნებით, სერვის ნიშნებით, საფირმო დიზაინით და სხვა ინტელექტუალური თუ საკუთრების უფლებებით, რომელთა მფლობელია ჯგუფი. ნებისმიერი უფლება, რომელიც მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული წესებში და პირობებში, ეკუთვნის ჯგუფს.
ჯგუფის ნებისმიერი ნიშნები, ლოგოები და დიზაინი, რომელიც გამოყენებულია ჯგუფის ვებსაიტებზე, არის ჯგუფის ექსკლუზიური სავაჭრო და სერვისის ნიშნები (პირდაპირ, თუ არაპირდაპირ). ჯგუფის ხსენებული ნიშნების, ლოგოების და დიზაინის სალიცენზიო ან კუთვნილებითი უფლება არ მოგენიჭებათ. ​
ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი და სერვის ნიშანი, რომელიც მოცემულია ჯგუფის რომელიმე ვებსაიტზე, და არ განეკუთვნება ჯგუფს, წარმოადგენს მათ შესაბამის მფლობელთა საკუთრებას.
ეს საიტი და მისი კონტენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი პირადი და არა კომერციული მიზნებისთვის. ამ საიტის, ან მისი კონტენტის, სხვა მიზნით გამოყენება მკაცრად არის აკრძალული, მათ შორის, გამონაკლისის გარეშე, მისი მოდიფიკაცია, მოხსნა, წაშლა, გადაცემა, გამოქვეყნება, გავრცელება, შუალედური პროქსი ქეშირება, ატვირთვა, განთავსება, რედისტრიბუცია, განმეორებით ლიცენზირება, გაყიდვა, დუბლირება, ხელახალი გამოქვეყნება ან სხვაგვარი გავრცელება, ჯგუფის ან მისი მფლობელის მკაფიო წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია კადრების სინქრონიზაციის ტექნიკის გამოყენება ჯგუფის სავაჭრო ნიშნების ან ლოგოების განსათავსებლად, ან მეტა ტეგებისა თუ სხვა დაფარული ტექსტის გამოყენება ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ჩვენს საიტთან ბმულით დაკავშირება, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მკაცრად არის აკრძალული სპაიდერების, რობოტებისა და მონაცემთა შეგროვებისა და ექსტრაქცის მსგავსი ინსტრუმენტების გამოყენება.
თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ და ამობეჭდოთ კონტენტი, რომელიც მოცემულია საიტზე, აგრეთვე ჩამოტვირთოთ ნებისმიერი კონტენტის ასლი, რომელიც განკუთვნილია ჩამოსატვირთად, მხოლოდ პირადი გამოყენების მიზნით, მაგრამ არ გაქვთ უფლება, რომ რაიმე ცვლილება შეიტანოთ კონტენტში, მათ შორის, გამონაკლისის გარეშე, მოხსნათ ან შეცვალოთ საავტორო უფლების ან საკუთრების დამადასტურებელი სხვა ინფორმაცია. კონტენტებზე უფლებები, საკუთრების უფლება და ქონებრივი უფლებები თქვენ არ გადმოგეცემათ მასალის კოპირებით ან ჩამოტვირთვით. ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია უფასოა და განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო საჭიროებებისთვის, და არ ქმნის ბიზნეს და პროფესიონალური სერვისების ურთიერთობებს თქვენსა და ჯგუფს შორის.
თქვენ თანახმა ხართ, რომ ამ საიტს გამოიყენებთ მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. თქვენ აკრძალული გაქვთ ამ საიტზე უკანონო, ზიანის მომტანი, მუქარის გამომხატველი, შეურაცხმყოფელი, დევნის, ღირსების შემლახველი, ვულგარული, უხეში, სიძულვილის ამსახველი ან სხვა ისეთი მასლის გამოქვეყნება, ან ამ საიტის საშუალებით მიღება და გადაცემა, რომელიც აღძრავდა სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ ნებისმიერი კონტენტი და ნებისმიერი სახის ელექტრონული კომუნიკაცია (მათ შორის თქვენი პროფილი, ელფოსტის მისამართი და სხვა ინფორმაცია) (1) კანონის, რეგულაცების თუ მთავრობის მოთხოვნის შესაბამისად; (2) იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციის გაცემა აუცილებელია ან მიზანშეწონილია საიტის ფუნქციონირებისთვის; ან (3) ჯგუფის, მისი ფილიალებისა და თქვენი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად.
ჯგუფი მიმართავს სათანადო ძალისხმევას, რომ უზრუნველყოს სწორი და განახლებული ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ამ საიტზე მოცემული ნებისმიერი ინფორმაცია არის ზუსტი, სრულყოფილი, საიმედო, ახალი და უშეცდომო და რომ საიტი არ შეიცავს ვირუსებს. აგრეთვე ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ საიტზე არსებულ შეცდომებსა და ხარვეზებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ კონტენეტები, გავაუმჯობესოთ საიტი ან გავასწოროთ შეცდომა ან ხარვეზი ნებისმიერ დროს თქვენთვის შეტყობინების გამოგზავნის გარეშე, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება, რომ განვახორციელოთ ყოველივე ეს. ჩვენ ვეცდებით, რომ დროულად განვაახლოთ ინფორმაცია, მაგრამ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე უზუსტობაზე. ამ საიტზე მოცემულ ინფორმაციას თქვენ იყენებთ მხოლოდ საკუთარი რისკის საფუძველზე და ჯგუფი პასუხს არ აგებს მონაცემებზე, მოგების დაკარგვაზე, ან სხვა სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებით.
ამ საიტზე მოცემული ბმულები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ისეთ სერვისებთან ან საიტებთან, რომლებიც არ კონტროლდება ან არ იმართება ჯგუფის მიერ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ბმულებს თქვენი კომფორტისა და საინფორმაციო საჭიროებისთვის. ბმულები არ წარმოადგენს მოცემული საიტის თუ სერვისის დამოწმებას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას სხვა საიტებთან და სერვისებთან დაკავშირებით. ამ საიტთან ბმულებით დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტს თუ სერვისს თქვენ იყენებთ მხოლოდ საკუთარი რისკის საფუძველზე.
ეს საიტი და მისი კონტენტი უზრუნველყოფილია ჯგუფის მიერ “რა სახითაც არის წარმოდგენილი” და “როგორც არის ხელმისაწვდომი” რაიმე სახის ნაგულისხმევი თუ მკვეთრად გამოხატული შეტყობინების თუ გარანტიის გარეშე. ჯგუფი დაბეჯითებით უარყოფს ყველა მკვეთრად გამოხატულ და ნაგულისხმევ გარანტიას, მათ შორის, გამონაკლისის გარეშე, კომერციული ღირებულების, კონკრეტული მიზნისადმი შესაბამისობის, საკუთრების უფლების და დაურღვევლობის ნაგულისხმევ გარანტიებს. ჯგუფი არცერთ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი რომელიმე მხარის მიმართ რაიმე პირდაპირ, ირიბ, სადამსჯელო, შემთხვევით, კომპენსატორულ, სპეციალურ, შედეგობრივ ან სხვა სახის ზიანზე, იქნება ეს მონაცემთა, შემოსავლის თუ მოგების დაკარგვა, ქონების დაკარგვა თუ დაზიანება, ბიზნესის შეფერხება თუ პროგრამების და მონაცემების დაკარგვა ამ საიტიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებით, ან ამ საიტთან ბმულებით დაკავშირებული სხვა საიტებიდან და სერვისებიდან გამომდინარე, ან მათი კოპირებით, წარმოდგენით თუ გამოყენებით, მიუხედავად იმ სამართლებრივი ნორმებისა, რომელსაც სარჩელი ეყრდნობა, თუნდაც ჯგუფი გაფრთხილებული იყოს ამგვარი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ, მათ შორის, გამონაკლისის გარეშე, ზიანის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია რაიმე შეცდომით, ხარვეზით, ვირუსით, მუშაობის ან სერვისის შეყოვნებით ან შეწყვეტით, მიუხედავად მიზეზისა. ჯგუფი პასუხს არ აგებს ზარალსა და ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია რომელიმე მესამე მხარის ვებსაიტებთან ან მათ კონტენტთან, რომლებზე წვდომაც განხორციელდა ამ საიტებზე მოცემული ბმულების საშუალებით, ან გამოწვეულია თუ დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებასთან, ან ამ საიტის მიმართ რაიმე მოწყობილობის ან კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებასთან.
ზოგიერთი კანონმდელობა არ უშვებს გამონაკლისებს ნაგულისხმევ გარანტიებზე და გარკვეული სახის ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას. როდესაც ეს კანონები თქვენ გეხებათ, შეიძლება ზოგიერთი ან ყველა ზემოხსენებული დისკლამაცია, გამონაკლისი თუ შეზღუდვა არ გეხებოდეთ, მაგრამ პასუხისმგებლობა უნდა განისაზღვროს კანონით დასაშვებ სრულ ფარგლებში.
თქვენ თანახმა ხართ, რომ აანაზღაუროთ და დაიცვათ ჯგუფი მესამე მხარის სარჩელის, მოქმედების, მოთხოვნის, ზარალის ან ზიანისგან (მათ შორის საადვოკატო მომსახურების საზღაურისა და ხარჯებისგან), რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ ამ წესების და პირობების დარღვევასთან, თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენებასთან, ან თქვენ მიერ მესამე მხარის უფლებების დარღვევასთან.
ჯგუფი უფლებას იტოვებს, რომ გამოიყენოს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, რომელიც ეთანადება ამ წესების და პიროებების დარღვევას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, წვდომის დაბლოკვა კონკრეტული IP მისამართიდან.
თქვენ მიერ ამ საიტის მეშვეობით წარდგენილი ყველა მოსაზრება, იდეა თუ წინადადება განხილული იქნება, როგორც არაკონფიდენციალური და არამესაკუთრული და შეიძლება გამჟღავნებულ ან გამოყენებულ იქნეს ჯგუფის მიერ ნებისმიერი მიზნით, თქვენთვის კომპენსაციის გადახდის რაიმე ვალდებულების გარეშე. ჯგუფისთვის გადაცემული ყველა პირადი მონაცემები დაცული იქნება ჩვენი კონფიდენციალობის პრინციპების შესაბამისად.
ეს საიტი და მისი კონტენტი ემსახურება მხოლოდ ჯგუფის ხელმისაწვდომი სერვისების პოპულარიზაციას. ამ საიტს აკონტროლებს და მართავს ჯგუფი თავისი ოფისებიდან, რომლებიც მდებარეობს შვეიცარიაში. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ, რომ დაექვემდებაროთ იმ იურისდიქციის კანონებს, საიდანც ახდენთ ამ საიტზე წვდომას. აგრეთვე თანახმა ხართ, რომ არ განახორციელოთ წვდომა და არ გამოიყენოთ ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია ამ კანონების დარღვევით. აგრეთვე თანახმა ხართ, რომ არ განახორციელოთ წვდომა და არ გამოიყენოთ ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია ამ კანონების დარღვევით. წინამდებარე წესები და პირობები და თქვენ მიერ ამ საიტის გამოყენება რეგულირდება შვეიცარიის მატერიალური კანონმდებლობით, შვეიცარიის კოლიზიური სამართლის ნორმებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების, კერძოდ საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის შესახებ 1980 წლის 11 აპრილის ვენის კონვენციის, გამოკლებით. თუ ჩვენ ვერ განვახორციელებთ რაიმე უფლებას ამ წესების და პირობების შესაბამისად, ეს არ უნდა იქნეს გაგებული, როგორც უარის თქმა ამ წესების და პირობებში შემავალ რაიმე წესზე ან პირობაზე.
შემდეგი მუხლით გათვალისწინებული, ამ პირობებთან ან საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი საჩივარი ან დაპირისპირება გადაწყდება არბირტრაჟის მეშვეობით. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულო იქნება მხარეებისთვის. სათანადო კანონის მიხედვით დაშვებულ ფარგლებში, დაუშვებელია საარბიტრაჟო განხილვის გაერთიანება სხვა საარბიტრაჟო განხილვასთან, რომელიც ეხება ამ წესებისა და პირობებისადმი დაქვემდებარებულ რომელიმე სხვა მხარეს, მიუხედავად იმისა, ეს ჯგუფური საარბიტრაჟი პროცესი იქნება თუ არა.
მხოლოდ აშშ: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ წესებთან და პირობებთან დაკავშირებული, ან ამ საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი სარჩელი ან დავა (ჯგუფის მიერ გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა), გადაწყდება საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ, ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციის წესების შესაბამისად, რომლებიც იქნება მოქმედი მოცემულ მომენტში. საარბიტრაჟო სასამართლო ჩატარების ადგილი იქნება დალასი, ტეხასი. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულო იქნება მხარეებისთვის. სათანადო კანონის მიხედვით დაშვებულ ფარგლებში, დაუშვებელია საარბიტრაჟო განხილვის გაერთიანება სხვა საარბიტრაჟო განხილვასთან, რომელიც ეხება ამ წესებისა და პირობებისადმი დაქვემდებარებულ რომელიმე სხვა მხარეს, მიუხედავად იმისა, ეს ჯგუფური საარბიტრაჟი პროცესი იქნება თუ არა.
თუ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ ამ წესების და პირობების რომელიმე დებულება არის იურიდიულად ძალადაკარგული ან შეუძლებელია მისი განხორციელება, ასეთი გადაწყვეტილება ვერ მოახდენს ზეგავლენას წესების და პირობების დანარჩენ ნაწილზე. ნებისმიერი საპირისპირო საკანონმდებლო აქტის ან კანონის მიუხედავად, ნებისმიერი სარჩელი ან მოქმდების მიზეზი, რომელიც გამომდინარეობს ან დაკავშირებულია ამ საიტის გამოყენებასთან, ან ამ წესებთან და პირობებთან, უნდა იქნეს წარდგენილი ერთი (1) წლის განმავლობაში, ამგვარი სარჩელის ან მოქმედების მიზეზის წარმოშობის შემდეგ, ან უნდა იქნეს სამუდამოდ დახურული. განყოფილებების სათაურები ამ წესებსა და პირობებში ემსახურება მხოლოდ მოსახერხებელ დიზაინს.
თუ გაქვთ კითხვები ამ საიტთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტით: webmaster@regus.com
მოცემული საიტი წარმოადგენს Pathway IP II GmbH-ის (ჯგუფის წევრი კომპანიის) ვებსაიტს და ამ საიტის კონტენტს განსაზღვრავს ექსკლუზიურად Pathway IP II GmbH. Pathway IP II GmbH რეგისტრირებულია შვეიცარიაში, კომპანიის ნომრით CHE-269.357.217 და მისი რეგისტრირებული ოფისის მისამართია Dammstrasse 19, CH-6300, Zug, Switzerland.

2020 წლის თებერვალი